Home

Achtergrond

Intentieverklaring onvoldoende voor vaststelling verkoopdatum

In deze zaak die recentelijk voor het Hof Leeuwarden diende, ging het erom of de verkoop voor of na 27 juni 2000 had plaatsgevonden. De belangen waren groot. Bij verkoop voor die datum zou de verkoopwinst nog onbelast zijn, aangezien dit onder de landbouwvrijstelling zou vallen. Het Hof oordeelde dat de intentieverklaring van oktober 1999, te weinig concreet was en niet kan worden aangemerkt als koopovereenkomst.

In deze zaak die op 7 mei 2008 diende voor het Hof Leeuwarden was in geschil of de transactie van landbouwgrond die verkocht was aan een projectontwikkelaar, onder de landbouwvrijstelling viel. Indien de verkoopwinst niet onder de landbouwvrijstelling zou vallen, was tevens in geschil of de boekwinst als herinvesteringsreserve kon worden afgeboekt op de in 1998 gekochte grond.

De uitspraak van het Hof is zeer uitvoering. Het Hof gaat niet mee in de redenering van de veehouder dat hij agrarische grond reeds eerder had verkocht dan de datum van de formele koopovereenkomst van 6 november 2000. In 1999 was wel een intentieverklaring gesloten, maar vertoont ten opzichte van een koopovereenkomst te veel leemten. Met name de regeling betreffende de ontbindende voorwaarden, vestigen van een hypotheek, mest- en productierechten en de gevolgen van het (niet) toepassen van de landbouwvrijstelling. Ook de BV die de intentieverklaring heeft gesloten met de veehouder, verklaart dat deze moest worden gezien als een eenzijdige optie en dat de verkopende veehouder hieraan geen rechten kon ontlenen.

Deze verkoop is een gevolg van de aankondiging van de gemeente dat de grond na bestemmingswijziging gebruikt zal worden voor woningbouw. Volgens het Hof vindt de vervreemding van de grond plaats als gevolg van overheidsingrijpen en bestaat er voldoende verband tussen de aankoop van deze grond als vervanging voor de huidige percelen. Dit ondanks dat de vervangende grond reeds is aangekocht voor de verkoop van de oude gronden. Daarom staat het toe dat de boekwinst alsnog als herinvesteringsreserve wordt afgeboekt op grond die is verworven kort na het bekend worden van de bestemmingswijziging, maar vóór de verkoop.

Meer informatie Volledige uitspraak van het Hof Leeuwarden

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.