Home

Achtergrond 159 x bekeken

Sierteelt komt moeilijk op gang in 2008

De aanvoer op de veilingen lag in het 1e kwartaal van 2008 hoger. De prijzen fluctueerden nogal en stabiliseerden zich pas richting het einde van het kwartaal. De exportwaarde is ook licht gestegen, met name door groei naar de minder belangrijke afzetgebieden. De kosten bleven echter flink doorstijgen. De gasprijs ligt structureel hoger en de CAO-lonen ook. Dat blijkt uit cijfers van het LEI.

De voorlopige raming over 2007 laat zien dat de rentabiliteit van de bedrijven iets is teruggelopen en dus ook de inkomens. Hierbij valt wel op dat de resultaten van de individuele bedrijven in de sector sterk uiteenlopen. Dit komt door de grote diversiteit binnen de sector.

Bij de snijbloemenbedrijven lag het inkomen in 2007 op € 67.000, dat was in 2006 € 73.000, maar in 2005 € 41.000. Bij de pot- en perkplantbedrijven lag het gezinsinkomen in 2007 op hetzelfde niveau als in 2005, namelijk € 65.000. In 2006 lag dat op € 75.000.

Gasprijs zal nog flink stijgen
De invloed van de gasprijs is sterk verschillend per bedrijf. Gemiddeld lag de gasprijs 1% hoger dan het 1e kwartaal 2008, maar de verwachting is dat dit nog flink gaat stijgen. Hoe dit per bedrijf uitpakt hangt af van het soort contract en de duur ervan. Tuinders met een WKK-installatie die elektriciteit verkopen zullen de invloed van de energieprijs sterk merken in hun rendement.

Meer informatie LEI-cijfers sierteelt

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.