Home

Achtergrond 1 reactie

Duits-Frans verzet tegen voorstel EU

Frankrijk en Duitsland verzetten zich tegen de voorstellen van EU-landbouwcommissaris Fischer Boel voor aanpassing van het landbouwbeleid.

Brussel wil de inkomenstoeslagen extra korten ten gunste van plattelandsontwikkeling (modulatie). Grote bedrijven worden meer gekort dan kleinere.

Vooral dat laatste is voor Duitsland een een onverteerbare zaak. Landbouwminister Horst Seehofer kondigt daarom ook aan daar zeker niet mee akkoord te gaan. Seehofer en de Duitse boeren menen dat de kortingen afbreuk doen aan de betrouwbaarheid van het EU-beleid.

Ook Frankrijk is fel tegen verdere afbraakvan het EU-landbouwbeleid. "Deze voorstellen maken de cirkel van het afschaffen van alle marktmechanismes rond. Het Franse voorzitterschap van de EU moet inzetten op een fundamenteel debat over het landbouwbeleid na 2013", zegt voorzitter Jean-Marie Lemétayer. Hij kan rekenen op landbouwminister Michel Barnier. Frankrijk ook verdere modulatie afwijst.

Denemarken en Groot-Brittannië vinden daarentegen dat de voorstellen van Fischer Boel niet ver genoeg gaan. De Deense landbouwminister Eva Kjer Hansen had graag veel meer liberalisering en marktoriëntering gezien. Voor haar blijven de voorstellen achter bij de ambities die ze zelf koestert.

De Britse boerenbond NFU is ook ontevreden. "Wij zijn het eens met het verdwijnen van de gedeeltelijk gekoppelde steun in de akkerbouw, maar blijven teleurgesteld over het gebrek aan ambitie bij voorstellen voor de veeteelt. Handhaven van de gekoppelde steun voor zoogkoeien en ooien in een aantal EU-landen ondermijnt de geest van de hervorming van 2005 en verstoort onze binnenlandse markten."

De korting op de toeslagen is voor de Belgische Boerenbond onaanvaardbaar. "De directe inkomenssteun is compensatie voor extra productiekosten, die een gevolg zijn van hoge maatschappelijke eisen. Die kosten vertalen zich niet in de prijs en zijn zonder compensatie een belangrijk concurrentienadeel op de wereldmarkt", zegt voorzitter Piet Vanthemsche.

Lees ook Fischer Boel handhaaft modulatie

Agrarisch Dagblad

Eén reactie

  • no-profile-image

    Boerin

    Ik ben het helemaal met voorzitter Piet eens. Als men wil stoppen met de subsidies dan zou met ook moeten stoppen met de steeds strenger wordende regels. Landen buiten de EU kunnen produceren zonder de strenge regels, wat ook concurrentievervalsing is.
    De subsidies garanderen een goede kwaliteit van de producten.

Of registreer je om te kunnen reageren.