Home

Achtergrond 6 reacties

'EU moet wereld voeden'

Europa en ook Nederland zullen de komende jaren steeds meer voedsel gaan produceren voor andere werelddelen.

Tegelijk neemt het landbouwareaal in Nederland naar verwachting verder af. Dat concludeert het Landbouw-Economisch Instituut (LEI) in het rapport 'Landbouwgronden in Europa: analyse van en visie op gewasopbrengsten, bevolking en milieu'. Minister Gerda Verburg heeft het rapport vandaag naar de Kamer gestuurd.

Door de sterk toenemende wereldbevolking, met name in het Midden-Oosten, Afrika en Zuid-Azië, is steeds meer voedsel nodig. Europa kan hierin voorzien, vooral omdat de opbrengsten per hectare er aanzienlijk hoger zijn dan elders. Daarnaast kan Nederland agrarische kennis overdragen.

Het Nederlandse landbouwareaal neemt de komende 30 jaar af met naar schatting 4 procent, aldus het LEI. De bevolkingstoename vraagt om meer grond voor steden, groen en recreatie. De afname van het areaal is kleiner dan de afgelopen 30 jaar; toen was sprake van een afname met 8 procent, wat neerkomt op 5.000 hectare per jaar. Verburg schrijft in een begeleidende brief aan de Kamer dat ze de uitkomsten van het rapport dit jaar verder wil uitwerken. Ook wil ze de kwestie in Europees verband aankaarten.

LTO vindt dat het omzetten van vruchtbare landbouwgrond in natuur moet stoppen, mede gezien de toenemende vraag naar voedsel. Natuurmonumenten zegt dat maar een klein deel van de landbouwgrond natuur wordt.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  boer

  Laat het dan zo zijn, dat er genoeg is voor iedereen en dat europa wil delen van zijn overvloed. Want een van de ergste dingen die je kunnen gebeuren, is kinderen hebben en ze geen eten kunnen geven. Laat Europa dan weten, wat delen is op een bijbelse manier dat is geven om niet

 • no-profile-image

  Dorieke

  Laten we eerst eens optimaal produceren van het eigen land. Gebruik van eigen bronnen en minder importeren van voedsel. Landen in Afrika en zeker Azie kunnen grotendeels zelfvoorzienend zijn, als wij maar niet overschotten dumpen en onze manier van landbouw aan hen opleggen.
  Ook met gebruik van minder kunstmest en minder geimporteerd voer kunnen we voldoende produceren voor Nederland én het buitenland. Dit scheelt nog geld ook: minder kosten voor al die inputs die nu zo duur zijn en worden!
  Boerenwijsheid en samenwerken met de goede natuurlijke omstandigheden die we hier hebben, moet weer terug komen.

 • no-profile-image

  ab

  Waar zijn onze overschotten? In Rotterdam, Gent, Bremen, Hamburg staan zeer grote graansilo's om buitenlandse granen te ontvangen. De zelfvoorzienigsgraad van de gehele EU is 95%. Hier zijn geen overschotten.

 • no-profile-image

  Melkveehouder

  Mijn doel is een goede boterham te verdienen met leuk werk. Als het areaal landbouwgrond afneemt wil dat automatisch zeggen dat mijn produkt schaarser wordt. Dat wil zeggen dat mijn produkt dus ook duurder wordt. Als de grond prijs elk jaar blijft stijgen dan heb ik straks ook nog een leuk pensioen. Eerlijk gezecht snap ik daarom ook niet dat lto tegen de afname van landbouw grond is. Juist de overheid en de mileu organisaties zou tegen moeten zijn. De landbouw grond wordt steeds intensiever gebruikt. Niets mis mee maar dat willen de mileu organisaties niet. En de overheid wil goedkoop voedsel. Wereldwijd kan men dat niet opvangen want er is al een tekort. Ik tel mijn zegeningen. Maar de overheid en de andere organistatie begrijpen het eigen belang nog niet zo goed!

 • no-profile-image

  Elly

  Er is niets mis met het toedoen van de overschotten naar landen als Afrika of naar gebieden die getroffen zijn door rampen. Echter, Europa is dan inderdaad het continent dat met beste en het meeste weet te halen van zijn akkers. Waarom dan zoveel goede arealen weghalen voor dingen als recreatie en natuur, vooral in Nederland waar we toch al krap zitten met grond. Neem dan delen van Europa waar de gronden niet zo geschikt zijn voor de landbouw en maak daar de bossen en de recreatie voor Europa. En daarbij de uitspraak dat Nederland dan zo'n geweldige kennis heeft mbt de agrarische sector, dan moet je wel zorgen dat deze kennis hier kan blijven door te zorgen dat de uitvoering ervan ook in Nederland blijft. Denk eraan... Kennis is te koop en kennis kan verhuizen zeker gezien mensen niet meer zo honk vast zijn en men dus gemakkelijker zegt, ik ga wel naar Amerika of Azie met mijn kennis, en daar wordt ook nog dik voor betaald.
  Laten we met z'n allen toch wat zuiniger zijn op wat we hebben en laat dat ook de burgerij inzien want we kunnen wel met z'n allen reageren op artikelen maar helaas, onze reakties komen niet op de voorpagina van de Telegraaf, we zullen het veelal toch zelf in onze eigen omgeving moeten doen.

 • no-profile-image

  Leontine

  Wat heb je aan al die boerenwijsheid hier in Nederland? Door het toenemende aantal regels die de overheden de boeren opleggen en die de boer steeds meer geld kosten, met daarbij de gigantisch stijgende productiekosten, zien nog steeds veel boeren hun bedrijf over de kop gaan. En hun 'wijsheid' gaat mee.
  Laat de overheden maar eens wijs worden en de agrarisch sector eens wat meer gaan waarderen en koesteren! Dan pas zullen wij in Nederland echt van de boerenwijsheid kunnen genieten.

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.