Home

Achtergrond

Saldo pluimveehouders op lange termijn daalt

De saldi van pluimveehouders dalen ten opzichte van vorig jaar.

Vooral leghennenhouders zien het saldo dalen, met als belangrijkste oorzaak de hoge voerkosten. Volgens de langetermijnbegrotingen van de Animal Sciences Group (ASG) daalt het saldo per gemiddeld aanwezige kooihen met € 0,55 tot € 2,51. Dit is een daling van bijna 18 procent. Houders van scharrelhennen zien hun saldo met 10 procent dalen tot € 3,16, bij vrijeuitloophennen komt het saldo ruim 13 procent lager uit op € 4,56.

De dalingen treden op ondanks een verwachte stijging van de opbrengstprijzen. Het voordeel hiervan wordt teniet gedaan door een stijging van de kosten voor jonge hennen en vooral de voerkosten.

Ook in de vleespluimveesector heeft men met kostenstijgingen te maken, hoewel de saldi minder sterk dalen. Per duizend kilo aflevergewicht neemt het saldo met ongeveer 2 procent af tot € 73,03.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.