Home

Achtergrond 320 x bekeken

Kind na scheiding

De toename van het aantal scheidingen leidt regelmatig tot zorgen over het welzijn van kinderen na de scheiding. Rond 1900 gingen er in Nederland per jaar nog maar 500 getrouwden uit elkaar, thans 38.000, scheidende samenwoners niet inbegrepen. Partners die willen scheiden, doen er goed aan zich van tevoren een beeld te vormen van het leven met hun kinderen na de scheiding. Dit begint met het formuleren van een gezamenlijk ouderschap na scheiding.

Inmiddels zijn veel scheidende ouders doordrongen van het belang van een plan voor na de scheiding. Al vanaf medio jaren ’90 gaat de helft van de scheidingsverzoeken vergezeld van een scheidingsovereenkomst. In deze gevallen gaat het om een gemeenschappelijk scheidingsverzoek. Dit aantal stijgt nog steeds, mede ingegeven door veranderde regelgeving en veranderde visie op scheiden. Steeds vaker komt het voor dat ouders de verantwoordelijkheid voor de kinderen samen oppakken en zorgen voor een goede zorgregeling na scheiding.

Om te komen tot dergelijke afspraken is begeleiding door een deskundige mediator beslist gewenst. De opdracht aan deze mediator is om de partners als ouders tot elkaar te brengen en de dialoog op gang te krijgen. Bij het formuleren van de zorgregeling voor de kinderen na scheiding gaat het er niet om wie er gelijk heeft, evenmin wordt er nog verder geproblematiseerd. Het gaat in mediation om erkenning, acceptatie en waardering als ouders voor elkaar. Als de strijd tussen geliefden wordt voorkomen en de partijen de mogelijkheid krijgen om zich als verantwoordingsvolle ouders op te stellen, profiteren de kinderen daarvan. Mediation kan er voor zorgen dat partners elkaar weer als ouder bereiken.

Een geslaagde mediation draagt bij aan de mogelijkheid om ook in de toekomst na de scheiding redelijk overleg met elkaar te hebben, omdat de paren dat tijdens de mediation hebben geleerd. Verder bespeur ik in mijn praktijk een tendens dat ouders enige tijd na de scheiding nog eens samen aan de mediationtafel verschijnen, om zodoende de al lopende zorgregeling te bespreken en daar waar nodig nieuwe betere afspraken te maken.

De maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van relaties vragen om een andere benadering van scheiden. Het gaat er om intelligent om te gaan met een scheiding. Een succesvolle mediation biedt kinderen de mogelijkheid om gelukkig en in balans op te groeien.

Wilma de Jongh, advocaat en mediator bij A & S Advocaten in Wageningen.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘echtscheiding’

Meer informatie Echtscheidings.startpagina.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.