Home

Achtergrond 30 reacties

Plassengebied vervuilt meer

Het ongeveer 6.000 hectare grote Oostvaardersplassengebied stoot jaarlijks meer stikstof en fosfaat uit dan zo’n areaal landbouw in Flevoland.

Dit heeft het waterschap Zuiderzeeland vastgesteld. De fosfaatemissie is zelfs drie keer zo hoog. Hiervoor zijn geen maatregelen voorzien. Ook hoeft de kwaliteit van het oppervlaktewater in het gebied aan minder strenge normen te voldoen dan in het agrarische gebied.

Het waterschap was in eerste instantie wel met Staatsbosbeheer in overleg hoe ze de fosfaatlozingen kon beperken, of het effect ervan kon verminderen. Hiervoor is een onderzoek uitgezet bij ingenieursbureau Haskoning. Dat stelde voor om een rietfilterbed van 75 hectare aan te leggen, of het fosfaat in een zuiveringsinstallatie af te vangen.

Deze opties zijn nu van de baan. Dat komt, aldus het waterschap, omdat de Europese Commissie heeft aangegeven dat waterschappen voor natuurgebieden meer moeten uitgaan van een ecologische benadering dan van een chemische benadering. Dan mogen hogere gehalten fosfaat en andere stoffen in het water voorkomen. Staatsbosbeheer meldt dat het nu geen maatregelen voorbereidt tegen de fosfaatuitstoot.

De soepeler norm voor het oppervlaktewater is vastgesteld na overleg met een interne auditcommissie van het ministere van Verkeer en Waterstaat in 2005.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  gert

  arrogantie van de macht,met een onderonsje regel je dat zo maar even,dat is tegenwoordig de praktijk

 • no-profile-image

  Red Dear

  Oh ja, er is nog het zgn Pikmeer arrest...
  Een boer die vervuilt wordt gestraft, een ambtenaar die middels zijn doen en of nalaten(steekpenningen?)... het milieu vervuilt.... nee hoor, na 10 jaar een lintje....

 • no-profile-image

  P.J.Donkers

  De oostvaardersplassengebied waar al meer negatief over geschreven is .Dit gebied moet men als een paareltje behandelen. Hier kan men veel ervaring met dit soort gebieden in kaart brengen.

  Veel suces.

 • no-profile-image

  M.J.Braam

  Wat vervuiling betreft weet men in de Eerste Bathpolder in Rilland ook wel van wanten, daar wordt regelmatig het water verpest met restantan van meststoffen die men gemakshalve maar in het oppervlaktewater dumpt.Wat te denken van Reduclean waar men de kasdaken mee reingt, dit middel is wettelijk wel toegestaan maar een grote aanslag op de natuur.
  Als het zo veilig is als men beweert waarom dan niet in eigen bassin opvangen?

 • no-profile-image

  melkveehouder

  De regels van de overheid gelden alleen wanneer het de overheid goed uitkomt. Veel controleurs in het land die het werkzame deel van de natie nog verder onderdrukken en tiraniseren. Vind u het raar dat partijen van Rita Verdonk en Geert Wilders zo populair zijn ?

 • no-profile-image

  coke

  Wat wil je verwachten van een regering die feitelijk meewerkt met de drugsproducenten in Afghanistan, in NL worden mensen veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie... tot wie moeten wij ons wenden om aangifte te doen tegen dit kabinet? Dat kan niet omdat drugshandel de eerste economie ter wereld geworden is. Er wordt teveel aan verdiend, geruild en omgekocht om zaken voor elkaar te krijgen...
  Het land is radeloos, redeloos en reddeloos(maakt niet uit overigens wat voor kabinet het is...)

 • no-profile-image

  gert

  komt door de vele riooloverstorten van de steden in de buurt,daar heeft de overheid nog geen oplossing voor

 • no-profile-image

  peter v.

  ik wil ook wel zo'n interne auditcommissie om dingetjes te ritselen.

 • no-profile-image

  Dirk

  Wanneer de politiek het wil gaan alle deuren open.
  Te hoge concentraties aan dioxine in biologische eieren zorgde voor een verhoging van de norm. Nu mag een natuurgebied dus slechter zijn. Dus is er met de normering iets goed fout. Met z'n allen naar de rechter om gelijkheid te krijgen.

 • no-profile-image

  miltie

  de corrupte overheid laat de regels weer gelden voor een bepaalde groep; de landbouw word gediscrimneerd het economisch belang word achter gesteld ;tenopzichte van de natuur en milieau activisten;;eerst met riool overstotten en nu door de natuur gebieden

 • no-profile-image

  Dorien

  Al is de leugen nog zo snel de waarheid achter haalt hem wel. Dit is ook hier weer, de landbouw die probeerd het goed te doen, maar krijgt altijd weer de schuld als er ergens wat mis is. Die milieuactievisten moet je gewoon (links) laten liggen. Het enige waar ze goed in zijn is verzinnen en liegen. de boeren moeten gewoon door boeren en de idiote wetten aan hun laars lappen! Laat de overheid eerst maar is beginnen met een eerlijke regelgeving! Dit voordat de boeren over de kop gaan, door die slechte wetten.

 • no-profile-image

  Piet

  Dit verhaal hoeft geen reden te zijn om natuurgebieden te elimineren. Daar zijn genoeg andere redenen voor. De landbouw kan nu wel eisen dat zij aan dezelfde regels gaat voldoen als de natuur.

 • no-profile-image

  gert

  soepeler norm,ach voor staatsbosbeheer doen ze niet zo moeilijk,het zijn toch ambtenaren onder elkaar,die zijn het gauw eens

 • no-profile-image

  a nonymus

  beste dirk uit lichtenvoorde, denk je echt, dat er gezien het in nl geldige juridische systeem (in dit verband over RECHT spreken zou belediging van het recht zyn en dus strafbaar) ook maar een waterkansje bestaat, dat wat door alle redelyke en weldenkende rechtschapen mensen als rechtvaardig beschouwd wordt gebeurt? man, wor wakker!! gewoon je handen af van al die politiek correcte komedie en eens per zoveel tyd stemmen op wie je denkt, dat het op dat moment "goed" doet en met je stemgedrag net zo zwalken als de dief met de hoge hoed. sbyggt en nu maar zien ofietpikt. leuke rituele dans zoutmissenastwegwas.

 • no-profile-image

  milieubewuste

  Ik mis het commentaar van onze milieurakkers. Het is te zot voor woorden dat de landbouw met ecologische watergangen en natschade wordt opgezadeld om de milieuvervuiling veroorzaakt door natuurgebieden op te lossen.
  En dan maar blijven kwekken en commentaar leveren op de landbouw. De overheid zou NM en SBB moeten verplichten in de herfst de bladeren bij elkaar te harken. Ook hun erf dient vrij te zijn van rotzooi. Dit is toch gewoon onderhoud of niet soms?
  Hoe kun je blijven verkopen dat een veehouder geen kuilvoer mag laten rondslingeren rond zijn erf, en een tuinder geen preiafval op het land mag brengen omdat dit volgens de regeltjes afval en milieuvervuilend is, terwijl onze zwaar gesubsidierde natuurvrienden met hun nalatig onderhoud hele watersystemen vervuilen.

 • no-profile-image

  Gertjan

  Hier zakt mijn (korte)broek van af!!!!! Wij telen alleen chemisch zeker! De absurditeit ten top.

 • no-profile-image

  susanne

  belachelijk zulke beslissingen. het is inderdaad zo dat er met twee maten gemeten wordt. heel jammer voor alle agrariers in nederland.

 • no-profile-image

  Paul

  Geachte collega's,
  ik vind het jammer dat u allen zo vanuit de verdediging reageert. Draai de zaken gewoon om!! Het betreft hier inderdaad arbitraire normen, die ooit door één of andere ambtenaar zijn bepaald en die eigenlijk helemaal niet meer handhaafbaar zijn. Roep de overheid op om de normering voor landbouw gelijk te stellen aan de haalbare normen voor een "natuurlijke omgeving" zoals het genoemde plassengebied.
  Concreet: De agrariër "vervuilt" niet meer dan de normale natuur, dus verruim al de normen minimaal tot de hier aangetoonde waarden.
  Roep je vertegenwoordigers op hiervoor hiervoor op de bres te springen en maak je niet af met allen maar kritiek geven. Er ligt een kans !!!!

 • no-profile-image

  jjmoes

  Waarom mag in zo'n kunstmatig natuurgebied
  wel en waarom mag de boer het niet?
  Hoveel flatusheffing wordt betaald
  en wie wordt er voor de rechter gehaald?
  Smijt al die mestvoorschriften maar tussen het riet.

 • no-profile-image

  miltie

  bijlage ;;en de prins willem had schik toen hij 600 Ha bij biesbosch onder water kon zetten zie telegraaf 12-5-08
  rode rakkers doe graag mee aanverkwanselen van de landbouw

 • no-profile-image

  c

  het zit anders in elkaar dorien, als ik dit zo lees dan blijkt al dat gedoe om fosfaat wat wij zogenaamd uitstoten allemaal flauwekul. je kunt aan deze cijfers precies zien wat de natuur zelf uitstoot en dat is al eeuwen en eeuwen zolang de aardbol bestaat al aan gang. eigenlijk is het gewoonweg niet goed dat wij als landbouw zuinig aan moeten doen met fosfaat want we verstoren de kringloop, al die beleids bepalers maken een hoop heisa erom maar eigenlijk hoort het zo te zijn net als wat de natuur zelf doet want het dient toch ergens voor. eerder heb ik al vernomen dat door het te weinig fosfaat het niet goed is momenteel voor de visstant oa

 • no-profile-image

  ton

  Dorien, de (europese) regelgeving is eenduidig. Het punt is dat voor de landbouw de nationale overheid selectief gebruik c.q. misbruik maakt van haar bevoegdheid de europese toetsingskaders nationaal aan te scherpen. En voor andere (overheid gerelateerde) sectoren doet men desgewenst de kaders versoepelen. En als men dan stelt dat alle sectoren, ook buiten de landbouw, aan de door de overheid opgelegde eisen moeten voldoen dan liegt men niet maar gaat creatief met de waarheid om.

 • no-profile-image

  W Zandbergen

  De agrarier wordt weer afgezeken.
  Staan we ook in de vele plassengebied.
  We behoren daarom de zelfde rechten te krijgen, anders is het discriminatie.
  Nelie Kroes (lees: de overheid) loopt geld mis, daarom gebeurt er weer niets.
  Riooloverlooppunten dicht maken maar,
  zitten ze in hun eigen stront.

 • no-profile-image

  gert

  het is weer meten met twee maten,het is je reinste huichelarij,als de overheid iets niet goed uitkomt passen ze er wel een mouw aan,de overheid is onbetrouwbaar

 • no-profile-image

  ab

  3x per dag moet iedereen voedsel nuttigen, waarom wordt dat beperkt door normen waar de natuur zelf geen probleem mee heeft?? Hanteer voor de landbouw geen strengere normen!!
  LTO moet zich laten horen.
  Het ministerie moet deze onlogische zaken snel rechttrekken.

 • no-profile-image

  gert

  ja,en een kroonprins die juist in de broedperiode nog even 600 hectare grond onder water zet,een beetje dom zegt maxima dan

 • no-profile-image

  Red Dear

  En dan een kroonprins die nog meer onder water zet...
  De staat kan zeker geen bon krijgen?
  Heeft Thieme al geklaagd, die arme beestjes in dat vervuilde water daar...

  Laat defensie er maar een oefengebied van maken ipv hier boven de prachtige veluwe...
  Verplicht dan alle kamerleden om hun vakantie tussen de fosfaten door te maken...

  Hij zag de splinter wel in het oog van zijn naaste, maar Balkje zag de balk niet bij zichzelf...
  Leve de Eco(demon)cratie

 • no-profile-image

  peter v.

  De boer past zich aan zodat hij aan de norm voldoet.
  De overheid voldoet door de norm aan te passen.
  En de hele politiek en ambtenarij kan met strak gezicht en rechte rug vertellen dat alles volgens de regels gaat.
  Het leven is zoveel makkelijker als je zelf de regels bepaalt.

 • no-profile-image

  beastly

  Dat een belangrijk reservaat, een laatste toevluchtsoord voor watervogels en andere dieren, een eiland van rust in een overbevolkt land aangerekend wordt dat de stikstofnorm wordt overschreden is de omgekeerde wereld. Juist een reden om nog selectiever te kijken naar commerciele landbouw en veeteelt. Het zou toch te dol zijn om natuurgebieden te elimineren en daar dan weer mais, bio-industrie, aardappelen en what not te plaatsen? Ooit gehoord van de aarde samen delen met de andere schepsels?

 • no-profile-image

  Willie van Gemert

  Indien deze uitstoot ook op gaat voor andere natuurgebieden dan zijn de te hoge concentraties in oppervlakte water ook grotendeels veroorzaakt door die natuurgebieden en niet door de landbouw!!!!!!

Laad alle reacties (26)

Of registreer je om te kunnen reageren.