Home

Achtergrond 260 x bekeken 1 reactie

Meer vraag toelating gengewas

Het strenge Nederlandse en Europese toezicht op partijen mais of soja met transgene vervuiling leidt ertoe dat vooral Amerikaanse bedrijven meer aanvragen indienen voor de markttoelating van transgene gewassen.

Dit signaleert de Commissie Genetische Modificatie (Cogem) in haar jaarverslag over 2007. Het aantal aanvragen voor een markttoelating voor transgene gewassen steeg vorig jaar sterk; van 4 in 2006 naar 24 vorig jaar. De Cogem verwacht dat deze hausse aan aanvragen ook dit jaar blijft bestaan.

Veel bedrijven vragen liever een Europese markttoelating aan voor transgene gewassen dan dat ze partijen 'schone' grondstoffen met een lichte transgene vervuiling laten vernietigen of terugsturen.

Dit heeft niet alleen te maken met de kosten, maar vooral ook met de negatieve publiciteit en imagoschade die vervuilde partijen grondstoffen opleveren.

De belangrijkste oorzaak van de toename in het aantal vergunningaanvragen is volgens de Cogem echter het groeiende areaal transgene gewassen buiten Europa.

Voor het in Bilthoven gevestigde wetenschappelijke toetsings- en adviesorgaan van de Nederlandse overheid betekent de hausse aan aanvragen voor markttoelating zoveel werk dat ze het nauwelijks aan kan. De Cogem pleit daarom voor vlottere, maar wel even grondige toelatingsprocedures.

De huidige Europese procedures zijn volgens de Commissie Genetische Modificatie niet toegesneden op grote aantallen aanvragen.

Eén reactie

Of registreer je om te kunnen reageren.