Home

Achtergrond

Inzet virus ter bestrijding van MRSA-bacterie

Het Wageningse bedrijf EDI Food Safety wil met de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht en vleesconcern Vion Food onderzoek doen naar de inzet van virussen ter bestrijding van de MRSA-bacterie.

Bij het onderzoek zullen ook varkenshouders worden betrokken. De virussen die EBI Food Safety wil inzetten tegen de MRSA-bacterie worden ook wel bacterievreters of bacteriofagen genoemd. MRSA, de Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus is in de humane gezondheidszorg een zeer gevreesde bacterie.

Die is niet meteen levensbedreigend, maar kan bij zieke patiënten zeer moeilijk te bestrijden infecties veroorzaken. Ziekenhuizen zijn zeer alert om de bacterie buiten te houden. Sinds 2003 is duidelijk dat de MRSA-bacterie in de varkenshouderij wijd verbreid is en ook in de vleeskalverhouderij is verspreid.

EBI Food Safety is een Wagenings bedrijf dat is gespecialiseerd in de productie van bacteriofagen. Het bedrijf heeft een geregistreerd product Listex dat geschikt is voor de bestrijding van listeria bacteriën. Deze bacterie die veel voorkomt in zachte kazen, is vooral gevreesd in de zuivelsector.

EBI Food Safety doet verder ook onderzoek naar de mogelijkheden van bestrijding van Salmonella, E-coli O-157 and Campylobacter Jejeuni met bacteriofagen. Het PVV-bestuur beslist vandaag over subsidiëring van het MRSA onderzoek.

Of registreer je om te kunnen reageren.