Home

Achtergrond

Kamervragen over status Platform Landelijke Landbouwnormen

Het Platform Landelijke Landbouwnormen heeft de aandacht getrokken van het kamerlid Remkes van de VVD. Hij heeft op 16 mei een zevental kamervragen gesteld. Het betreft met name vragen over de formele status van het Platform en de wijze waarop de normen worden vastgesteld.

Binnen het Platform Landelijke Landbouwnormen worden ieder jaar afspraken gemaakt door het landbouwbedrijfsleven en de Belastingdienst. De afspraken gaan bijvoorbeeld over de waardevaststelling van een koe of big per 1 januari en 31 december. Naast dit soort praktische afspraken die gebruikt kunnen worden bij het opstellen van de jaarrekening van agrarische bedrijven, worden er bijvoorbeeld ook afspraken gemaakt over de wijze van waardering van een bedrijf voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de successiewet. Door middel van het maken van dit soort afspraken wordt veel onduidelijkheid en discussie achteraf tussen belastingplichtigen en de Belastingdienst voorkomen.

Het is heel goed mogelijk dat door de vragen van de heer Remkes het systeem van vaststelling van de landbouwnormen gaat veranderen. Immers, blijkbaar roept de huidige manier van werken vragen op.

Vragen van het lid Remkes (VVD) aan de staatssecretaris van Financiën over “Platform Landelijke Landbouwnormen” van de Belastingdienst.
1. Wat is de bestuursrechtelijke status van het Platform Landelijke Landbouwnormen van de Belastingdienst?
2. Wanneer en door wie is dit platform ingesteld?
3. Waar is de regeling inzake instelling en organisatie van het platform gepubliceerd?
4. Wie maken er deel van uit, en hoe zijn de benoeming en het ontslag van de leden van het platform en hun besluitvorming geregeld?
5. Wat zijn de bevoegdheden van het platform?
6. Wat is de juridische status van de Landbouwnormen die door dit platform worden vastgesteld? Op welke wijze en op welke termijn worden deze normen bekendgemaakt? Zijn het beleidsregels in de zin van de Awb?
7. Waarom werden deze normen tot en met het jaar 2005 door u vastgesteld en gebeurt het sindsdien door het Platform Landelijke Landbouwnormen? Hoe verhoudt zich dit tot het uitgangspunt van u dat u alleen landelijk beleid voor de Belastingdienst mag vaststellen?

mr. P.L.F. Seegers. (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Geschreven op persoonlijke titel.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.