Home

Achtergrond 28 reacties

'Melkveehouders dupe van actie'

Melkveehouders dreigen de dupe te worden van de blokkades van zuivelfabrieken. Een deel van de boeren die de melk aan Friesland Foods levert is vanavond of morgenochtend gedwongen de melk weg te laten lopen, omdat collega's de poorten van fabrieken blokkeren.

Friesland Foods haalt dagelijks 15 miljoen kilo melk per dag op bij melkveehouders. Zij mogen de melk maximaal drie dagen in de tank bewaren, dan moet het worden opgehaald of moeten ze het weg laten lopen. Dat betekent dat het om een behoorlijke plas melk gaat, zegt vice-voorzitter van de LTO-vakgroep Rundveehouderij Kees Romijn, in elk geval miljoenen liters.

Hij betreurt het dat melkveehouders die niet meedoen aan de acties hierdoor schade lijden. Het is te vergelijken met naar de buurman rijden en daar de melktank leeg laten lopen, zegt Romijn.
LTO probeert de boeren die de melk onvrijwillig weg moeten laten lopen tot rust te manen. De emoties lopen soms hoog op. Een volle tank melk niet kunnen leveren kost een melkveehouder duizenden euro's. Romijn wil na de acties de schade inventariseren en bekijken hoe de boeren die de dupe zijn geworden van de acties op de een of andere manier gecompenseerd kunnen worden. Zij hoeven hier niet alleen voor op te draaien, meent Romijn.

De acties zijn volgens Romijn een nieuwe fase ingegaan. Hiervan wordt de hele zuivelsector de dupe.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  .

  Rechenbeispiel:
  Für 1 Tag Lieferstopp ist bei einem Ausgangspreis von 30 Cent und einer Preissteigerung um 13 Cent auf 43 Cent/kg Milch das investierte Geld in 2,3 Tagen zurückverdient.

  Heute ist der 5. Lieferstopp-Tag: Bei einer Preissteigerung um 13 Cent ist das investierte Geld in 11,5 Tagen zurück.

  Das bedeutet, dass selbst bei 10 Tagen Lieferstopp das investierte Geld noch im Juni zurückverdient wird

 • no-profile-image

  beemster

  Nou Wieberen de contributie die jullie betalen aan de lto belanden in de zakken van de bestuurders hihi . Als ik jou was zal ik het lidmaatschap maar gauw opzeggen!!! Het is en blijft een mee praters club(lto) van de politiek ,dus er gebeurt niets!!!!

 • no-profile-image

  melkboer

  Dom, dom en nog eens dom. Ik laat het wel of niet goed vinden van de acties even in het midden, maar het is gewoon ontzettend stom dat de melkveehouderij de verschillen van mening zo naar buiten brengt. Op vergaderingen trekt niemand zijn mond open en knikt men als ezels achter het gratis bakkie koffie. Maar achter dit anonieme communicatiemiddel dat pc heet komen de meningen los. Van voorstanders, van tegenstanders maar ook van opruiers, profiteurs, afgunstige en goedwillende collega's. Dat er mensen zijn die deze vorm van actie voeren niet goedkeuren omdat iemand onvrijwillig de melk moet laten weglopen kan ik begrijpen maar openlijk zo'n verdeeldheid tonen is ronduit slecht.
  Twee honden vechten om een been, en de derde gaat er mee heen, dat wordt de uitkomst en hebben we het weer gehad.
  Ik heb de afgelopen dagen veel meningen zien langsvliegen, van collega's, bestuurders, politici, hoogleraren, voedseldeskundigen en noem maar op. Iederen had wel een mening over de hoogte van de melkprijs, de kostprijs en de armoede in de derde wereld.
  Ronduit verbazingwekkend is dat ik nog niet één reactie heb gelezen van een burger die de melkprijs in de winkel te hoog vond.
  De hele discussie gaat in principe dus niet over de hoogte van de melkprijs maar de verdeling van de marge in de keten waarin de fabrieken een belangrijke taak hebben. En hier heeft de ddb een punt in.

 • no-profile-image

  veehouder die niet levert

  Laat ieder individueel beslissen of ze leveren of niet.Hier in Duitsland word collectief vrijwillig ongeveer 60% van de melk dagelijks niet geleverd zonder fabrieken te blokkeren en het aantal niet leveraciers stijgt met de dag.Als jullie in NL maar zorgen dat de duitse fabrieken geen NL melk krijgen wordt hier de prijs wel verhoogd en kunnen de angsthazen van onze strijdlust meeprofiteren, de eerste supermarktketens hebben al aangekondigd wel een prijsverhoging te willen betalen omdat ze nu eindelijk inzien dat melkveehouders ook overleven moeten.DDB mensen ga door met jullie acties wij houden ook vol tot de fabrieken komen met het geld waar we recht op hebben om een hoogwaardig product aan hun te leveren.Ga zo door.....

 • no-profile-image

  boer

  Ach Boer uit Groningen, er zijn hele goeie, zelfs betere, alternatieven voor die LangzaamTenOnder club. Gelukkig is Nederland rijk aan hele vakbekwame Vakbonden die wel opkomen voor hun leden, namelijk de hardwerkende boer(in) en zijn/haar gezin. Ze begrijpen tenminste hoe er er aan toe gaat op het boerenerf. ze bereiken veel meer, voor veel minder contributie. Beetje boer die kijkt naar het rendement is allang geen lid meer van lto, maar van de NVV, NMV of de NPV.

 • no-profile-image

  Frank

  Een ophaalstop toon weer eens de arrogantie van de zuivelindustrie. Zij vullen liever hun eigen zakken dan dat ze de belangen (=melkprijs) van hun leden fatsoenlijk behartigen. Door de jaren heen is steeds weer gebleken dat wat de 'top' voorstelde op lagere bestuurnivo's als geweldig werd ontvangen, tegengas uit de vergaderingen werd dan bijna weggehoond door het regiobestuur en zo werden de meeste voorstellen een feit.
  Alleen tijdens deze actie van de DDB blijken we ineens wel weer lid te zijn van een cooperatie. Dan durft FF ineens uit te spreken dat we een cooperatie zijn.
  Als alle DDB melkveehouders op een bestuurlijke manier tegengas geven, wil ik wel eens zien of ze nog zo arrogant zijn.
  Bij een vertrekkend bestuur in deze zaak hoort natuurlijk geen gouden handdruk. Een litertje melk komt eerst

 • no-profile-image

  veehouder die niet levert

  Vanavond zullen de eerste onderhandelingen plaatsvinden tussen BDM en de melkindustrie, dus het begint er op te lijken dat onze acties vruchten begint af te werpen. Ook vandaag is het aantal niet leverende melkveehouders weer gestegen dat zelfs de melkindustrie al meld dat er maar 30 á 35% melk wordt aangevoerd. Dus DDB ers volhouden en ze komen bij jullie ook aan tafel.

 • no-profile-image

  Boer

  Beste Wim,
  Ten eerste: LTO Noord heeft momenteel meer leden dan vorig jaar terwijl jaarlijks het aantal bedrijven met gemiddeld 3% krimpt.
  Ten tweede: Juist in situaties als dit is de roep om een overkoepelende gesprekspartner des te groter! Als belangbehartigingsorganisatie van een grote groep kun je immers een vuist maken! Als individu is dit bijna onmogelijk, omdat geen eenduidige meening naar buiten wordt gebracht!
  Ten derde: Hoelang denkt u bijvoorbeeld rode diesel te kunnen handhaven als de LTO leden allemaal zouden bedanken en de LTO haar lobby richting de kamer niet meer krachtig zou kunnen uitvoeren? Zonder LTO reden uw trekkers hoogstwaarschijnlijk al jaren rond op witte diesel (rode diesel is al te duur!) Om van toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen, mogelijkheid voor blauwtong vaccinatie etc. nog maar niet te spreken. Er is een overkoepelende belangbehartigings organisatie nodig die op komt voor gemeenschappelijk boeren belang!
  Gelukkig zien de meeste boeren dit en stijgt de LTO noord in aantal leden.

 • no-profile-image

  DDB boppe

  Wiebren, je moeder zit toch in het bestuur van lto??????

 • no-profile-image

  Wim

  RFF is te laf om zelf spijkers met koppen te slaan. Dat laten ze liever doen door boze boeren die met de melk blijven zitten. Dat was een aantal jaren geleden al zo met de stakingen van het personeel in de fabrieken en nu spelen ze de niet actievoerende boeren uit tegen de actievoerende boeren. Heren veehouders, laat jezelf niet voor het karretje spannen van Attema en kornuiten. Voor een melkprijsverhoging van één cent per jaar kan je je melk 10 dagen thuishouden.

 • no-profile-image

  Frank Simmes

  Weet u dat er in duitsland 150.000 melkveehouders zijn (in Nederland 16.000) Meer dan 60 % laat al een week de melk in de gierkelder lopen. Als actie voor een betere melkprijs. Dat betekend 34,5 miljoen liter per dag in de gierkelder. Een beetje solidariteit lijkt me op z'n plaats. Er moet worden gesleuteld aan de systematiek om een kostprijs dekkende melkprijs te krijgen. Dit is een europees politieke zaak. Dit is dus zeker een zaak voor onze Minister Gerda Verburg. De politiek moet hier verantwoordelijkheid nemen. Zij stemmen vraag en aanbod af middels de quotering. Is het aanbod te groot dan daalt de prijs. Dat is marktwerking. Boeren kunnen dit zelf niet in de hand houden. Regulering van vraag en aanbod zal door de overheid gestuurd moeten worden om de boeren elkaar niet te laten uitspelen. Als de markt vrij komt in 2015, zal elke boer meer gaan produceren, daalt de prijs, dan zal men weer meer willen produceren. Dit zal erg veel onrust gaan brengen in de markt. Vergelijk het met de varkenshouderij. De melkmarkt is veel moeilijker te sturen omdat de cyclussen veel langer zijn. Hier zal door de politiek ernstig over nagedacht moeten worden.

  Quotering afschaffen is een doodsteek voor de sector. Op welke manier dan ook regulering van de markt moet blijven.

  Europa houd nu bewust de quotering te hoog om de voedselprijzen te laten dalen te koste van de individuele melkveehouders

 • no-profile-image

  frank

  Wim heeft gelijk. LTO laat zich alleen duidelijk gelden als hun eigen belang in geding komt. Voor de rest, ach, een brandende sigaret stopt ook vanzelf

 • no-profile-image

  Boer

  Tuurlijk betaal je contributie om lid te zijn van de LTO! Wim je kijkt alleen naar wat de LTO niet bereikt heeft! Kijk naar alles wat de LTO de afgelopen jaren WEL bereikt heeft! Of heb je liggen slapen? Dit werd mede mogelijk gemaakt door de contributie van Wieberen en alle andere boeren die nog wel collectief zijn ingesteld. Wie profiteert ervan, onder andere Wim die niet betaald! Wim laat de melk zeker ook niet lopen, want dat doen anderen wel... profiteren doet hij toch wel...

 • no-profile-image

  .

  Beste boer uit groningen. Ik ken zo'n vakbond.Of beter gezegt ik heb hem leren kennen. Ik heb nog niet gehoord dat er ooit in Europa zoveel mensen aangesloten of meegedaan hebben met één vakbond. Als er iemand één kent die een hoger percentage aan deelnemingen heeft in europa dan wil ik dat graag weten. Maar op dit moment staat denk ik de EMB boven aan de lijst voor meest eficiente grootste en best georganiseerde vakbond in Europa.

 • no-profile-image

  wieberen

  boppe fryslan mijn moeder is al 20 jaar terug overleden dus houdat dom gelul maar voor je

 • no-profile-image

  buitenstaander

  Ik heb het al eerder geschreven, maar ik blijf me verbazen over de grote onenigheid tussen de melkveehouders.
  Ook al ben je het niet eens met elkaar, dan ga je elkaar niet op een zo verschrikkelijke manier afzeiken. Probeer met elkaar een blok te vormen en als iemand er een pincipieel probleem mee heeft melk weg te laten lopen, respecteer dat. Melk is en blijft een voedingsmiddel en gezien de nood in de wereld kan ik mij goed voorstellen dat er boeren zijn die geen melk in de gierkelder willen laten lopen.

 • no-profile-image

  melkboer

  Mee eens Duitse collega, jullie hebben recht op een evenredig deel van de marge, En of de supermarkt zelf de marge haalt met de melkprodukten of met andere produkten moeten ze zelf weten, maar niet ten koste van de producent, de melkveehouder. Want hier draait de hele discussie om.

 • no-profile-image

  melkboer

  Succes toegewenst Duitse collega. En voor diegenen welke een minimumprijs in het belachelijke willen trekken; de winkelbedrijven doen niet anders, al eens gehoord van de adviesprijs bij winkelprodukten? Nou dan.
  En als dan onder de adviesprijs verkocht wordt gaat dat ten koste van de verkoper en niet van de fabriek (in dit geval de melkveehouder). Snappie?

 • no-profile-image

  allang geen LTO-er meer

  Nou , nou meneer Romijn.
  Dan wordt het ook eens tijd dat u de schade die is ontstaan door het uiterst zwakke beleid van LTO de laatste tien jaren te gaan vergoeden. Een ander afvallen kunnen ze wel, maar meedenken ho maar.

 • no-profile-image

  wieberen

  ddb zal zal op moeten draaien voor schade van deze belachelijke akties voor lto de taak pak deze club aan daar betalen wij onze contributie voor

 • no-profile-image

  Jan W

  DDB bedankt voor deze boerenoorlog!!! Jongens geen ander de schuld geven. Aktie lopen uit de hand (blokkade) of mislukken (melkleverstop). Boeren onderling kwaad op elkaar. Geloof je niet in DDB, ja geloof het lijkt wel een sekte, compleet met geschreeuw.

 • no-profile-image

  bert ff-lid

  beste boer groningen, het is duidelijk dat jij weer een van de vele meelopers bent
  die niet solidair kan zijn met de europese boer en het is wel makkelijk je achter de rode diesel te verschuilen, vooor de rest doet de lto weinig voor de booer behalve eigen zakken vullen

 • no-profile-image

  boer

  beste bert,
  ik snap je opmerking van meeloper en niet solidair zijn met europese boeren niet helemaal. Ik vind het een goede actie om geen melk te leveren. Zelf sta ik niet voor deze keuze omdat ik geen melk te leveren heb. Over solidariteit gesproken, hier is een krachtige overkoepelende organisatie voor nodig.

 • no-profile-image

  wim

  Nou boer Groningen vertelmij dan maar eens wat dat leden verliezende elitekorps van jou doet. Jullie durven niet in te gaan tegen het gezag van de melkfabrieken omdat jullie dan bang zijn de kans op een betaald plaatsje in het bestuur van de fabriek verspelen.
  Lto is een soort wedstrijd,de man met de bruinste arm krijgt de beste baantjes,
  ps ik laat mijn melk wel weg lopen. ik ben geen lto-er een man een man een woord een woord

 • no-profile-image

  heidehipper

  Wieberen dacht je dat je de schade kunt verhalen op de ddbers. ik zit nog steeds op centen van de weggestroomde van de werknemersstakingen van de vakbonden die geld zat hebben te wachten . Maar het concern draaide zelf voor de schade op , " dus veehouders"

 • no-profile-image

  Wim

  Wieberen moet je contributie betalen om lid te zijn lto?
  Ik dacht altijd dat je daar geld voor kreeg!
  Want je gaat toch niet voor de lol bij zo'n club meepraters zitten en er nog voor betalen ook!!!!

 • no-profile-image

  c

  dit noem ik nou typisch onrust stoken tussen de boeren, ik dacht dat propaganda verboden was

 • no-profile-image

  cooperatieve boer

  Reactie op Heidehipper,

  klein verschil; als de DDBers weer melk leveren willen ze ook geld beuren! Kort maar met de kosten die mensen die niet meewilden doen geleden hebben. Wanneer we voldoende handtekeningen verzamelen zetten we het middels initiatiefrecht op de agenda van de eerstvolgende vergadering. Gegarandeerd kan voorstel aangenomen worden. Dag DDB-ers ga toch ergens anders leveren en val onze cooperatie niet lastig.

Laad alle reacties (24)

Of registreer je om te kunnen reageren.