Home

Achtergrond 2 reacties

Persvrijheid groot goed

Vandaag, 3 mei, is de internationale dag van de persvrijheid.

De redactie van het Agrarisch Dagblad staat stil bij dit fenomeen, bijvoorbeeld middels een verhaal over de problemen die een correspondent in China ondervindt. Moeten journalisten hun lezers met zoiets lastig vallen, zeker in een dagblad met een zo specifieke doelgroep en navenante inhoud?

Twintig jaar geleden was de landbouw in Nederland nog een gesloten, verzuild bolwerk. Veel informatie bleef binnenskamers, het Landbouwschap zat bovenop het ministerie en de bewindsman kreeg amper tegenspel in de Kamer. Dit is veranderd.

Door velerlei ontwikkelingen, maar óók de komst van het Agrarisch Dagblad heeft een rol gespeeld. Het onafhankelijke medium maakt tongen los, houdt organisaties een spiegel voor, draagt bij aan opinievorming.

Persvrijheid maakt het mogelijk minister, politiek, landbouworganisaties en bedrijfsleven kritisch te volgen. De redactie kan ruimte geven aan allerlei meningen en visies, zonder het risico van ingrijpen door belanghebbenden of de overheid.

Door die onafhankelijke berichtgeving is een boer of tuinder in staat zich een eigen mening over onderwerpen te vormen, en soms zelfs op basis daarvan bedrijfsbesluiten te nemen. De waarde van persvrijheid gaat verder dan de redactie die haar koestert. Daarbij stilstaan is de moeite waard.

Agrarisch Dagblad

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Red Dear

  Madam Hertsenberg had veel getuigen... hoeveel? VIER....
  Pauw en Witteman durfden inhoudelijk niet op haar rol en verbinding met en van haar echtgenoot.eerste kamerlid, brein achter PvdD in te gaan...
  Ze werd met fluwelen handschoentjes aangepakt....
  Het is triest om te moeten concluderen dat oprechtheid, eerlijke opinievorming totaal van het journalistieke speelveld verdwenen schijnt...
  Mensen, in de jaren 30 kreeg een groepering ook zo de ruimte!!!
  We hebben het wel over de Islam, let maar beter op de gedachtengang van Hertsenberg cs, daar zit een veel groter gevaar voor de democratie... ik beschouw ze als sluipmoordenaars van de boerenstand...

 • no-profile-image

  goede boer

  Dat persvrijheid een waarde heeft is beslist een waarheid. Maar hoeveel waarde persvrijheid echt heeft is nog steeds een open eind. Volgens mij is neutraliteit van de pers een groter goed dan de waarde van persvrijheid op zich. Er is één manco waar de pers mee te maken heeft en dat is de kwaliteitsbepaling van de berichten die in de Media verschijnen. Er is geen persoon of instantie die controleert of welke berichtgeving dan ook voldoende waarheidsgehalte zou kunnen hebben. Het keuren van berichten die in de media geplaatst gaan worden, geschied onder het zelfde motto als de "slager die zijn eigen vlees keurt." Journalisten bepalen zelf de kwaliteit van de berichtgeving. En dan ontkom je er volgens mij niet aan dat er ook berichten in krant, op radio en tv verschijnen die dan het etiket van "stemmingmakerij" opgeplakt kan worden. En waar de neutraliteit van de pers dan ver te zoeken is. Heet van de naald is de ( eenzijdige ) verslaggeving van Friesland Vlees geweest. Zal daar best iets aan de hand geweest KUNNEN zijn. Echter de berichtgeving daarover in TROSprogramma RADAR, was een berichtgeving die stoelde op de eenzijdigheid van "hoor", terwijl "wederhoor" van de andere kant van het verhaal ontbrak! Gevolgen daarvan zijn nu bekend. Maar bij mij leeft nog steeds de gedachte: Was die berichtgeving over Friesland Vlees nu wel of niet terecht. En die vraag blijft bij mij open tot in lengte van dagen. Het wil er bij mij dan niet meer in om de persvrijheid te gaan koesteren zoals het voorval bij Friesland Vlees heeft laten zien
  Berichtgeving in de Nederlandse media gaat volgens mij nog altijd veel te veel over de verpakking. Zonder een enkel woord over de inhoud van die verpakking. Doet me ook denken aan het Friese spreekwoord "Elts praet oer myn sûpen, mar nimmen oer myn toarst" Vertaald: Iedereen spreekt over mijn zuipen maar niemand over mijn dorst.
  Daar herken ik de Nederlandse media in. Wel uitvoerige verslagen over het gevolg ergens van maar geen enkel berichtgeving over de oorzaak daarvan.
  Zou de neutraliteit van de media ten goede komen als er wat meer evenwicht in de berichtgeving komt van beide, zowel oorzaak als gevolg.

Of registreer je om te kunnen reageren.