Home

Achtergrond 152 x bekeken

'Databank voor betere samenwerking in grensregio'

De rijksoverheid zou een centraal informatiepunt moeten inrichten om de samenwerking in grensgebieden met Duitsland en België te verbeteren.

Burgers, bedrijven en overheden kunnen daar dan aankloppen als ze tegen problemen aanlopen.

Dat adviseert de Raad voor het openbaar bestuur in een rapport dat woensdag in Den Haag is aangeboden aan minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken. Zeven van de twaalf Nederlandse provincies grenzen aan het buitenland. Ongeveer twee miljoen Nederlanders wonen in grensgemeenten.

Door verschillen in cultuur en nationale wetten lopen zij in hun contacten over de grens aan tegen allerlei barrières. Dat geldt ook voor organisaties en overheden. "Het Europa zonder binnengrenzen en met een vrij verkeer van personen, diensten en kapitaal is in veel opzichten vaak een papieren realiteit'', constateert de raad.

Het Rijk zou meer en structureler aandacht moeten hebben voor de bestuurlijke samenwerking in de grensregio's. Dat kan door de minister of staatssecretaris van Binnenlandse Zaken daarvoor verantwoordelijk te maken. Ook stelt de raad voor een aparte werkgroep in het leven te roepen met vertegenwoordigers van het Rijk en van overheden uit de Nederlandse grensgebieden.

Als het kabinet nog meer prioriteit wil geven aan een soepeler samenwerking daar, zou het een gezaghebbende functionaris met veel bestuurlijke ervaring in het grensgebied moeten aanstellen die thuis is in 'Den Haag' en 'Brussel'. Dit boegbeeld, of 'grensmakelaar' zoals de raad hem noemt, is vergelijkbaar met de commissaris jeugd- en jongerenzaken die destijds in opdracht van het kabinet het jeugdbeleid heeft doorgelicht.

Alle ministeries moeten bij het maken van nieuwe wetten en regels altijd kijken naar de gevolgen van de maatregelen voor overheden, burgers en instellingen in de grensgebieden, meent de raad. Het ministerie van Financiën werkt al met zo'n 'grenslandtoets'.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.