Home

Achtergrond 359 x bekeken

Fiat CO2-leiding in Terneuzen

De aanleg van een CO2-leiding en twee restwarmteleidingen naar de Smidschorrepolder kan bijna zeker doorgaan.

Dit meldt het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen. Het waterschap had een ontwerp-vergunning gepubliceerd. Daartegen zijn geen bezwaren van derden ingebracht, zo meldt het schap.

De aanleg van de CO2-leiding en de restwarmteleidingen is van belang voor de geplande vestiging van een nieuwe glastuinbouwlokatie in de Smidschorrepolder.

De warmte en CO2 moeten worden geleverd door kunstmestfabrikant Yara. Het bedrijf produceert in Sluiskil, aan het kanaal van Gent naar Terneuzen ammoniak en nitraatkunstmest (stikstof). Hierbij wordt veel energie gebruikt en komt veel warmte vrij. Deze restwarmte kan worden ingezet voor de verwarming van kassen.

Het Havenbedrijf zorgt voor de ontwikkeling van het glastuinbouwgebied. Het gaat om netto 250 hectare glas, dat eerst in de Smidschorrepolder en vervolgens ook in de Autrichepolder en een deel van de Koegorspolder zal worden aangelegd.

Diverse bedrijven hebben al hun belangstelling getoond, ook vanuit België. Tegen het besluit om vergunning te verlenen voor de aanleg van de leidingen is nog beroep mogelijk tot 2 juli.

Of registreer je om te kunnen reageren.