Home

Achtergrond

Heerenveen is onredelijk

Een belangrijke eigenschap voor bestuurders is dat ze contact houden met de werkelijkheid.

Daar lijkt het aan te schorten bij de bestuurders van de gemeente Heerenveen en de provincie Fryslân. In een herziening van het bestemmingsplan voor het buitengebied heeft de gemeente bepaald dat in een zone van 30 meter tot woningen, recreatie- en natuurgebieden geen bollen mogen worden geteeld.

De provincie heeft dit goedgekeurd. Heerenveen wil met de teeltvrije zone voorkomen dat gewasbeschermingsmiddelen overwaaien vanaf bollenvelden naar deze woningen, recreatieplaatsen of natuurgebieden.

De zone van 30 meter is volstrekt uit de lucht gegrepen. Het Lozingenbesluit hanteert een teeltvrije zone van 1,5 meter voor bolgewassen en dan nog alleen langs oppervlaktewater. Als de telers speciale spuitdoppen gebruiken, volstaat een teeltvrije zone van slechts 1 meter. Daarnaast worden gewasbeschermingsmiddelen uitvoerig getest op eventuele schadelijkheid voordat ze worden toegelaten. De bestuurders van Heerenveen en van Friesland, die het bestemmingsplan inmiddels hebben goedgekeurd, gaan hier geheel aan voorbij.

Bollentelersvereniging KAVB is met LTO naar de rechter gestapt. Het is te hopen dat de rechter een stokje steekt voor dit bestemmingsplan. Anders zou dit een vrijbrief betekenen voor andere gemeentes om op deze manier boeren onmogelijke regels op te leggen.

Agrarisch Dagblad

Of registreer je om te kunnen reageren.