Home

Achtergrond 174 x bekeken

Lange termijnnormen bedrijfsbegrotingen varkenshouderij vastgesteld

Het saldo voor de lange termijn is voor de vleesvarkenshouderij op €65,- per jaar vastgesteld en voor de zeugenhouderij op €325 per gemiddeld aanwezige zeug per jaar. De bedragen zijn exclusief berekende rente. In 2006 lag het saldo voor zeugen nog op €344 en voor vleesvarkens op €66.

Dit heeft het overleg prijsindicaties varkenshouderij onlangs vastgesteld. Deze normen worden gebruikt bij bedrijfsbegrotingen en bij aanvragen voor het borgstellingfonds.

De lagere saldo’s zijn deels te wijten aan de hogere voerprijzen. Voor het voer voor zeugen en vleesvarkens wordt gerekend met een gemiddelde prijs van €20 per 100 kilo. De prijs van biggenvoer is geraamd op €30 per 100 kilo. Op korte termijn heeft de hogere voerprijs een negatieve invloed op het saldo. De verwachting is echter dat op termijn de hogere voerprijs zich zal vertalen in hogere opbrengstprijzen voor vlees en biggen. Voor de lange termijn wordt wel verwacht dat de voerprijzen weer zullen dalen ten opzichte van het huidige niveau, maar uiteindelijk op een hoger niveau stabiliseren dan waar voorheen vanuit gegaan werd.

In het schema wordt uitgegaan van een biggenprijs van €40. Dit omdat de biggenexport de laatste jaren een forse groei heeft vertoond, maar daardoor bij calamiteiten en exportverboden een groter risico kent. Daarom is in de langjarige biggenprijs ook rekening gehouden met mogelijke exportverboden.

Dit jaar is voor het eerst de post overige veekosten in de toegerekende kosten opgenomen. Hieronder vallen aankopen, zoals klein materiaal, die niet ondergebracht kunnen worden bij de andere kostenposten. Deze bedragen €13,- per zeug en €2,- per aanwezig vleesvarken.

De afzetkosten van mest zijn niet in het saldo opgenomen, maar blijven een punt van aandacht in begrotingen. De begrotingsnorm voor kosten voor mestafzet naar derden middels lange transportafstanden zijn op €18,00 per m3 gesteld inclusief alle bijkomende kosten. De kosten voor de mestafzet moeten regionaal en bedrijfsspecifiek worden begroot, aangezien deze sterk kunnen verschillen.

Meer informatie Exacte cijfers en opbouw van de begroting

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.