Home

Achtergrond 18 reacties

'Gebieden aanwijzen voor weidevogelbeleid'

Het weidevogelbeleid moet anders. Dat zegt Vogelbescherming Nederland. Ondanks de doelstelling in 2010 de achteruitgang van het aantal weidevogels te hebben gestopt, blijft de populatie afnemen.

De Vogelbescherming wil dat er kerngebieden worden aangewezen; gebieden waar nu nog grote aantallen weidevogels zijn. "De overheid moet de boeren in deze gebieden financieel helpen, zodat de bedrijfsvoering die op weidevogels is afgestemd rendabel wordt. Ook moeten boeren en terreinbeheerders samenwerken aan een ideaal weidevogellandschap."

Kelly Lubbers

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Kubelink

  @Hertogs,
  Rustig blijven, jongen. Je kunt bij dit soort gasten wel met 1000 rapporten vol keiharde bewijzen aankomen, geloven doen ze je toch niet. Zo koppig en psychisch beperkt zijn en blijven die lui toch wel. Als je eens nagaat hoe maf die gasten denken. Als vossen en roofvogels de schuldigen zouden zijn, dan is het toch wel buitengewoon vreemd dat het al duizenden jaren achtereen goed is gegaan. En dan nu zou ineens de natuur door eigen toedoen op zijn kop staan zeker. Ja, ja. Inderdaad, wat een simpele zielen. Dat deze (historisch gezien) zeer plotselinge ineenstorting van de weidevogelpopulaties exact samenvalt met de intensivering van de landbouw is natuurlijk puur toeval volgens die mafkezen. Nee, elkaar napratende koppige boertjes, blijf vooral de hele wetenschappelijke wereld wantrouwen en houd gewoon stug vol dat de natuur zelf schuld is. Het is toch zeker godsonmogelijk dat de mens ooit een verkeerde weg in is geslagen? Mensen maken toch geen fouten? En de landbouwsector toch al helemaal niet? Nee, het moeten echt andere levende wezens zijn geweest. Persoonlijk zou ik zelfs de kaboutertjes niet uitsluiten? Net als al die 'milieumensen', zoals biologie- en natuurkundedocenten, geologen, hydrologen en ecologen zijn ook zij niet te vertrouwen! Ze vormen samen met de vossen en roofvogels één grote maffiabende en ze zijn er allemaal enkel en alleen op uit om boeren uit te roeien, nietwaar? Zo was het toch?

 • no-profile-image

  Jan

  Natuurlijk reageren er veel agrariers op dit forum. Jammer dat er veel mensen zijn die zich maar moeilijk kunnen verplaatsen in dit probleem van het platteland. Door de ruilverkavelingen van de vorige eeuw zijn er grote moderne bedrijven ontstaan. In ruil daarvoor is er toen ook veel land afgestaan voor "natuur" hierin zou plaats zijn voor weidevogels en ganzen. Helaas is het door de doelstelling van de natuurbeheerders allemaal wat anders uitgepakt en is deze grond totaal ongeschikt geworden voor weidevogels en ganzen. Door de schaalvergroting moet een persoon veel koeien melken en ha. bewerken en zijn de bewerkingskosten hoog en moet alles meestal ook nog snel gebeuren i.v.m. de weersverwachting. Natuurlijk doen de meesten hun uiterste best om veel nesten en vogels te beschermen, maar het is eigenlijk een onmogelijke taak temeer omdat kraaien en vossen hun inspanning weer afstraffen en dat werkt weinig motiverend. Laat de natuur beschermers er voor zorgen, dat hun gebieden weer geschikt worden voor weidevogels en fourageergebieden (zoals vroeger) en geef de ondernemer de ruimte om zijn bedrijf in te richten naar eigen inzicht en daarbij zal hij zeker rekening willen houden met weidevogels!!!!!

 • no-profile-image

  Kubelink

  Check toch gewoon de diverse onderzoeken die er naar weidevogels zijn gedaan. Er zijn websites vol met rapporten. Zo moeilijk is dat toch niet? En of dat nou op de site van de WUR, de SOVON of weet ik al wat voor onderzoeksinstituut is, je ziet keer op keer hetzelfde probleem terugkeren en dat is zeker niet de natuur zelf. Met een beetje ecologische basiskennis (over bijv. de rol van predatoren in de voedselketen) was dat kwartje overigens al gelijk wel gevallen.

 • no-profile-image

  gruto

  een prachtig gezicht een paartje kiefieten
  dat bij je lang,s vliegt over het mais land.
  en dan uit kijken waar het nesje ligt en ja een halve meter uit de sloot kant.vier eitjes.dat waren eitjes nog geen dag later in getallen ongeveer twintig kraaien.en je hoeft niet meer te raden....
  WEG nu even wat anders zins waneer zijn de weide vogels minder geworden toen de overeid het mesten boven gronds verboden heeft.

 • no-profile-image

  rode lijster

  Ook speelt de verschraling van de natuur weilanden van Natuurmonumenten, SBB enz enz een rol. Er ziiten daardoor geen wormen en larven in de grond en komen de vogels er niet meer.
  Eerst denken dan doen dat zou al die vreemde plannenmakers sieren.

 • no-profile-image

  hertogs

  het wordt inderdaad steeds duidelijker dat we hier te maken hebben met een BOERKESforum. wanneer ecologische argumenten worden aangehaald wordt de scheld-blubber ton uit de stal gehaald. Die Gruto uit Staphorst, ongelooflijk. Was zeker nog verkleed. Indien mensen zo reageren op een forum, zijn ze de game verloren. Vewel sterkte boerkes. Gewoon sluiten die stal en alles terug geven aan de natuur. Je kunt wel lezen dat de hl. geest met pinksteren bij mij is geland. (o ja, in de gedaante van een gans) hahahaha, goeie!!

 • no-profile-image

  Reint Tienstra

  hertog, een dwaas kan meer vragen stellen dan tien geleerden kunnen beantwoorden en zo is met jou, niet gehinderd door enige kennis van het boerevak, maar dat heb je met milieuactivisten, die kunnen maar een richting op denken.

 • no-profile-image

  farmer

  Vorig jaar hadden we meer als 110 weidevogelbroedparen (grutto, kieviet, tureluur, scholekster, graspieper, veldleeuwerik en nog een paar soorten) Ik ben er erg van geschrokken hoeveel er zijn terug gekeerd, het is beduidend minder als vorig jaar. Wat gebeurt er met de weidevogels in de winter?
  Blijkbaar wordt er in andere landen niks gedaan om de weidevogels instand te houden.

 • no-profile-image

  Jeroen

  Kubelink, je bent van harte welkom om bij mij in de polder te komen kijken. Ik ben wel eens benieuwd wat je ideeen zijn aangaande de dramatisch teruggelopen vogelstand.

 • no-profile-image

  Hertogs

  @melkveehouder: Oo jongen ook in het bezit van zo'n schietakte. Dus jij denkt dat jagers ook nog iets KUNNEN. Helemaal fout vriend. Jagers behoren tot het soort "overbodige schieters" en dan druk ik me nog heeeeeel netjes uit. Jullie beheer uitvoeren?????????? Alleen beschermen om zelf meer te kunnen schieten, dat doen jullie. Er verdwijnen louter en alleen zoveel bodembroeders door het bewerken van akkers in de broedtijd. dat heeft niets met de vos te maken. Jellie willen alleen die vos schieten om meer hazen dood te kunnen knallen. Dan maar gauw de vos aanwijzen als verdelger van de weidevogel. SIMPELE ziel dat je bent. Je moet eens ecologisch leren denken. Of is dat woord wat te moeielijk voor jou. Niks vos doden en/of roofvogels. Als er iest gedood moet worden zijn het ja...s. (zoek de lettertjes en kleur de plaatjes. En nu vlug de kopeien melken, want daarvan zul je beslist meer verstand hebben dan van weidevogel-beheer. En braaf zijn!!!

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Die vogels kunnen gewoon niet landen omdat er te veel bomen op een kluitje staan. Maak nou in ieder natuurgebied een grote grasvlakte waar de weidevogels terecht kunnen. Dan hoeven ze ook niet meer bij die kwaaie boeren op de akkers en weilanden.
  En er is veel te weinig biodiversiteit en voedselaanbod in de natuurgebieden, daarom zitten de meeste vogeltjes gewoon in de boerenwei lekker tussen de koetjes. Vandaag in het vakblad gelezen dat de gehaltes fostaat en stikstof in water wat uit de natuurgebieden stroomt veel hoger is dan bij landbouwpercelen. Volgens onderzoek door de enorme hoeveelheid bladeren in de bossen. Ja, dat krijg je door geen onderhoud en geen fatsoenlijk beheer

 • no-profile-image

  mitie

  hertogs.....wat ben jij toch een domme gans;iedereen zal dit begrijpen behalve jij zelf

 • no-profile-image

  piet

  2 dagen terug gemaaid, om 8 nesten (50 vierkante meter gras per nest laten staan) heen gemaaid. Nu dus 2 dagen later, nog 1 nest over!!!! 100derden kraaien, geen beginnen aan voor de weidevogels om hun nesten te verdedigen. En zo'n sukkel van een hertog jan, een mislukte mislukkeling. Die meent dat hij ook ergens verstand van heeft. Die de natuur zijn gang wil laten gaan. Nou hertogje, de natuur moet een handje geholpen worden. Er zullen een zootje kraaien af geschoten moeten worden, want dit komt echt niet goed zo. En ik kan je wel vertellen dat ik werkelijk een gruwelijke hekel aan kraaien (en ook aan types zoals jij) heb gekregen. Kom een dagje in het land en huiver van de kraaien!!!!!!

 • no-profile-image

  boer

  Ja hoor, dat zal mooi worden! Hebben we al die jaren de moeite genomen om vogelnestjes te sparen en in kaart te brengen, zullen we hiervoor gestraft worden met weidevogelgebieden waar je uiteraard niet voor 1 juni mag maaien.
  Dank je de koekoek! Pak die roofvogels en vossen maar eens aan, daar zit het echte probleem.

 • no-profile-image

  bezorgde

  Beste Hertoghs, waar komt die haat jegens boeren toch vandaan? Denk je nou echt dat je zelf de wijsheid in pacht hebt en alle anders denkende maar met de grond gelijk moet maken. Met extremistische gedachten als van jou ga je helemaal niets bereiken. Je kunt je gal beter op een ander forum plaatsen, want hier bereik je juist het tegenovergestelde wat je wil, nl. een bevesting dat met milieumensen niet te praten valt. Zoals vaak ligt de waarheid in het midden. Dat weten veel boeren en ook veel milieuactvisten, maar bij jou blijkt dat kwartje nog niet gevallen te zijn.

 • no-profile-image

  open

  Kubelink, ik zou wel eens willen weten hoe jij het zou willen hebben? Kan er in jouw ogen dan ook nog plaats zijn voor economische landbouw en zo ja hoe moet die dan ingericht worden. Als in jouw ogen natuur en landbouw niet samen gaan, hoe moet de eerste levensbehoefte dan gedekt worden???
  Spui je ideeen eens i.p.v wat kreten.

 • no-profile-image

  Melkveehouder

  Laat de goede jagers de weidevogels beheren! Die weten wat voor ongedierte er zit en die moeten bijgehouden worden. Daar zijn de jagers voor. Als dit goed gebeurt dan hebben de vogels meer kans dat de nest behouden blijft. De veehouders zijn het probleem niet, dit zijn allemaal dieren liefhebbers die graag voor een nestje om rijden of het nestje verleggen. Het zijn de natuurlijke vijanden die de problemen veroorzaken en daarvoor moeten we een goed jacht beleid hebben.

 • no-profile-image

  B.Ocram

  Ik doe al jaren aan weidevogelbeheer.
  Laat vluchtheuvels staan van een halve hectare groot waar de nesten in uit kunnen komen. Het aantal weidevogels
  nam elk jaar toe. Alleen vorig jaar
  begon het af te nemen en dit jaar nog meer. De bedrijfsvoering is niet intensiever geworden! Je ziet wel steeds
  meer Buizerds , Ooievaars en Kraaien.
  Helaas gaat dit niet samen met weidevogels!!!! Dat wordt helaas wel vergeten door de natuurfreaks omdat in hun ogen is de boer altijd de schuldige.

Laad alle reacties (14)

Of registreer je om te kunnen reageren.