Home

Achtergrond

Nultolerantie ggo's moet van tafel

De nultolerantie voor EU-ongeautoriseerde ggo's moet van tafel, bepleit Jan Mulder. Gebeurt dat niet, dan zou dat volgens hem wel eens het einde van de veehouderij in Nederland kunnen betekenen. "Nederland en de agrarische sector moeten er nu druk achter zetten."

Jan Mulder is lid van Europees Parlement voor de VVD.

De huidige nultolerantie voor ggo's die in de EU nog niet zijn toegelaten moet zo snel mogelijk van tafel. Als dat niet gebeurt dan zullen de veevoerprijzen in de EU alleen maar verder oplopen, met als gevolg een ernstige verslechtering van de concurrentiepositie van de Europese veehouderij. Met name de Nederlandse veehouderij is in sterke mate afhankelijk van veevoerimporten.

Als er niets verandert is het dus zeker niet uitgesloten dat een groot gedeelte van onze veehouderij verdwijnt. Het absurde is namelijk dat de producten van dieren van elders die wel met EU-ongeautoriseerde ggo's gevoerd zijn, gewoon geïmporteerd mogen worden.

Met achtereenvolgens het stellen van schriftelijke vragen, een hoorzitting en meest recentelijk mondelinge vragen, heb ik in het Europees Parlement dit onderwerp op de agenda gezet. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de toezegging van de nieuwe Eurocommissaris Androula Vassiliou dat ze de huidige nultolerantie gaat heroverwegen. Daarnaast heeft ze aangegeven in gesprek te zullen gaan met de Efsa, de Europese voedselveiligheidsagentschap om te kijken hoe de goedkeuringsprocedures voor nieuwe ggo's versneld kunnen worden, zonder dat aan de veiligheideisen getornd wordt.

Twee stappen in de goede richting. Met de kanttekening dat het probleem van de trage goedkeuringsprocedures mijns inziens niet zo zeer bij de Efsa ligt, als wel bij de EU-lidstaten die de goedkeuring van ggo's door de Efsa vervolgens nog officieel moeten bekrachtigen. Afgelopen woensdag werd in reactie op mijn mondelinge vragen in het college van Eurocommissarissen gesproken over de nultolerantie.

Commissaris Vassiliou heeft hier het mandaat gekregen om een drempelwaarde in te stellen. Als de geruchten juist zijn denken haar diensten daarbij aan een drempelwaarde van 0,1 procent, maar dat is waarschijnlijk te laag om de problemen te verhelpen.

Om de verdere Europese besluitvorming hierover in de juiste richting te bewegen, is het van belang dat de Nederlandse regering en de agrarische sector in elk geval druk zetten achter deze broodnodige aanpassingen. De oproep van LTO vakgroep Akkerbouw dat veevoer alleen ggo-producten mag bevatten die in de EU ook verbouwd mogen worden past zeker niet binnen deze strategie.

Het onderscheid in toelating van nieuwe ggo's voor cultivatie, dan wel enkel import, is al jaren geleden vastgelegd. Het is dan ook onrealistisch om te denken dat dit nu weer gelijk getrokken gaat worden. Zou dat echter wel gebeuren, dan kunnen we meteen een streep door de Nederlandse veehouderij halen, omdat een groot gedeelte van ons veevoer uit ggo's bestaat die niet goedgekeurd zijn voor cultivatie in de EU. Het om zeep helpen van de veehouderij lijkt me om meerdere redenen ook niet in het belang van de akkerbouw.

Beter zou LTO daarom eensgezind kunnen pleiten voor het instellen van een voldoende hoog tolerantieniveau voor EU-ongeautoriseerde ggo's en het versnellen van de goedkeuringsprocedures.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.