Home

Achtergrond 163 x bekeken

Onvrede met Nederland gaat samen met afwijzen EU

Een ruime meerderheid van de burgers steunt het Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie, maar 8 procent van de bevolking is zeer afwijzend over de EU.

Veelal gaat een negatieve houding over Europa samen met ontevredenheid over de Nederlandse politiek en samenleving.

"Wie ontevreden is over het land, medeburgers niet vertrouwt en zich niet vertegenwoordigd voelt in de politiek, zal vaker afwijzend staan tegenover de EU'', aldus een rapport van Sociaal en Cultureel Planbureau en het Centraal Planbureau, dat vrijdag aan staatssecretaris Frans Timmermans (Europese Zaken) is aangeboden.

Vooral bij degenen die bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen op PVV en EénNL stemden, komt afwijzing van de EU veel voor. GroenLinks- en D66-stemmers zijn het minst vaak anti-Europees.

De Nederlandse steun voor de EU verschilt per onderzoek. Volgens de Eurobarometer van de EU zelf vindt driekwart van de bevolking het Nederlandse lidmaatschap een goede zaak. Dat is ruim boven het Europees gemiddelde van 60 procent. Andere onderzoeken komen wat lager uit, maar er is volgens het rapport geen reden om aan de trend te twijfelen.

Uit het rapport blijkt wel dat ondervraagden vrij makkelijk van mening veranderen over Europese onderwerpen als ze met nieuwe argumenten geconfronteerd worden. Hoger opgeleiden en personen die zich sterk betrokken voelen bij de EU zijn minder snel van hun standpunt af te brengen, maar hetzelfde geldt voor degenen met een negatieve grondhouding over Europa.

In de Nederlandse pers kwam Europa in het vorige decennium opvallend weinig aan bod vergeleken bij de Britse en Franse media, aldus het rapport. En in hun Europese berichtgeving lieten de Nederlandse kranten vooral nationale politici aan het woord.

De belangstelling voor de EU in de Nederlandse pers bloeide op in 2004 en 2005, toen de uitbreiding van de unie en het referendum over de Europese grondwet aan de orde waren. Daarna was er weer een terugval, al besteden de Nederlandse media nu meer aandacht aan de EU dan in de jaren negentig. Ze tonen echter vooral interesse in ruzies en crises en niet in de inhoud.

Het rapport neemt ook het EU-beleid voor de Europese buurlanden onder de loep. Het gaat dan om zeer uiteenlopende landen in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Noord-Afrika. De handel met deze landen zou sterk kunnen verbeteren door liberalisering en door het verbeteren van zaken als een onafhankelijke rechterlijke macht en de bescherming van het eigendomsrecht.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.