Home

Achtergrond 4 reacties

NAJK en LTO doen alsof Nederland de wereld voedt

LTO en NAJK gebruiken de verkeerde argumenten om omzetting van grond voor landbouw tegen te houden. Een gotspe, vindt PvdA-kamerlid Harm Evert Waalkens.

Wereldwijd blijft genoeg landbouwoppervlak over. Met goedkope retoriek we niet verder.

LTO Nederland en het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) voeren een verbeten strijd om de ruimte. Geen omzetting meer van landbouwgrond, is hun centrale boodschap. Een boodschap die aanhaakt bij de sterk gestegen voedselprijzen.

Ik erken graag dat iedere transitie van gronden ten koste gaat van landbouwgrond. Niet dat we ons daarbij bij voorbaat bij neer moeten leggen, maar de onderbouwing van de boerenlobby deugt van geen kant.

De argumentatie dat we vanuit Nederland de voedselvoorziening van de wereld kunnen veiligstellen is een gotspe. Terecht stellen wetenschappers als Rudy Rabbinge (WUR) dat het niet gaat om de hoeveelheid hectares die gebruikt worden, maar om het verhogen van de productiviteit gepaard aan ecologische verantwoordelijkheden. Daar is in Nederland en in de Westerse wereld ook nog van alles mis mee.

Jaren hebben we de wereldvoedselvoorziening bedreigd door onverantwoorde exportsubsidies, dumping van overschotten en het optrekken van tariefmuren. Waren daar in het verleden nog argumenten voor aan te voeren, nu niet meer!

Afbouwen dat systeem, en wel zo snel mogelijk. Jarenlang hebben we ’vergeten’ te investeren in voedselsystemen, die onlosmakelijk verbonden zijn aan rurale gebieden. Zowel de Wereldbank, het Internationaal Monetaire Fonds als ook de VN hebben in de afgelopen jaren met de rug naar het platteland gestaan. Ook in ons eigen beleid hebben we onze plichten verzuimd.

Van de 800 miljoen allerarmsten woont 75 procent op het platteland en is afhankelijk van de landbouw en zijn dus boeren. Daar zouden we ons druk over moeten maken en geen onzin uitkramen dat het wel een tandje minder kan met het omzetten van landbouwgrond naar natuur in Nederland!

Nederland kan wel bijdragen aan het verhogen van de productie elders. In Oost-Europa is op goede gronden de landbouwopbrengst 75 procent van wat die hier is, dat kan met export van Nederlandse kennis omhoog. In ontwikkelingslanden is de potentie van productieverhoging nog veel groter.

In de stedelijke omgeving hebben we een visionaire kijk nodig op het gebruik van de groene ruimte en geen goedkope retoriek. Het gaat om slimme constructies die iedere activiteit plek geeft.

Ik wil graag het debat aan gaan met een ieder, die ideeën heeft over de inrichting van een mooi Nederland, maar dan alleen vanuit een welbegrepen internationale solidariteit en niet vanuit een niet door mij begrepen kortzichtig eigenbelang.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Hans Akkermans

  Halt aan ‘nieuwe natuur’ door NAJK wel degelijk legitiem.

  Met verbazing heb ik kennisgenomen van de kritiek door dhr. Waalkens (in AGD van 29 mei j.l) op eerdere uitspraken van het NAJK inzake de omzetting van goede landbouwgrond in natuur. De berichtgeving door het NAJK heeft flink stof doen opwaaien, maar de reactie van dhr. Waalkens is kort door de bocht en in mijn ogen ook een gotspe, zoals hij het NAJK verwijt. Dhr. Waalkens zal heel goed begrijpen dat de titel van het persbericht van het NAJK er een is met een knipoog om in ieder geval duidelijk aan te geven dat de alsmaar voortrazende natuurtrein wat vaart mag minderen. Wanneer hij dit inlevingsvermogen niet bezit, denk ik dat dit een zeer groot gebrek is van een politicus van zijn statuur. De ongenuanceerde aanval op het NAJK vind ik dan ook niet gepast.

  Allereerst vind ik het hypocriet, van een politicus die al langer meegaat dan de gemiddelde leeftijd van een NAJK-lid, te stellen dat wij als Europese landbouw jaren lang de voedselvoorziening zouden hebben bedreigd. Ik kan niet ontkennen dat dit niet het geval is, maar in mijn ogen is niet de Europese landbouwsector, maar juist de politiek de schuldige in dit verhaal. Wat betreft het systeem verschil ik persoonlijk van visie over de afbouw van het Europese landbouwsysteem in de richting van een liberale markt en afroming. De weg die nu ingeslagen lijkt te worden zal in mijn visie desastreuzer uitpakken dan wanneer de EU een landbouwbeleid zou voeren met productieregulering en juist meer geld in de primaire sector zou steken om te komen tot een productievere landbouw in plaats van ‘boerengeld’ af te romen en te benutten in kostprijsverhogende maatregelen, natuur en restricties welke ten koste gaan van kennisontwikkeling en productieverhoging om te komen tot een duurzamere landbouw in Europa. Deze kennisontwikkeling en verspreiding van deze kennis wordt door dhr. Waalkens zelf in zijn betoog als speerpunt aangegeven. Ik kan zijn visie in het betoog dan ook niet volgen en denk dat het zéér legitiem is van het NAJK om ons druk te maken over het alsmaar afkalvende Nederlandse landbouwareaal, aangezien hier de basis ligt voor een krachtige en concurrerende sector.

  Omzetten van productieve Nederlandse landbouwgrond in zogenaamde (gemaakte) natuur getuigt in mijn ogen juist van kortzichtig eigenbelang in plaats van welbegrepen internationale solidariteit, zoals dhr. Waalkens zo mooi verwoord. De reden hiervoor is dat er beter ingezet kan worden op behoud van goede productieve gronden om zo de alsmaar toenemende omzetting van ECHTE ongerepte natuur (o.a. tropisch regenwoud) en matig tot slecht productieve gronden elders ter wereld in landbouwgrond tegen te gaan. Bijna nergens ter wereld wordt zo effectief omgegaan met natuurlijke bronnen als water en bodem dan in Nederland. Daarnaast heb ik wel eens mijn twijfels bij de nut en noodzaak van de in Nederland gemaakte kunstmatige natuur in een land met dergelijk intensief grondgebruik. Bij realisering van deze nieuwe natuur ben ik juist van mening dat het kortzichtig eigenbelang in grote regelmaat opspeelt. Het te koop lopen en het willen scoren bij de burger van de realiserende partijen van een nieuw natuurproject speelt vaak een grotere rol dan de werkelijke positieve effecten op de natuur. In één opzicht ben ik het met dhr. Waalkens eens en dat is dat er méér geld en energie gestoken dient te worden in kennisontwikkeling en duurzame hulp aan collega boeren/tuinders in ontwikkelingslanden. Maar ook hier denk ik niet dat dhr. Waalkens het NAJK kan betichten van kortzichtig eigenbelang, aangezien NAJK en overigens ook LTO de basis hebben gelegd voor een van duurzaamste ontwikkelingsorganisaties op landbouwgebied in Nederland, namelijk Agriterra.

  Het opiniestuk van dhr. Waalkens heeft mij als NAJK-bestuurder geraakt en ik nodig hem dan ook namens het NAJK van harte uit de discussie aan te gaan met een organisatie die staat voor een welbegrepen internationale solidariteit. Wat ook inhoudt dat het NAJK staat voor de belangen van jonge boeren in tuinders in Nederland, welke net als iedere jonge boer en tuinder waar ook ter wereld een toekomst mag hebben. Als dit door dhr. Waalkens onder kortzichtig eigenbelang valt, dan verschillen wij hierin van mening.

  Hans Akkermans
  Akkerbouwer te St. Annaland en NAJK-bestuurder.

 • no-profile-image

  gert

  laat die Waalkens dan gauw in oost -europa aan de slag gaan,dat helpt meer dan in debat gaan met oeverloze discussies,daar vul je geen monden mee

 • no-profile-image

  gert

  in veel ontwikkelingslanden zijn dictators de baas,er is geen politieke stabiliteit,wat je opbouwt wordt zo weer afgebroken ,de ontwikkelinshulp die er naar toe gaat komt in verkeerde handen terecht,het is dweilen met de kraan aan.de potentie is wel groot maar de machthebbers werken tegen,o.a. zimbabwe,waalkens heeft makkelijk praten

 • no-profile-image

  jp de Graaf

  Die Harm evert Waalkens heeft het niet echt begrepen geloof ik.
  Als primaire sector zijn we bezig met het promoten van streekprodukten. Hij wil zeker dat we pekingeend of opgefokte biefstuk van overzee in onze boerenlandwinkel verkopen.
  Denk na, als land of zelfs streek moet je toch zelfvoorzienend kunnen zijn.
  Je zult zeggen; voorlopig zijn we dat nog wel. Maar wie gaat ons land onderhouden zonder dat het verwilderd. Wie houdt de malaria weg met nog meer water? Wie zorgt voor motivatie voor bedrijfsopvolgers als die er al zijn?
  Waarom zijn onze landsbestuurders niet meer trots op onze boerennatie, terwijl wij nog steeds voor een groot deel de pijp rokende houden?

Of registreer je om te kunnen reageren.