Home

Achtergrond 40 reacties

Goede boeren zouden geen natuur moeten beheren

Het ligt niet voor de hand dat boeren natuur beheren, vindt Peter Smeets. Boeren moeten zich concentreren op wat ze goed kunnen: landbouw bedrijven en natuurbeheer aan professionals overlaten.

Peter Smeets is werkzaam voor Alterra (kennisintituut voor de groene leefomgeving) en TransForum (bureau voor duurzame ontwikkeling in de agro-sector en groene ruimte)

Kan een goede boer ook natuurbeheerder zijn? Alles kan. Maar ligt het voor de hand? Nee, geenszins. Goede boeren zouden het niet moeten willen. Om meerdere redenen. Landbouw is niet natuurlijk. Om uit natuur te produceren, sluit landbouw natuurlijke processen uit of controleert ze: klimaat, bodem, water, ziektedruk, genetica. Landbouw zet deze factoren zoveel mogelijk naar zijn hand.

Landbouw is voor professionals. Agrarische ondernemers moeten hun primaire productie beheersen, vele wetten en regels toepassen, zakenman en ketenspeler zijn, speculeren met grondprijzen en goede buur van vele stedelingen zijn. Natuur- en waterbeheer, recreatie en gezondheidszorg zijn andere professies en minstens zo ingewikkeld. Dat boeren dit allemaal tegelijk en goed zouden kunnen is een riskante overschatting.

Landbouw is weer halszaak. Voedseltekorten staan op voorpagina’s. Op wereldschaal is een enorme productiviteitsprong nodig en daarvoor is al onze inventiviteit gevraagd. In plaats van bezig te zijn met natuurbeheer zouden goede boeren beter hun kennis, tijd en reputatie kunnen investeren in oplossingen voor de voedselcrisis.

Traditionele landbouw heeft ooit enorm bijgedragen aan biodiversiteit. Onze halfnatuurlijke agrarische cultuurlandschappen zoals heides, hooilanden, bloemrijke akkers en weidevogelgraslanden zijn door landbouw gemaakt. Moderne boeren wordt nu gevraagd deze halfnatuur te beheren, vanuit hun eigen perspectief een achterhaald concept in stand te houden.

Want met fossiele brandstoffen, kunstmest, ruilverkaveling, waterbeheersing en wetenschap is traditionele landbouw gemoderniseerd. Woeste gronden werden omgezet in hoog productieve akkers en weilanden. Tot 1980 zonder enig oog voor mineralenuitspoeling, luchtvervuiling en ontwatering, allemaal desastreus voor de overgebleven natuur.

Agrarisch natuurbeheer is geen succes. Er zijn vele miljoenen subsidie aan boeren gegeven om vooral met niets doen natuur te beheren. Niet mesten, niet maaien of beweiden voor juni, niet egaliseren. Dit beheer draagt nauwelijks bij aan natuurkwaliteit, zo leren natuurbalansen.

Zie deze bijdrage daarom als een oproep aan de Nederlandse agrarische ondernemers: concentreer je op wat je goed kunt: landbouw bedrijven. De wereld heeft goede boeren nodig. Laat beheer van natuur en het geld ervoor aan professionele natuurbeheerders!

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Kubelink

  @Margje,
  Mijn fout. Je hebt helemaal gelijk. Ik haalde in alle haast het onderwerp uit de verkeerde zin aan. Toch staat er in de zin die jij aangeeft heel duidelijk niet het woord "landbouwdebielen" als onderwerp van de zin. Wel is het onderwerp in die zin "sommige aardsarrogante landbouwdebielen". Iemand die zich niet aardsarrogant gedraagt hoeft zich dus ook niet aangesproken te voelen. Met het woord "sommige" in het onderwerp moet het toch ook kraakhelder zijn dat ik niet alle boeren aanval. Daar zie ik, met de goede ervaringen die ik met sommige boeren in mijn omgeving heb opgedaan, ook helemaal geen reden toe.

 • no-profile-image

  boer

  Ten eerste is deze reactie een zwaktebod. Ten tweede zit ik al meer dan een decennia met regelmaat aan tafel bij natuurontwikkelingsprojecten en weet dus verdraaid goed hoe het zaakje in elkaar steekt, zeker v.w.b. subsidies. Had je niet verwacht hè? Wie is hier nou bevooroordeeld? En ten derde zou de hond van de buren niet lang met jou discussieren maar zijn tanden in je achterste zetten na zoveel geblaf. Discussie gesloten, je bent me te kleuterachtig!

 • no-profile-image

  boer

  Ach Kubelink, je draait weer lekker om de hete brij heen. Slappe hap van je.

 • no-profile-image

  een wakker dier

  Maar Kubelink toch....raaigras zover het oog reikt en mais...nog verder dan het oog reikt, kan zo mooi zijn voor een boer die er van leven moet.
  Voor hem is dit zijn natuur.
  Ook -boer met echte natuur-
  kan zich hier niet van losmaken.
  Zijn wereld is best groot hoor, maarrrr zo eenzijdig.
  Net als de akkers waar hij "natuurlijk" bezeten van is."
  De echte natuur die daar op leeft laat hij voor een fistful of euro's doodspuiten(planten) of afknallen(dieren).
  Bioboeren staan nog het dichtst BIJ de natuur maar dat is op deze boer met
  (sl)echte natuur niet van toepassing, d.w.z. hij laat zich niet als zodanig gelden.
  Jouw argumenten Kubelink zijn dan ook niet besteed aan genoemde echte gangbare boer.
  Wel echter aan een aantal andere lezers die bereid zijn jouw woorden te overwegen.
  Daar doe je het voor en laat dat een troost zijn.

 • no-profile-image

  Gerard

  Peter Smeets heeft hier wel degelijk een punt,persoonlijk heb ik nooit begrepen waarom boeren subsidie ontvangen voor het onderhoud van hun erf en akkers.
  zelf zorgen wij dat ons bedrijf en onze akkers er strak en brandschoon uitzien en jonge vogels worden verplaatst naar de randen van de akker zodat ze niet de dood in de maaimachine vinden.Ik wil geen enkele subsidie zien of krijgen voor zogenaamde niets zeggende natuur en landschaps beheer, het werkt alleen maar tegen het ondernemerschap,de natuur en het landschap moeten wij boeren uit ons zelf onderhouden zonder subsidie, wij moeten voedsel van perfecte kwaliteit produceren daar valt wat mee te verdienen,met die paar centen voor natuurbeheer vanuit Den Haag daar heb je helemaal niets aan, het houd de bedrijven die op het punt staan te beeindigen nog net in leven.Wat mij betreft weg met die subsidies.

 • no-profile-image

  Kubelink

  @Berend . . . meer biodiversiteit door boerenbeheer???? Ja, ja. Die biljartlakens met Engels raaigras zeker, waarop nog geen madeliefje mag groeien en waarin een weidevogel (-ei/-jong) nog nauwelijks overlevingskansen heeft door het intensieve maaibeheer en het gebrek aan voedsel in gras en bodem. Onvoorstelbaar hoe sommige aardsarrogante landbouwdebielen met al hun betweterige geneuzel zich inhoudelijk over een totaal ander vakgebied durven uit te spreken dan waar ze ooit voor geleerd hebben. Wat een irritante dwazen. Hoe haal je het bijvoorbeeld in je hoofd om het beheer van een natuurorganisatie onprofessioneel te noemen als je zelf niet eens Jacobskruiskruid en Sint-Janskruid uit elkaar kunt houden? Ik zal geen namen noemen . . . B uit Dr! Jij bent zeker nog in staat een ervaren computerprogrammeur de les te lezen over hoe hij zijn werk moet doen, als jezelf nooit meer met een computer hebt gedaan dan het checken van je e-mail? . . . Als ik jou was zou ik me maar rap weer bezighouden met mijn eigen planten i.p.v. te klagen over wat er in de tuin van SBB of NM staat? Of dacht je, met die laatdunkende houding van je, nota bene ook nog dat het SBB er om te doen is om voor jou geschikt hooi te produceren? Wie denk je wel dat je bent?
  Oh ja, natuurlijk: HET schoolvoorbeeld waarom arrogante domme boeren als jij zich niet met natuurbeheer moeten bemoeien!!! Gelukkig zijn er ook heel wat pientere boeren die met de div. natuurorganisaties samenwerken met respect voor elkaars vakgebied. Helaas hebben zelfingenomen klaagboeren nog verreweg de overhand op deze site. Die negatieve houding zou hen in de toekomst nog eens lelijk op kunnen breken, mocht de Nederlandse boer de concurentiestrijd met het buitenland verliezen en gedwongen worden tot stoppen of verbreden. Ik moet nog zien of SBB of NM dan ook nog zomaar die 'clubjes' zijn of dat de boer ze dan maar wat graag als partner voor mogelijk wat extra inkomsten had gehad. Dat je een concurentiestrijd snel kunt verliezen hebben we al in de textiel gezien en dat werd ook ooit voor onmogelijk gehouden. Tsja, dat is nou productie voor de wereldmarkt zonder overheidssteun, waarbij zich ergens anders een gunstiger (lees: goedkoper) productieklimaat aandient. Dan kan het akelig snel gaan. Kijken we vervolgens naar de landbouwontwikkelingen in Oost Europa en de almaar doorgaande beperking van landbouwsubsidies hier . . . nou luitjes, veel geluk ermee. Je zult het wellicht nodig hebben.

 • no-profile-image

  Margje

  Zeg kubbeling ik zou wel eens willen weten wat jij verstaat onder denigrerend, als ik dat zo lees kan ik je er zo wat opnoemen n.m.
  landbouwdebielen waarbij je schijnbaar vergeet dat daar wel je voedsel vandaan komt en dat deze mensen oftewel producenten er maar slecht voor brtaald worden en heel wat langere werkdagen hebben als jij 2 irritante dwazen maar wat dacht je dat de zelf doet 3 arrogante
  domme boeren ook zo iets stoms heb je zelf al wel eens bij je eigen te raden geweest en wat was de uitkomst? En hoe durf jij te beweren van een laatdunkende
  houding wij zouden wel zeggen wat je zegd dat ben je zelf denk daar maar eens goed overna. Het zou goed zijn dat al die
  natuurliefhebbers verplicht een jaar moesten gaan stage lopen bij de landbouwers van 's morgens vroeg tot 's avonds laat misschien dat dan hun ogen geopend werden .

 • no-profile-image

  boer

  Kubelink, zoals altijd geef je geen antwoord en verdwaal je in lange teksten zonder inhoud. Je kunt je er vanaf proberen te maken door te zeggen dat boeren zich met hun eigen zaken moeten bemoeien, maar dat doe jij al jaren niet. En juist jij bemoeit zich met het grondgebruik van anderen. Maar je wordt wel pissig als de wedervraag wordt gesteld over jullie manier van grondgebruik. Slappe manier van discussieren.
  Nogmaals mijn vraag; wijs me een natuurgebied aan waar adquaat onderhoud wordt gepleegd door NM of SBB?

 • no-profile-image

  DJ

  Ik heb zelden zoveel achterhaalde onwaarheden in 1 weblog gelezen.
  De boer is een uitstekende landschaps- en natuurbeheerder, dat bewijst het overgrote deel al vele generaties. Door overheidsbemoeienissen liep dat regelmatig gevaar, niet door gebrek aan kennis en daadkracht. Dhr. Smeets vindt het niet mesten, niet beweiden en niet maaien voor een bepaalde datum geen bijdrage aan natuurkwaliteit is. Natuur Monumenten en SBB doen niets anders; is dat dan wel professioneel natuurbeheer? Boeren werken harder, beter en goedkoper dan voornoemde organisaties, dus zou er meer ipv. minder boeren natuurbeheer moeten zijn.
  Ik weet niet hoe lang dhr. Smeets op deze weblog heeft zitten broeden, ikzelf ben melkveehouder en dus momenteel razend druk, vandaar dat ik mijn commentaar niet uitputtend en volledig heb geschreven, maar ik voelde mij gedwongen hierop te reageren.

 • no-profile-image

  Piet

  Terug naar het verhaal van Smeets: Ik ben het grotendeel met hem eens. Ik voel mij thuis in zijn omschrijving van een agrariër: primaire productie beheersen, vele wetten en regels toepassen, zakenman en ketenspeler zijn, speculeren met grondprijzen en goede buur van vele stedelingen zijn. Al moet dat laatste natuurlijk wel wederzijds zijn. Ik heb weinig interesse in de recreatie en humane gezondheidzorg, ik ben er ook niet goed in. Natuur- en waterbeheer vind ik ook niet echt interessant, al wil ik natuurlijk wel dat mijn productieomstandigheden optimaal blijven. Smeets pleit ervoor dat het beheer van en het geld voor natuur in handen van professionels - lees natuurbeheersorganisaties - komt. Dit maakt het betoog van hem gevaarlijk. Iedereen weet natuurlijk dat dit om een flinke smak gaat. Als al dit geld wordt gebruikt voor de aankoop van nieuwe natuur, stijgen de kosten van de ondernemers door hogere grondprijzen. Hetzelfde geldt voor het beheer, als het waterbeheer wordt overgelaten aan diezelfde natuurprofessionels, stijgen de kosten voor de landbouw ontegenzeggelijk. Ik verlang niet om aan de slag te gaan als natuurbeheerder, dat is niet mijn core-business. Maar om de natuurorganisaties een sloot geld te geven die eerst bij boeren terecht kwam, gaat mij iets te ver. Smeet heeft het echt ook over de voedselcrisis. Wanneer de beheersgelden van de boeren worden afgenomen, stijgt de productie van de Nederlandse landbouw. Dan moet dit geld niet naar de natuurorganisaties, maar zou dit geïnvesteerd moeten worden in de landbouw in de derde wereld. Verder zou er ook nog wat buitenlandse natuur geïnvesteerd kunnen worden. Want in Nederland € 50000 betalen voor een hectare grond die eerst afgegraven wordt, en waar vervolgens St.Karelgras en St.Juttemiskruid wordt verbouwd, dat is toch van de zotte? Geld wat in Nederland in het platteland gestoken wordt, moet volgens mij naar cultuur gaan. Geef boeren een extraatje om mooie landschappen als de achterhoek, de friese wouden en het groene hart in stand te houden. Dat kunnen zij namelijk prima.

 • no-profile-image

  Berend

  Als ik zie hoe bij ons in Drenthe zoals
  Staatsbosbeheer,Drents Landschap en
  Natuurmonumenten omgaan met beheren
  van natuurgebieden kan ik dat verre van
  profesioneel noemen. De verschraalde (bouwvoor verwijderd) akkerbouwgronden worden overwoekerd met Jacobsjans kruid. (giftig geel kruid)
  en in de natuurlijke graslanden overwoekerd akkerdistel en ridderzuring,
  zodat dit natuurhooi totaal ongeschikt is
  om te voeren. Weidevogels zijn hier niet meer te bekennen, want die nestelen zich
  liever op de bemeste graslanden van boeren. Door boeren deze gronden te laten beheren kan juist een grotere biodiversiteit ontstaan. Kijk bijvoorbeeld naar de alpenweiden in Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland. Maar ook biologische bedrijven in Nederland beschikken over gronden met een grote biodiversiteit.

 • no-profile-image

  LTO

  Ik heb, ter vertegenwoordiging van een regionale landbouworganisatie, bij een clubje mogen aanschuiven welk natuurcompensatie voor overheidsprojecten moest uitvoeren. Ook hier was er regelmatig felle discussie of boeren wel of niet in staat waren natuur te beheren. Tijdens een bezoek van een hoge LNV ambtenaar meende een vertegenwoordiger van een natuurorganisatie de stelling te moeten opwerpen dat boeren geen natuur konden beheren. Op mijn verzoek stelde de LNV ambtenaar richting natuurvertegenwoordiger de vraag hoe men dan precies natuur ontwikkelde. Het antwoord was kort; mevrouw, wij doen helemaal niets, wachten vervolgens af welke plantjes zich ontwikkelen en laten de natuur zijn gang gaan. Op mijn reactie dat zelfs een klein kind dit kan zei ze heel instemmend; ja, inderdaad hier hoef je geen aparte opleiding voor gevolgd te hebben.

 • no-profile-image

  W Zandbergen

  Als de Peter Smits een week het vervoer lopende doet, geen electra gebruikt, doet ook Peter aan natuurverbetering.
  Peter kom maar een dag bij mij meelopen en je bemerkt dat de boeren de beste natuurbeheerders zijn.
  Hiervoor ben je vast te laf....

 • no-profile-image

  Kubelink

  Daar gaan we weer. Als er iets doorspekt is met "europese en nationale subsidies en overheidssteun" dan zijn de natuurorganisaties een schijntje bij dat wat de landbouw jaarlijks opstrijkt. Doe je best en zet dat zonder al die vooringenomendheid eens eerlijk naast elkaar en kom daarna nog eens terug met je reactie. Als je enigszins capabel was om fatsoenlijk te lezen dan had je overigens ook duidelijk gelezen dat ik helemaal geen denigrerende opmerkingen heb gemaakt tegen boeren in het algemeen, maar alleen tegen dat groepje landbouwbemoeiallen zoals die Berend en jij die zo arrogant zijn dat ze steeds weer willen doormekkeren over zogenaamd "adequaat onderhoud" in (natuur-)gebieden waarin nota bene helemaal geen landbouw wordt bedreven. Bemoei je als landbouwer gewoon met je eigen wijze van grondgebruik op je eigen grond dan doe je al meer dan genoeg. Voor een natuurbeheerder zijn distels en brandnetels (m.b.t. diverse vlindersoorten) soms juist een zegen. Leuk toch? Wees dan blij dat ze in de natuurgebieden staan en niet bij jou in het veld. Een boer heeft gewoon een ander doel met zijn grond dan een natuurbeheerder en dat vertaalt zich in andere planten. Als je als boer echt wat zou geven om biodiversiteit dan zou het woord 'onkruid' niet eens voorkomen in je vocabulair, maar zou je gewoon praten over 'kruiden' (ook al zijn sommige soorten niet altijd even gewenst). Dat jij beweert dat er langs perceelsranden meer biodiversiteit voorkomt dan in een heel natuurgebied is weer een overduidelijk teken van je onwetendheid en de denigrerende houding van 'jouw soort boeren' t.o.v. natuurbeherende organisaties die heel goed weten hoe ze met hun gebieden moeten omgaan. Slaap zacht.

 • no-profile-image

  een wakker dier

  Grote klasse KUBELINK, jij hebt het raaigras voor mijne voeten weggemaaid.

 • no-profile-image

  Kubelink

  Oh ja:
  @Margje, het onderwerp in mijn zin was niet het woord "landbouwdebielen", maar "dat groepje landbouwbemoeiallen zoals die Berend en jij". Dat sluit dus duidelijk de 'goeien' uit. Moeilijk hè Nederlandse taal?

 • no-profile-image

  Margje

  Ho, ho Kubbeling les jou erste reactie maar eens door want daar staat wel degelijk het woord landbouwdebielen op de zevende regel van boven af. En probeer ji eigen er dus niet voor weg te draaien.

 • no-profile-image

  Kubelink

  Goh, da's grappig. Heb ik toch nooit geweten dat ik een "Professioneel Natuurbeheerder" ben. Ook is het zeer verrassend om te lezen dat de landbouw voor mij een totaal ander vakgebied is, waar ik nooit voor geleerd heb. Vreemde jongens, die 'Piet' uit Friesland of die 'Boer met echte natuur' (wat dan dan ook in hemelsnaam moge zijn): dus als je kritiek levert op bepaalde landbouwfiguren kun je volgens hen schijnbaar zelf geen verstand van de landbouw hebben of ben je automatisch "professioneel natuurbeheerder"? Ja, ja . . . en als je natuurorganisaties verdedigt tegenover (in jouw ogen) onterechte kritiek, dan is het volgens malle Pietje dus blijkbaar logisch dat je geen verstand hebt van de agrarische sector. Zo, zo. Het lijkt wel of Pietje denkt dat er geen opleiding bestaat die meerdere vakgebieden tegelijk kan bestrijken en dat er geen mensen bestaan die op zowel het gebied van landbouw als natuur een hartig woordje mee kunnen praten. Nou, nou dat zou een fraaie gedachte zijn. In dat geval vindt Pietje dus blijkbaar ook dat je als boer met een landbouwopleiding dus geen verstand van natuurbeheer kunt hebben, mits je ook een aparte natuurbeheeropleiding hebt gedaan. M.a.w. ook hij kan dan toch niet anders menen dat boeren met alleen een landbouwopleiding zich niet met natuurbeheer dienen te bemoeien. Niks aan het handje toch?

 • no-profile-image

  boer

  Kubelinkje, je flikt het weer. Je ontwijkt mijn vraag en geeft geen antwoord. SBB is toch Staats Bos Beheer, of niet? Waar is dat "Beheer" dan terug te vinden.
  Dit is toch niet voor niets in de naam opgenomen? Of is men toch stiekem van de beheersgelden alleen gronden aan het verwerven?
  Weerleg dit nou eens.

 • no-profile-image

  Levi

  Ik begrijp echt niet dat Kubelink en Smeets zo afgeven op de agrariërs, ik woon zelf in een gebied dat door komende ontwikkelingen (aanleg bypass IJssel enz.) al enige tijd extensief of helemaal niet meer door de landbouw wordt gebruikt.
  Juist hierdoor zijn bijna alle weidevogels verdwenen alleen op de maispercelen zijn nog behoorlijke aantallen kievieten en scholeksters te zien.
  Verder heb ik als buurman SBB met project Collenzand hier zit al helemaal geen beest meer (Sorry, 3 reeën en een paar vossen). Diversiteit in planten is hier ook al ver te zoeken (distels zuring en wilgen) over een goede buur gesproken!!!!!!!
  M.a.w. mijn ervaring is dat op reguliere landbouwgronden een grotere diversiteit aan planten en dieren voorkomt dan in al die z.g.n beheers en natuur-gebieden!

 • no-profile-image

  Piet

  Uiteraard heeft Kubelink volledig gelijk in zijn reactie, dat je van meerdere vakgebieden verstand kunt hebben. Mijn tweede reactie was echter volledig in de stijl en redeneertrant die u zich zelf bezigd. In uw eerdere reacties veronderstelt u dat boeren die geloven in een samenspel van productie en natuur dom zijn. Daarbij rept u niet over eventuele opleiding. Oftewel: iedereen die het niet met u eens is, heeft er geen verstand van. Deze redeneertrant heb ik ook eens op u toegepast, omdat u zich uitspreekt over agribusiness. Ik ben het niet met u eens, ik heb waarschijnlijk meer opleiding in dit vakgebied gehad, dus zou ik u met gebruik van u redenatie dom kunnen noemen.

 • no-profile-image

  Kubelink

  @Piet,
  Waar in mijn eerdere reacties heb ik veronderstelt dat ik boeren die geloven in een samenspel van productie en natuur dom vindt?
  en @Boer,
  Welk soort beheer heb jij voor ogen dan, als het gaat om natuurgebieden? Of vindt je het soms gek dat SBB haar terreinen op een dusdanige manier probeert te beheren dat ze een zo groot mogelijke biodiversiteit (afh. v.h. habitat) in die gebieden kan krijgen? Een boer streeft er toch ook naar om een zo groot mogelijke oogst van zijn akker te halen? Wat is daar mis mee?

 • no-profile-image

  boer

  Kijk Kubelink, het gaat er niet om welk beheer ik voor ogen heb. De discussie ging over het wel of niet beheren, of boeren dit wel of niet kunnen en welk resultaat door een natuurorganisatie wordt beoogd. De opstelling van jouw zijde is dat boeren geen natuur kunnen beheren en dat NM en SBB dit wel kunnen. Ik heb aangegeven dat SBB en NM helemaal geen natuurbeheer uitoefenen. Het enige beheer betreft het laten begrazen van percelen natuurterrein. Ook veehouders doen dit, met verschillende resultaten vanwege verschillende bedrijfsvoeringen. Jouw opvatting is dat dit een heel ander resultaat geeft dan wanneer een natuurorganisatie dit doet. Op zich is dit correct, maar wat is de meer of minderwaarde van ander resultaat. Een ander resultaat betekent nog niet dat dit geen natuur is. De vraag is of je de biodiversiteit welke op een gangbaar landbouwbedrijf tegenkomt niet net zo uniek mag noemen als de biodiversiteit welke op natuurterreinen voorkomt. En alles wat je vaak genoeg ziet is op een gegeven moment niet meer uniek. Als voorbeeld; de auto was 100 jaar geleden een bezienswaardigheid, een paard gewoontjes. Nu zijn paarden bezienswaardigheden op de weg en auto's niks aparts. Daarom als tegenhanger mijn stelling dat juist landbouw echte natuur is. Je kunt zeggen dat op landbouwbedrijven veel monocultuur voorkomt. Ik heb in een vorige reactie aangegeven dat in natuurgebieden evenveel monocultuur voorkomt. Op dit punt zijn er geen verschillen. De meeste biodiversiteit tref je zowel bij natuurgebieden en ook bij landbouwpercelen bij de randen aan.
  Het punt van discussie is dat voor een natuurorganisatie de biodiversiteit die op landbouwpercelen voorkomt niet als natuur wordt gezien. Dit is per definitie absoluut onjuist. Veel natuur zou niet kunnen bestaan als er geen landbouw was. Bloemen en planten op een landbouwbedrijf kom je net zo weinig tegen in een natuurgebied als andersom.
  En dus blijf ik bij mijn mening dat natuurorganisaties geen natuurbeheer uitvoeren maar een verkapte vorm van landbouw bedrijven. Alleen volledig gesubsidieerd, zonder ondernemersrisico en geen resultaatverplichting. En dat juist aanhangers van deze organistaties de landbouw als subsidieverslinders afschildert schiet volledig in het verkeerde keelgat. En ter afsluiting; de term natuurbeheer heeft een emotionele lading waarvan naar mijn mening gretig misbruik wordt gemaakt ten opzichte van de reguliere landbouw. En daarom blijf ik van mening dat er sprake is van een slimme manier van gesubsidieerde grondverwerving en daarom oneerlijke concurrentie jegens de landbouw.

 • no-profile-image

  Kubelink

  @Boer, Ooit wel eens van 'soorten per vierkante meter' gehoord? Zoek daarna eens op wat 'biodiversiteit' inhoud en maak dan nog eens de vergelijking natuurgebied/landbouwgrond. Maf woord trouwens dat 'uniek' wat jij gebruikt in combinatie met 'biodiversiteit op een gangbaar landbouwbedrijf'. Zo ken ik er nog wel een: Op het eiland Santa Cruz leeft het enige overgebleven exemplaar van de Chelonoidis nigra abingdonii (Galapagos-reuzenschildpad). Volstrekt 'uniek' dus, maar weelde?
  Ik raad je aan om eens een keer met de plaatselijke IVN een rondje natuurgebied te maken, want door die onzin die jij allemaal uitkraamt kan ik wel nagaan dat je je nog nooit moeite hebt gedaan om ook maar het kleinste beetje van de natuur te weten te komen.

 • no-profile-image

  Kubelink

  Ik geloof er eerlijk gezegd helemaal geen barst meer van wat je allemaal beweert. Je maakt jezelf nu zelfs helemaal ongeloofwaardig. Als je al zovele jaren hebt meegedraait in natuurontwikkelingsprojecten en 'verdraaid goed' weet wat er speelt dan vind ik het nog schandaliger dat je je zo denigrerend uitlaat over diegenen waar je al die jaren mee aan tafel hebt gezeten. Ik vraag me dan ook echt af wat jij al die jaren aan die tafels hebt uitgevreten als je nota bene nu nog steeds durft te verkondigen dat in natuurgebieden evenveel monocultuur voorkomt dan op landbouwbedrijven. Je hebt dus in al die jaren totaal niets van de ander opgestoken. En dat kan alleen komen als je structureel van begin tot eind hebt geweigerd om de ander serieus aan te horen. Een logische conclusie is dan ook dat je er al die jaren alleen maar voor je eigen gewin hebt bijgezeten en volkomen schijt hebt aan wat anderen voor ogen hebben. Asociaal is dat. Zo iemand hoort mijns inziens dan ook niet aan een vergadertafel thuis. Simpelweg omdat er met zo'n 'aso' nooit sprake kan zijn van een constructief gesprek. Logisch toch dat ik niet verwacht dat zo'n figuur als jij überhaubt met anderen om tafel gaat. Trouwens, welke discussie is nu gesloten. Heb jij er met jouw talloze ongefundeerde en vaak ronduit krankzinnige uitspraken er ooit iets van een discussie van gemaakt dan?

 • no-profile-image

  Piet

  Ik wil ook niet meer reageren op Kubelink, niet omdat ik ongelijk heb, maar omdat Kubelink nooit inhoudelijk op de kern in gaat.
  Mijn verzoek om weer terug te gaan naar het verhaal van Smeets, en de meningen daarover. Is het redelijk om landschapsbeheer in handen te geven van organisaties die geen economisch gewin kunnen behalen uit de grond, behalve dmv subsidies? Hebben jullie ook gelezen in de Nieuwe Oogst dat, volgens een rapport van Rijkswaterstaat, oppervlaktewater in natuurgebieden meer fosfaat en stikstof bevat dan het oppervlaktewater in landbouwgebied? Is natuur te verantwoorden wanneer er een voedseltekort dreigt?

 • no-profile-image

  harderink

  beste wakkere dieren en kubbelink,
  Natuurlandschap en cultuurlandschap 2 verschillende begrippen athans dat vinden wij; de boeren.
  het één is verzorgd en fatsoenlijk het ander onverzorgd en ontoegangelijk.
  Boeren zijn het best geschikt om cultuurlandschap natuurlijk te beheren. bonte hooiweide's, greppels, slootkanden en akkerranden, heggen en hagen.
  SBB en regionale clubs houden zich graag bezig met echte natuur, ruige natuur voor de echte ruige mannen.
  wisenten, koninkspaarden en misschien wel wolven.
  Ik weet hoe het verschil uitpakt in de praktijk jullie niet, heckrund met gebroken poot jammer, haas of reeén in de maaier laatmaar, zuring, brandnetel, bereklauw en jacobskruid explosie ; ach zo is de ruige natuur!
  Boeren laten dieren met gebroken poten inslapen, rennen achter een haas aan om hem een genade klap te geven, en echte boeren kunnen zorgen voor een grote biodiversiteit op en rond het erf zonder de buren en het waterschap daarmee tot last te zijn.
  bovendien betaal ik als boer belasting en daardoor mee aan het natuurbeheer en aan jullie uitkering. (meer dan dat ik subsidie ontvang)

 • no-profile-image

  goede boer

  Mee eens, Harderink uit Almere. En wat te denken over de zogenaamde professionaliteit van de " natuurbeheerders". Theoretische professionals zijn het, die zichzelf professional noemen zoals een slager die zijn eigen vlees keurt. Je kunt in Nederland natuurbeheerder zijn zonder praktijkdiploma. Ik zou wel eens een openbaar debat met "natuurbeheerders" willen. Om daarmee aan te tonen dat de praktijk van natuur zoals je die als boer door ervaring hebt eigen gemaakt, heel anders is dan de theoretische gedachtengang over natuur van "natuurbeheerders". Zij doen met natte vingerwerk aan natuurbeheer. Sprekend voorbeeld daarvan is het onder water zetten van de polder in de Biesbosch een dag of wat geleden. Dat gebeurde notabene midden in het broedseizoen van vele vogels. Terwijl natuurbeheerders dondersgoed weten dat het verboden is in het broedseizoen dat soort akties, zoals met die polder is gebeurt, te ondernemen.
  O,ja ook dat nog. Harderink is niet de enige boer die belasting betaald. Alle boeren in Nederland betalen zoveel belasting dat daarmee met gemak het natuurbeleid in Nederland gefinanciert kan worden.

 • no-profile-image

  Kubelink

  Geef mij eens één reden om inhoudelijk in te gaan op jouw bevooroordeelde gelul waaruit zelfs een kleuter al gelijk kan opmaken dat jij geen moer weet van natuurbeheer maar er gewoon schijt aan hebt en het daarom bij voorbaat al neersabelt? Dan kan ik net zo goed met de hond van de buren in discussie gaan.

 • no-profile-image

  tine

  Wel wat laat wellicht, maar ik vraag me af of Kubelink niet weet dat de wind ook over de natuurgebieden waait waardoor zaden in het grondgebied van de agrariers terecht kunnen komen? Wat het Jacobskruiskruid betreft, een boer verwacht echt geen hooi van natuurorganisaties maar wil wel graag dat zijn weilanden verschoond blijven van dit (on)kruid, maar ook van distels, zuring, enz. Voor hen maakt het dus wel degelijk uit wat er in die verwaarloosde natuurgebieden groeit. Een grote rotzooibende bij elkaar. Daar kan ik echt geen prachtige natuur in zien.

 • no-profile-image

  kritische klaas

  er zullen wel mensen met goede bedoelingen zijn , ikzelf verkeer dagelijks tussen de boeren en konstateer dat de boer heel vaak probeerd om ondanks gemaakte afspraken dat hij het dan verkeerd begrepen had en vlug vlug met allerlei trucjes toch de afspraken aan zijn laars lapt

 • no-profile-image

  Grensboerke

  De heer Smeets zegt dat een boer wel een goede buur moet zijn van de stedeling, maar waarom zijn natuurorganisaties dan meestal geen goede buur van boeren?
  Kijk eerst eens in de spiegel voordat je je over anderen uitlaat!
  Een groepje doorgeslagen ideologen maakt het beleid van deze natuurorganisaties en of dit breed gedragen wordt interesseerd hen geen moer.

 • no-profile-image

  een wakker dier

  Ha ha puur toevallig KUUB,
  mijn compliment komt 1 minuut na jouw laatste reactie.
  Nogmaals hulde.

 • no-profile-image

  Piet

  Met een frons en een glimlach heb ik de reacties van Wakker Dier en Kubelink gelezen.
  De boeren wordt verweten dat zij teveel subsidie krijgen, en SBB en NM creëren een paradijs op aarde.
  Met alle respect, maar brengen jullie ook überhaupt geld in het laadje? De agrarische sector heeft Nederland tot één van de grootste landbouwexporteurs gemaakt. Uiteraard met subsidie, maar onze varkenshouders, melkveehouders en glastuinders kunnen ook zonder deze steun blijven bestaan. Uiteraard moeten daarbij niet extreem regels opgelegd worden aan de sector. Dan komen we bij het aloude dilemma; kiezen we voor natuur of voor de economie. U roept mogelijk dat er geen plaats is voor megastallen. Dan vraag ik u: is er wel plaats voor (mega)natuur. Ook dat kunnen ze in het buitenland veel beter. Ben u wel eens in één van de nationale parken van de VS geweest? Ik heb met interesse en instemming het stuk van Smeets gelezen, maar uw reacties, dat lusten de honden nog geen brood van.
  - Oja, dit geld ook voor sommige agrariërs die reageren: Als je het Handboek voor Debateren bestudeerd, lees dan niet alleen het hoofdstuk 'Scheldkannonades'

 • no-profile-image

  Piet

  Excuses voor deze dubbele post, maar ik verbaas mij erover hoe een Profesioneel Natuurbeheerder, zich uitlaat over lange termijn verwachtingen in de landbouw. Spreekt u zich nu niet, als een aardsarrogante natuurdebiel met al uw betweterige geneuzel, inhoudelijk uit over een totaal ander vakgebied dan waar voor u ooit geleerd hebt. Wat een irritante dwaas.

 • no-profile-image

  Freek

  Mener Smeets is vast zo'n fijne "natuurliefhebber" die alles wat een boer wil of doet in een natuurgebied afkeurt. Er zijn nogal al wat van die schriftgeleerden die zo denken. Nou kun je om te beginnen al een aardige discussie voeren over wat een goeie boer is, maar gezien de aanzet van Smeets zullen we er maar vanuit gaan dat hij een boer goed vind als die alleen kijkt naar zoveel mogelijk productie van zowel grond als dier en geen of weinig aandacht voor dierwelzijn en milieu. Dan kun je aannemen dat zijn stelling klopt in grote lijnen klopt. Een goede boer moet geen natuurb beheren, maar vrijwel zeker is een slechte boer voor de natuur een uitkomst!!

 • no-profile-image

  boer

  Kubelink je hebt het over domme en nog een reeks denigrerende termen over boeren. Jij bent van het kaliber als ik mijn zin niet krijg ga ik modderen en schoppen. Het zij je vergeven, je hebt jezelf ook niet gemaakt.
  Die clubs waar jij het over hebt zijn doorspekt van europese en nationale subsidies en overheidssteun. Als het op eigen kracht had moeten gebeuren was het areaal niet groter dan een ouderwetse moestuin.
  En het gaat niet over natuur, wel over geraffineerde grondverwerving. Pure diefstal deze subsidies voor natuurontwikkeling en beheer. Kubelink, wijs me één natuurgebied aan waar adequaat onderhoud gepleegd wordt. Loop eens een natuurgebied in en niet zomaar langs fietsen. Langs de randen is enigszins sprake van diversiteit. En erin? Een groot bladerdek, en eronder helemaal niks als oude bladeren, brandnetels en braamstruiken. Langs perceelsranden komt meer biodiversiteit voor dan in een heel natuurgebied.
  En wat de subsidies betreft; heel graag alles afschaffen, maar ook voor die clubjes van jou, dan zullen we zien wie overleeft.

 • no-profile-image

  Margje

  sorrie voor de twee schrijffouten van lees en je maar ik ben wel eens verder met mijn gedachten als mijn schrijven en om daar commentaar op te voorkomen zal ik het zelf wel even doorgeven

 • no-profile-image

  Margje

  Ho ho Kubbeling wil jij wel even je eerste reactie lezen daar staat wel degelijk het woord landbouwdebielen op de zevende regel van boven af. Dus probeer je nu niet schoon te praten

 • no-profile-image

  Dhr. Smeets maakt een denkfout door te stellen, dat een boer niets met natuur heeft. Een boer is afhankelijk van de natuur en moet in mijn optiek landbouw en natuur intergreren. Dhr, Smeets heeft het hele leven inclusief de natuur in elementen ontrafeld en wil voor ieder element een specialist aanstellen. Dit is de manier van de bureacraat om aan te tonen, dat hij alles heeft geregeld en er niets meer mis kan geen. De achterliggende gedachte van dhr, Smeets is, dat hij als specialist NATUUR beter met ons leefmilieu kan omgaan dan de boer die direct afhankelijk is van deze zelfde NATUUR. Ik denk dat het nog erger is, hij als wetenschaplijk specialist zal altijd zijn zin krijgen bij de bureaucraat als het over natuur en milieu gaat ongeacht het lands belang. Hij preekt dan ook voor eigen parochie en niet voor het algemeen belang.

Laad alle reacties (36)

Of registreer je om te kunnen reageren.