Home

Achtergrond

EU heeft geen noodplan bij Iers 'nee'

De Europese Unie heeft geen plannen klaarliggen wat er moet gebeuren als de Ierse bevolking bij een referendum over drie weken het nieuwe EU-verdrag zou afwijzen.

"Er is geen plan B'', zegt voorzitter Hans-Gert Pöttering van het Europese Parlement tegenover het ANP. Pöttering is komende zaterdag samen met premier Jan Peter Balkenende, prins Willem-Alexander, voorzitter José Manuel Barroso van de Europese Commissie en veel andere Europese hoogwaardigheidsbekleders aanwezig bij de viering in Den Haag van zestig jaar 'Europese Beweging'.

In een gesprek op zijn werkkamer in het Europees Parlement in Straatsburg kijkt hij vooruit op een spannende periode die de EU voor de boeg heeft, met de verdere ratificatie van het EU-verdrag en als dat allemaal goed gaat de keuze van een eerste 'president' van de EU.

De EU moet daarmee de crisis te boven komen waarin zij werd gestort toen de bevolking van Frankrijk en die van Nederland bij referenda in 2005 de toen voorgestelde EU-grondwet afwezen. Die crisis werd pas opgelost toen de EU-leiders het vorig najaar definitief eens werden over een nieuw 'Hervormingsverdrag' dat niet meer de symbolen van een EU-superstaat (vlag, volkslied, benaming grondwet) had. Nu de ratificatie door de parlementen van de 27 EU-landen voorspoedig verloopt, kan eigenlijk alleen een afwijzing door de Ierse bevolking nog roet in het eten gooien.

Binnen de EU wordt angstvallig niet gesproken over een 'plan B', een reddingsplan voor wat er moet gebeuren als de Ieren onverhoopt toch het verdrag wegstemmen. Het benoemen van zo'n plan zou betekenen dat de EU rekening houdt met een mislukking en dat wil niemand toegeven.

"Een 'nee' zou heel, heel slecht zijn voor de EU en voor Ierland'', meent Pöttering. Hij wijst erop dat Ierland de afgelopen jaren veel economisch voordeel heeft gehad bij het lidmaatschap van de Unie. De Ierse economie is met indrukwekkende percentages gegroeid. "Ik ben optimistisch dat de Ierse bevolking dat zal beseffen'', aldus de Duitse parlementsvoorzitter.

Een groeiend aantal Ieren (35 procent) zegt overigens op 12 juni vóór het verdrag te zullen stemmen. Maar de helft van de Ieren heeft nog niet besloten wat te kiezen.

Als de ratificatie van het verdrag door kan gaan, krijgen de vergaderingen van EU-leiders een vaste voorzitter. De vraag is of die persoon een in de hele wereld 'bekende' Europeaan moet worden die Europa als een president kan vertegenwoordigen in de contacten met de Amerikaanse, Chinese of Russische leiders, of dat die persoon meer een technocratische voorzitter wordt. Nederland is voorstander van die laatste optie.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.