Home

Achtergrond 4 reacties

'Speculanten nauwelijks effect op prijs voedsel'

De toestroom van speculanten op de termijnmarkten is niet of nauwelijks verantwoordelijk voor de gestegen voedselprijzen.

Het effect op de prijzen zou minder dan een procent zijn. Dat verklaren Robeco en ABN Amro in een reactie op de oproep van de Partij van de Arbeid en een kerkgemeenschap om te stoppen met speculatie op bulkproducten.

Europarlementariër Ieke van den Burg van de PvdA noemde specifiek het Belgische KBC en Robeco, onderdeel van de Rabobank. Het effect van speculanten kan zij noch de kerkgemeenschap cijfermatig uitdrukken.

De US Commodity Futures Trading Commission, een waakhond, concludeerde midden april hetzelfde, benadrukt ABN Amro. Voorzitter Walter Lukken liet weten dat volgens schattingen het speculatie-effect op de prijzen van soja en granen onder de een procent blijft. Een woordvoerder van Robeco vindt het onbegrijpelijk dat juist zij worden genoemd. "De Rabobank doet internationaal bijzonder veel om de landbouw efficiënter te maken."

De ABN Amro Markets-afdeli'g stelde onlangs een zogeheten Turbo in op rijst. Door een soort hefboomconstructie kan zo de winst op het bulkproduct snel worden vergroot. Ook ABN Amro voelt zich niet aangesproken. De oorzaken van hoge voedselprijzen zijn volgens de Amsterdammers structureel van aard.

"De wereldbevolking groeit en mensen worden rijker. Bovendien kennen wij het Rici-systeem (overgenomen van meesterbelegger Jim Rogers, red.). Je kunt zowel inzetten op hogere als lagere prijzen. Het heft elkaar redelijk op", aldus een woordvoerder.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  simon

  Hertog Jan uit Bommel, een heel lang verhaal zonder kop of staart waar je helemaal in verdwaald!!! Concreet is het gewoon van alle tijden, dat een wereldwijde schaarste NIET gecreerd kan worden, zeker niet met de media en transparantie/informatievoorziening die er vandaag de dag is. Het is echt een vast gegeven dat de vraag de landbouwproduktie op dit moment overstijgt!

 • no-profile-image

  Hertog Jan

  Gedeeltelijk heb je gelijk, maar speculanten hebben wel degelijk invloed op het tijdelijk creëren van schaarste. Gewoon opkopen en wachten tot de prijs oploopt is ook van alle tijden. Het laatste stukje van mijn verhaal gaat voornamelijk over aandelen. En daar komt de hype over voedselschaarste en de snelle prijsstijgingen wel degelijk mee overeen. Hoe kan het anders dat prijzen van oa zuivel alweer zo snel stegen en weer kunnen dalen terwijl het aanbod amper is gestegen? Vooralvalutaspeculanten kunnen de economie van een land met een zwakke munt maken en breken. Daar was de Azië crisis, die begon met de geprepareerde val van de Thaise bath een sprekend voorbeeld van.

 • no-profile-image

  Piet

  De banken hebben wel gelijk als zij zeggen dat speculanten nauwelijks invloed hebben. Het gaat ook om relatief kleine hoeveelheden waar zij in investeren. Het grootste deel van van de grondstoffen blijft rechtstreeks naar de voedsel- en veevoerindustrie gaan. Een veel groter effect hebben de hausses rondom de prijzen een invloed. Deze zijn echter niet bewust gecreeërd door bijvoorbeeld Robeco of de ABN. Het is namenlijk niet zo dat deze banken kort voor de hausse op grote schaal beleggingen deden in de landbouw of in landbouwproducten. Door de hausse zijn ook de prijsstijgingen en dalingen in de zuivelsector te verklaren. Hausses zijn weer een gevolg van de reflexiviteit; een overdreven reactie op een kleinere koerswijziging. Dit is een puur menselijke reactie

 • no-profile-image

  Hertog Jan

  Weer typisch een voorbeeld van deze bankiers om het eigen straatje schoonvegen.

  "De Rabobank doet internationaal bijzonder veel om de landbouw efficiënter te maken."

  Als markten ongestoord kunnen werken, is een efficiënte inrichting van de economie verzekerd,
  zo wordt vaak gesteld. In theorie is deze uitspraak juist, maar de werkelijkheid zit ingewikkelder in
  elkaar. Markten functioneren niet in het luchtledige, maar worden geconditioneerd door instituties.
  Er zijn regels, wetten en gebruiken waar mensen zich in het economisch verkeer aan moeten
  houden. Dergelijke instituties zijn het resultaat van besluitvorming waarbij politieke macht een
  doorslaggevende rol speelt. Economische en politieke macht gaan dus in belangrijke mate samen. Concurrentie
  op markten leidt tot concentratie van ondernemingen en van kapitaal. Diegene die het minst last heeft van morele
  principes hebben het meest succes. De meest gewetenloze bereikt uiteindelijk de top.


  ”In de neoklassieke theorie gaat men uit van drie veronderstellingen:
  A: Veronderstellingen over gedrag van personen:
  -iedereen streeft zijn eigenbelang na en is in staat dit te doen (rationeel gedrag).
  -subjecten nemen hun beslissingen op basis van autonome voorkeuren.
  B. Veronderstellingen over de fundamenten van het marktmechanisme:
  -private eigendomsrechten zijn volledig gegarandeerd.
  – iedere marktpartij is volledig geïnformeerd over personen en zaken.
  C. Veronderstellingen over marktwerking.
  – er heerst volledige concurrentie, zodat niemand macht heeft.
  – Er zijn geen ontbrekende markten, zodat het marktstelsel in alle behoeften voorziet ”(1).

  Het moge duidelijk dat er in de dagelijkse praktijk hier het een en ander ontbreekt. Zo wordt te pas en te onpas prijsfluctuaties toegeschreven aan marktwerking. Marktwerking treedt echter pas op bij volledige mededinging, d.w.z. wanneer er zoveel partijen (participanten, c,q, aanbieders en afnemers) op de markt zijn dat niemand invloed kan uitoefenen op de prijs. Alleen dan komt als gevolg van vraag en aanbod de unieke ”marktprijs” tot stand die dan een afspiegeling is van de reële kostprijs. Van ongestoorde marktwerking is veelal geen sprake, er zijn veel meer factoren die de markt beïnvloeden.
  Markten zijn dus, in tegenstelling tot wat veel economen beweren, niet zo perfect en onfeilbaar. Markten zijn reflexief, een door George Soros, met betrekking op financiële markten, ontwikkeld begrip, ”reflexiviteit: een naar twee kanten uitwerkend feedbackmechanisme tussen denken en realiteit. Anders gezegd, markten zijn gevoelig voor invloeden van buitenaf, anders dan door het mechanisme van vraag en aanbod, b.v. ”als gevolg van abrupte stemmingswisselingen, c.q. manipulaties door menselijke interacties (emotie of paniek), die in het moderne kapitalisme nu eenmaal schering en inslag zijn.

  Aandelen koersen worden niet geacht de winst, de balans en dividend van vorig jaar te weerspiegelen, maar van de toekomstige winst, dividend en activa. Deze gegevens zijn niet bekend en daarom geen object van kennis maar van giswerk en het is belangrijk dat dat giswerk, als het eenmaal zover is, van invloed is op het uiteindelijke resultaat.
  Heel kort door de bocht, als b.v. gezaghebbende analisten ”verwachtten” dat bepaalde aandelen zullen stijgen, dan gaan die aandelen ook stijgen, als wordt verwacht dat ze dalen dan gaan ze ook dalen. Het is zaak om de ”toekomst verwachtingen”, door tendentieuze berichtten en bewuste ”analyses” zo op te blazen tot er een ware hausse optreed.

Of registreer je om te kunnen reageren.