Home

Achtergrond

Slechts gedeeltelijk afschrijven op voorbehouden pachtrecht

De Hoge Raad heeft in een tweetal arresten geoordeeld hoe afgeschreven moet worden op een voorbehouden pachtrecht. In de eerste uitspraak is uitgemaakt dat slechts een gedeelte van het voorbehouden pachtrecht ten laste van de winst kan worden gebracht. De tweede uitspraak handelt over de termijn waarin afgeschreven kan worden. De twee zaken gaan over een vader en een zoon; beide melkveehouders.

De eerste uitspraak van de Hoge Raad is die van 9 mei 2008 met als nummer 42.935. Het betreft de zaak van vader. De aftrek wordt beperkt omdat de ouders de zoon hebben willen bevoordelen. Dit niet zakelijke motief moet uit de berekening van de fiscale winst worden geëlimineerd.

Kort samengevat is de eerste aan de Hoge Raad voorgelegde zaak de volgende:

Een agrarische ondernemer, belanghebbende, drijft een melkveehouderij in maatschapsverband. De medevennoten zijn zijn echtgenote (‘samen de ouders’) en zijn zoon en diens echtgenote ('samen de kinderen'). De ouders waren eigenaar van een weiland. Het gebruik en genot van dit weiland is ingebracht in de maatschap. Vader is directeur, enig aandeelhouder van een besloten vennootschap (bv).

De ouders hebben het weiland verkocht en geleverd aan de bv. De overdracht van het weiland vond plaats onder voorbehoud van een pachtrecht door de ouders voor 12 jaar, met recht van verlenging voor telkens 6 jaar. Het verschil tussen de waarde in vrij te aanvaarden staat (ƒ780.064) en het bedrag dat door de bv is betaald (ƒ414.800) werd door de ouders aangemerkt als kostprijs van het door hen verworven pachtrecht. Deze kostprijs is aan de maatschap doorbelast uitgaande van een looptijd van 12 jaar.

De Hoge Raad oordeelt in navolging van Hof Leeuwarden dat de looptijd van het pachtrecht op 30 jaar gesteld moet worden. De Hoge Raad gaat ervan uit dat de ouders de kostprijs aan de maatschap hebben doorbelast in 12 jaar in plaats van 30 jaar, met het niet-zakelijke motief de bedrijfslasten van de kinderen na de bedrijfsovername te verlagen. In zoverre is de ten laste van belanghebbende als lid van de maatschap gekomen vergoeding voor de afschrijving, als een onttrekking aan te merken. Dit betekent dat belanghebbende 18/30 van het in aftrek gebrachte bedrag, niet in aftrek kan brengen.

De tweede uitspraak van de Hoge Raad is die van HR 9 mei 2008 met als nummer 42.963. Het betreft de zaak van de zoon. De termijn waarin afgeschreven moet worden, wordt opgerekt van 12 naar 30 jaar.

Kort samengevat is de aan de Hoge Raad voorgelegde zaak de volgende:

Zoon, belanghebbende, drijft een melkveehouderij in maatschapsverband met als medevennoten zijn echtgenote en zijn ouders. De zaak van de vader van belanghebbende is aan de orde in bovenvermelde arrest met nummer 42.935. De ouders waren eigenaar van een weiland. Het gebruik en genot van dit weiland is ingebracht in de maatschap. De vader van belanghebbende is directeur – enig aandeelhouder van een bv. De ouders hebben het weiland verkocht en geleverd aan de bv.

De overdracht van het weiland vond plaats onder voorbehoud van een pachtrecht door de ouders voor 12 jaar, met recht van verlenging voor telkens zes jaar. Het verschil tussen de waarde in vrij te aanvaarden staat (ƒ780.064) en het bedrag dat door de bv is betaald (ƒ414.800) werd door de ouders aangemerkt als kostprijs van het door hen verworven pachtrecht. Deze kostprijs is aan de maatschap doorbelast uitgaande van een looptijd van 12 jaar.

Omdat het de bedoeling is dat het pachtrecht ook daarna in het kader van de bedrijfsopvolging doorloopt ten behoeve van de onderneming van belanghebbende en zijn echtgenote, moet de looptijd van het pachtrecht op 30 jaar worden gesteld. De (afschrijvings)last die belanghebbende in 1998 en 1999 heeft genomen – die is gebaseerd is op een looptijd van 12 jaar – heeft daarom deels betrekking op de bedrijfsuitoefening na die looptijd. Die last is niet onzakelijk, maar mag pas in die latere jaren in aanmerking worden genomen

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Geschreven op persoonlijke titel

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoorden ‘afschrijving pachtrecht’

Meer informatie Uitspraak Hoge Raad, 9 mei 2008, nr. 42.935

Meer informatie Uitspraak Hoge Raad, 9 mei 2008, nr. 42.963

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.