Home

Achtergrond

Erwinia vraagt meer geld

De Nederlandse pootaardappelsector is doordrongen van de noodzaak van de aanpak van erwinia.

De handel steekt de komende vier jaar jaarlijks 240.000 euro in een deltaplan ter bestrijding van de bacterie, de telers doen hetzelfde. Gezamenlijk is dat bij lange na niet genoeg om volgens deskundigen Erwinia echt krachtig aan te pakken.

Het ligt dus voor de hand dat een beroep wordt gedaan op de overheid. Zij zou ook veel te weinig doordrongen zijn van de ernst van de situatie en de economische- en milieuschade die erwinia oplevert. De overheid pakt phytophthora bijvoorbeeld veel serieuzer aan.

De roep om overheidssteun klinkt te gemakkelijk, zeker gezien het gat tussen wat de sector nu op tafel legt (1,92 miljoen totaal) en het voor het deltaplan benodigde bedrag van 7,72 miljoen euro. De overheid kan en mag niet altijd het sluitstuk van een begroting zijn.

Aan de andere kant moet er Den Haag veel aan gelegen zijn deze bacterie aan te pakken, die export en imago van de Nederlandse pootgoed- en bollensector steeds verder aantast. Om de overheid zo ver te krijgen, moet de sector haar van dat belang en die schade zien te overtuigen. Dat kan, getuige de aanpak van ring- en bruinrot.

De kans is groot dat de overheid een tegenprestatie vraagt - die moet niet direct terzijde worden geschoven. 1,92 miljoen euro is veel geld, maar ook weer weinig gezien de jaarlijkse schadepost van 17 miljoen in de pootgoedsector.

Agrarisch Dagblad

Of registreer je om te kunnen reageren.