Home

Achtergrond 207 x bekeken

Kadaster gaat 2007 in de min

Het Kadaster kreeg 488.100 akten ter inschrijving aangeboden, 10.000 minder dan in 2006, maar 10.000 meer dan in 2005. Vanwege landinrichting passeerden 27.000 hectare in 2007. In 2006 waren dit nog 49.000 hectare en in 2005 34.000 hectare. Met tariefsverlagingen van telkens 10% in de voorgaande jaren leverde dat een (deels gepland) verlies op van €71 miljoen. Het eigen vermogen bleef desondanks positief op €58 miljoen. Deze gegevens zijn te vinden in het jaarverslag over 2007.

In 2007 zijn 632.500 hypotheekstukken bij het Kadaster ter inschrijving aangeboden, ruim 100.000 minder dan de voorgaande 2 jaar. Het aantal meetopdrachten (akteposten) was 78.000, minder dan voorgaande jaren, maar het aantal splitsingen nam toe. Vanaf 2007 worden de splitsingen apart bijgehouden; het waren er 37.000. Ook waren er 13.000 grenscorrecties tegen 10.000 in het voorgaande jaar.

De overheid bepaalde dat informatie die bij elkaar hoort, op één plek moet worden verzameld en beheerd in zogenoemde basisregistraties. Overheden worden verplicht om die gegevens te gebruiken en om geconstateerde fouten te melden. Het Kadaster is per 1 januari 2008 houder van de Basisregistraties Topografie en Kadaster. Daarnaast speelt het Kadaster een rol bij de gemeentelijke Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Nieuwe taken zijn ook informatie over de energielabels en die over kabels en leidingen.

Het Kadaster sluit het jaar 2007 af met een negatiever resultaat dan gepland. Het eigen vermogen van het Kadaster was de afgelopen jaren groter dan de norm die met het ministerie van Vrom was afgesproken. Om te komen tot de norm en vanwege effectievere bedrijfsvoering voerde het Kadaster tweemaal een prijsverlaging van 10% door in 2006 en 2007. Onvoorzien was de omzetdaling door de afname van het aantal woningtransacties en meetopdrachten in 2007. Daarnaast investeerde het Kadaster in nieuwe taken en projecten. Deze investeringen leveren pas na 2008 opbrengsten op. Bij elkaar sluit het Kadaster het jaar 2007 af met een negatief resultaat van €70,8 miljoen. Het eigen vermogen van het Kadaster bedroeg eind 2007 desondanks €58,5 miljoen.

De werkgelegenheid bij het Kadaster was 1.950 vaste arbeidsplaatsen op fte-basis, terwijl dat in voorgaande jaren boven de 2.000 lag. Wel waren nu 120 tijdelijke arbeidsplaatsen (fte) tegen 60 in voorgaande jaren. Het volledige jaarverslag van het Kadaster is als een complete website online te raadplegen, al krijgt de geïnteresseerde telkens pdf-pagina’s te lezen.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘kadaster’

Meer informatie Jaarverslag Kadaster 2007 op het internet

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.