Home

Achtergrond 1 reactie

Doelen omlaag

De Europese Unie als grote steun en toeverlaat van boeren is in rap tempo aan het veranderen.

De voorstellen in de health check waren bepaald niet naar de zin van veel agrariërs. Na 2013 staan nog grotere wijzigingen op stapel. Over de inhoud is nog niets bekend, maar dat het niet gaat om een verhoging van de steun mag duidelijk zijn.

Tegelijkertijd vuurt Brussel ook legio milieuregels op de sector af, waaronder de Kaderrichtlijn Water. Op basis van deze complexe richtlijn heeft Nederland doelen geformuleerd om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren. Deze moeten uiterlijk in 2027 zijn gerealiseerd. Landbouw dient daar een steentje aan bij te dragen.

Die steen dreigt echter een rots te worden. Uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat de gestelde doelen voor een groot deel niet haalbaal zijn, tenzij er een extra grote inspanning van de agrarische sector wordt gevraagd. Die moet bestaan uit het inzetten van zo’n 5 procent van het areaal voor bufferstroken of zuiveringsmoerassen, of een aanscherping van het mestbeleid; twee zaken waar boeren niet op zitten wachten.

Een oplossing voor dit probleem kan het verlagen van de doelen zijn. De vraag is echter of dat in dit geval mogelijk is. Als de doelen nu worden verlaagd, is de kans groot dat Brussel Nederland op de vingers tikt. Het kabinet zal dat willen voorkomen.

Agrarisch Dagblad

Eén reactie

  • no-profile-image

    goede doelen

    Nederland heeft zich als een van de weinige landen, vastgelegd op maximale emissie per deelobject. andere landen gaan uit van gemiddelde emissies van grotere eenheden of percelen. Voor Nederland betekend dit dat 1 te hoog monster een overtredings is, in alle andere landen voldoet het als er een lager moster tegenover staat. lang leve de overdreven regelgeving.

Of registreer je om te kunnen reageren.