Home

Achtergrond 327 x bekeken

Mogelijk onderzoek over akkerbouwkolom

Het Productschap Akkerbouw (PA) buigt zich over een voorstel voor een onderzoek naar het toekomstperspectief van de akkerbouwkolom.

Zo'n onderzoek is in 2001 ook uitgevoerd. Secretaris Matthé Elema van het Productschap Akkerbouw legt dit voorstel voor aan het bestuur op de openbare bestuursvergadering volgende week donderdag. Volgens Elema zijn er goede redenen zo’n onderzoek uit te voeren. "De situatie in de plantaardige sectoren is wereldwijd veranderd sinds 2001. Bovendien heeft de Nederlandse akkerbouw te maken met een afbouw van het Europese landbouwbeleid."

In 2001 hebben de akkerbouwproductschappen, de suikersector en de Rabobank een onderzoek uitgevoerd om de kansen en perspectieven van de bedrijven in de akkerbouwkolom in beeld te brengen. Dat betreft alle bedrijven die zich bezig houden met uitgangsmateriaal, teelt, handel en verwerking van akkerbouwproducten. Volgens het PA zijn dat er nu zo’n 25.000 bedrijven.

Uit dat onderzoek bleek dat Nederland een aantrekkelijk vestigingsland is, vooral voor de verwerkende industrie. Er zijn voldoende grondstoffen voorhanden, zoals bieten en aardappelen. En Nederland heeft twee grote zeehavens en er is een aantrekkelijke afzetmarkt dicht bij huis.

Elema stelt voor het onderzoek opnieuw uit te voeren, omdat de omstandigheden zijn veranderd sinds 2001. "In het vorige onderzoek is vastgelegd wat het economische gewicht is van de akkerbouwkolom. Sindsdien is de wereld veranderd. Het lijkt mij goed te onderzoeken wat die veranderingen betekenen voor de hele keten. Moet de sector andere keuzes maken? Wat betekent dit voor de positie van de Nederlandse sector? Wat verwachten we van de overheid? Als het bestuur hier toestemming voor geeft kunnen we op zoek naar financiering en ons buigen over de uitvoering van het onderzoek."

Of registreer je om te kunnen reageren.