Home

Achtergrond

De mens wordt steeds ouder

Wat is ons voedsel toch goed: de mens wordt steeds ouder en ook steeds langer.

En of dat voedsel van plantaardige of dierlijke herkomst is, maakt niets uit. Dat voedsel is in beide gevallen in Nederland van een perfecte kwaliteit. Trouwens, boe­ren en tuinders zijn ook verplicht die excellente kwaliteit te leveren.

Als ik naar de dierlijke sectoren kijk, is het des te vreemder dat de anti-vleeslobby steeds weer pro­beert te beweren hoe slecht dit bes­te vlees ter wereld is. Luisterend naar de reclameboodschappen van het Voedingscentrum krijg ik de in­druk dat zelfs dit onafhankelijke instituut tot deze groepering behoort.

Nog vreemder is het dat wij als producenten en andere schakels in de kolom zo gek zijn hierop te rea­geren en in de verdediging schieten. Dat is nu precies het meest domme wat we kunnen doen. We zetten daarmee onze tegenstanders op het podium, terwijl wij daar zelf op ho­ren te zitten.

Erger nog, wij zetten onze ener­gie op de verkeerde plaats en op de verkeerde manier in. We zijn kenne­lijk zo onder de indruk van deze lobby dat we ons lamgeslagen in de hoek laten trappen. Wij moeten to­taal geen contact met deze groepe­ringen willen hebben en onze ener­gie en creativiteit aanwenden om onze perfecte producten te promo­ten. We hebben toch een ijzersterk argument? De mens leeft gemiddeld steeds langer.

Ik daag de boerenorganisaties en de verwerkende industrie uit om simpele reclamecampagnes op te zetten, die gericht zijn op de consument en waarbij het welbevinden van de gezichten afstraalt. Daarbij behoren geen zichtstallen, die er al­leen maar toe leiden dat de bewe­ringen van onze tegenstanders vol­op in de schijnwerpers komen te staan.

Daartoe behoort ook geen Agrarisch Dagblad dat steeds weer onze tegenstander volop de ruimte geeft om zich te manifesteren. En daartoe behoort zelfs geen ministe­rie dat de tendentieuze reclame­spotjes van het Voedingscentrum fi­nanciert.

Ja, we moeten weer lef tonen en zelf met passie en gepaste trots onze producten tonen en aan de man brengen. De mens wordt im­mers steeds ouder.

Wien van den Brink

Of registreer je om te kunnen reageren.