Home

Achtergrond 184 x bekeken

Nederland schrapt interventie volledig

De Nederlandse overheid heeft gekozen het instrument interventie in de gemeenschappelijke marktordening (GMO) niet langer in te zetten, maar te mikken op crisispreventiemiddelen als oogstverzekering.

Dat blijkt uit de nationale strategie die het ministerie van landbouw naar Brussel heeft gestuurd. Het is een Nederlandse vertaling van de in de herziene GMO-regeling opgenomen instrumenten tot marktsturing. Naast interventie is ook het groen oogsten (niet plukken voor consumptie) en betaling voor het niet oogsten niet in het Nederlandse GMO-stuk opgenomen.

"Nederland heeft zich altijd verzet tegen het met overheidsgeld uit de markt nemen van producten. De keuze van de productie is immers een verantwoordelijkheid van de teler. Hij bepaalt wat er wordt geteeld en ook hoeveel", laat het ministerie van landbouw weten.
De mogelijkheden voor interventie waren bij de herziene GMO-regeling al uitgekleed, maar de Nederlandse afzetorganisaties hadden bij het ministerie gepleit voor behoud van het middel. Nu wil de koepel Dutch Producers Association (DPA) niet reageren.

Nederland kiest voor een strategie van crisispreventie en niet voor crisisbeheer. Dat betekent dat instrumenten als promotie, oogstverzekeringen, maar ook opleiding de kosten voor het opzetten van fondsen met GMO-middelen kunnen worden bekostigd.
Binnen de telersverenigingen wordt nu gesproken over de operationele GMO-programma’s voor dit jaar. Daarbij zullen promotie, maar ook oogstverzekeringen een prominentere plaats krijgen.

Het gebruik van interventie vond vooral plaats in de fruitafzet, maar is de laatste jaren afgebouwd.
Bij de herziening van de GMO-regels afgelopen jaar was er zware druk uit Zuid-Europese landen om de mogelijkheid voor interventie te bewaren in de nieuwe regels. Nederland heeft zich daartegen juist steeds verzet.

Of registreer je om te kunnen reageren.