Home

Achtergrond

'Glasgebied Nieuwland zit maar gedeeltelijk op slot'

Het glastuinbouwgebied Nieuwland bij Luttelgeest zit niet helemaal op slot.

Ten noorden van Luttelgeest I is 80 hectare grond nog zo beschikbaar, benadrukt Leo Neeleman, acquisiteur voor het gebied. Er is onlangs nog een kavel verkocht aan een leliekweker en met één groenteler lopen nog onderhandelingen.

De ontwikkeling van een bepaald gebied van Nieuwland ligt stil. De gemeente heeft namelijk een voorbereidingsbesluit genomen over het gebied aan weerszijden van de Baarloseweg; het gaat daar om ongeveer 180 hectare. Voor dit gebied moet een herzien bestemmingsplan komen. Neeleman: "Er moeten aanpassingen worden gedaan in de wegenstructuur, riolering en de goothoogte, maar ik verwacht dat in goed overleg met de gemeente we hier snel aan uitkomen." Neeleman verwacht zeker niet dat dit een jaar gaat duren.

Door de vertraging zijn twee groentetelers die in dat gebied plannen hadden afgehaakt en met één paprikateler lopen nog gesprekken over de aankoop van 20 ha . Inmiddels zijn sinds drie weken de twee nieuwkomers uit Nootdorp in Nieuwland aan het bouwen; tomatenteler Nic de Jong en paprikateler Leo Hoogweg.

Voor de eerste bouwfase van hun bedrijf is de gasaanvoer en de teruglevering van elektriciteit geregeld. Voor hun tweede bouwfase is een verzwaring nodig van het gasnet. Neeleman: "Dat gebeurt vanuit de Flevocentrale en dit zal tijd vergen tot begin 2010." Dat geldt dus ook voor de bedrijven die geïnteresseerd zijn in percelen nabij de Baarloseweg. De verwachting is dat teruglevering van elektriciteit in dat gebied eind 2009, begin 2010 is opgelost. "Daarvoor lopen gesprekken met Essen."

Bekijk de fotoreportage van het gebied

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.