Home

Achtergrond

Gibo: hogere melkprijs in 2008

De gemiddelde melkprijs dit jaar komt hoger te liggen dan de gemiddelde melkprijs in 2007.

Dit verwacht de Gibo Groep op basis van de voorsprong die de melkprijs heeft over de eerste vier maanden ten opzichte van de gemiddelde prijs in 2007.

In het rapport Melkveehouderij in zicht berekende het accountantskantoor een gemiddelde melkprijs in 2007 van 37,50 per 100 kilo melk. Zelfs al dalen de basisprijzen voor kaas en melkpoeder naar het zelfde niveau als in 2005 en 2006 dan nog komt de gemiddelde prijs volgens Gibo hoger te liggen dan de gemiddelde melkprijs over het boekjaar 2007.

Op de lange termijn gaat de melkprijs het hoge niveau van 2007 niet vasthouden. De melkprijs zal sterker gaan schommelen, al kunnen de specialisten van Gibo niet aangeven wanneer dit gaat gebeuren.

Tegenover de betere melkprijs in 2008 staan hogere kosten voor voer, kunstmest, brandstof, strooisel, loonwerk en ander betaalde arbeid. Per saldo zal er volgens de adviseurs uiteindelijk een vergelijkbaar of beter financieel resultaat uit rollen dan in 2007.

Op basis van gegevens van de economische organisatie Oeso ziet Gibo een aantal gunstige ontwikkelingen op de zuivelmarkt. Voor de periode tot 2015 is er voor de meeste producten sprake van krapte. Dat tekort heeft op de melkprijs een prijsstuwend effect, verwacht Gibo.

Weersomstandigheden zoals droogte, en het welvaartniveau zijn de twee belangrijkste elementen die de marktsituatie bepalen.

Of registreer je om te kunnen reageren.