Home

Achtergrond

Meer bevoegdheid kantonrechters en herindeling rechtspraak

Kantonrechters krijgen meer bevoegdheden. Burgers krijgen de mogelijkheid klachten in te dienen bij de Hoge Raad die niet over de inhoud van de zaak gaan. De minister van Justitie, Hirsch Ballin, diende 28 april 2008 een wetsvoorstel in om de rechtspraak toegankelijker te maken voor burgers en om rechters en locaties efficiënter in te kunnen zetten.

Kantonrechter
Op dit moment kunnen veel zaken met een waarde tot €5.000 worden voorgelegd aan de kantonrechter. Minister Hirsch Ballin wil dit bedrag verhogen tot €25.000, zoals de commissie-Deetman had aanbevolen. Ook wordt de kantonrechter bevoegd in alle geschillen over consumentenkoop en consumentenkrediet. Voor burgers wordt het nu gemakkelijker om relatief eenvoudige zaken aan de rechter voor te leggen, omdat ze bij de kantonrechter geen advocaat hoeven in te schakelen. Vanwege een zorgvuldige voorbereiding wordt gestreefd aan invoering per 1 januari 2011.

Klachten
Het wetsvoorstel bevat ook regels over de bevoegdheid om klachten over rechters in te dienen. De regering had het voornemen de Nationale ombudsman in plaats van de Hoge Raad bevoegd te maken om klachten over rechters te behandelen. Na advies van de Raad van State besloot de regering de bestaande regeling te handhaven, ook omdat de gerechten zelf de meeste klachten over gedragingen van rechters afhandelen.

Indeling
Voor een goede toegankelijkheid van de rechtspraak moet de behandeling van algemene en veelvoorkomende zaken in eerste instantie binnen alle arrondissementen (de 19 gebieden van de rechtbanken) gegarandeerd blijven. Voor specialistische rechtspraak of bij capaciteitsproblemen kan door de rechtbanken binnen een ressort (gebied van een gerechtshof) worden samengewerkt. Nevenlocaties van rechtbanken staan nu nog in de wet omschreven, maar straks kan de Raad voor de rechtspraak de nevenlocaties aanwijzen. De ressorten worden wel opnieuw ingedeeld om tot een gelijke werkverdeling te komen tussen de gerechtshoven. De provincie Utrecht gaat naar het ressort Arnhem, dat Flevoland en Overijssel kwijtraakt aan Leeuwarden.

Meer informatie Ministerie van Justitie, 28 april 2008: Rechtspraak toegankelijker voor burgers

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.