Home

Achtergrond

Gelderland wil gronden voor EHS onteigenen

De provincie Gelderland wil gronden voor Ecologische Hoofdstructuur (EHS) gaan onteigenen. Hierdoor komen de grondeigenaren in aanmerking voor een volledige schadeloosstelling. Hiermee hoopt de provincie de aanleg van de EHS te versnellen.

Volgens de provincie loopt de aanleg van de EHS flink achter. Dit omdat grondeigenaren niet volledig schadeloos gesteld worden. Komt de bedrijfsvoering van de agrariër in het gedrang, dan zal hij niet snel bereid zijn om een deel van zijn gronden te verkopen ten behoeve van de EHS.

Gedeputeerde Staten van Gelderland willen met behulp van onteigening met volledige schadeloosstelling grond verwerven voor natuur. Bij onteigening komen grondeigenaren in aanmerking voor een volledige schadeloosstelling voor grond en gebouwen. Om onteigening mogelijk te maken, moeten Gedeputeerde Staten al bij het begin van de procedure aangeven dat in het uiterste geval onteigening ingezet zal worden.

Meer informatie Advies van de Raad Landelijk Gebied: De mythologie van onteigening

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.