Home

Achtergrond 187 x bekeken

Hoofd koel houden

Over de voedselprijsontwikkeling is het zaak het hoofd koel te houden. Want er komt veel verwarrende informatie af op zowel consument als boer.

Burgers denken, vaak door slecht geïnformeerde politici aangespoord, dat alle boeren nu binnenlopen. Omdat het voedsel duur is en dat boeren profiteren van de honger van velen. Boeren weten wel beter. De graan- en zuivelprijzen zitten wereldwijd weer in een sterk dalende lijn.
Maar ook de boeren moeten het hoofd koel houden. Want de prijzen dalen weliswaar, maar niet naar het niveau van de jaren vóór 2005. Ze moeten de dalende prijzen dan ook niet aangrijpen, zoals in sommige EU-lidstaten al gebeurt, om weer te pleiten voor staatsinterventie. Zoiets is niet nodig. Weliswaar zijn, crisisgebieden uitgezonderd, nog nergens acute tekorten aan voedsel. Ook het gebruik van landbouwproducten voor biobrandstof leidt nergens voor echte problemen.
Wel zijn de voorraden lager dan gewend - van granen, zuivel en andere grondstoffen - en dat zal wel even zo blijven. Ook zal de vraag naar verwachting hoger blijven. Dat vertaalt zich in structureel hogere prijzen, maar geen prijzen waarmee iedere boer binnenloopt.
Is alle commotie over de voedselprijzen dan opgeklopt en onecht? Nee, er is een groep mensen die het voedsel nog minder kan betalen dan vóórdat de prijsstijgingen twee jaar geleden begonnen. Die hebben wel extra zorg nodig. Ook daar moeten we het hoofd bij houden.

Agrarisch Dagblad

Of registreer je om te kunnen reageren.