Home

Achtergrond 206 x bekeken

Buren veehouder hebben recht op een veilige leefomgeving

Burgers en boeren maken beiden gebruik van het buitengebied. Meestal gaat dat goed samen, maar soms komt het tot een conflict. De buurman van een veehouder vindt in deze zaak dat er sprake is van onrechtmatige hinder door de veehouder. Van de negen eisen van de buurman wordt er vijf toegewezen. De overige zouden de bedrijfsvoering te veel beperken.

Het perceel van de veehouder en de burger kent een gezamenlijke toegangsweg die zich tussen beide percelen begeeft. Daarnaast is er aan de achterzijde van de bedrijfsgebouwen een onverharde toegangsweg die alleen door tractoren mag worden gebruikt. Auto’s en motoren zijn niet toegestaan.

De burger heeft een negental eisen:a. Geen tractoren over de weg, alleen om kadavers naar de weg te brengen
b. Beperking aan het aantal vervoersbewegingen van vrachtwagens over de weg
c. Het plaatsen van een verkeersbord met een maximale snelheid van 10 km/uur
d. Elke bezoekende vrachtwagen moet een schriftelijke instructie in de cabine hebben
e.De weg netjes onderhouden, zodat deze vlak is
f. Kadavers uitsluitend verplaatsen via een kar achter de tractor
g. Het manoeuvreren met tractoren uitsluitend laten plaatsvinden wanneer dit functioneel is
h. Beëindigen van het opslaan van vaste mest en het stallen van vee in de open wagenberging
i. Deuren en ramen van de stallen gesloten houden.

De rechter oordeelt dat wonen in een agrarische omgeving eventuele stank- en geluidoverlast met zich mee kan brengen, en dat dit gedoogd moet worden. Punt h en i worden dus niet toegewezen.

Op zijn beurt dient de veehouder rekening te houden met belangen van de burger, die in ieder geval bestaat uit het recht op een veilige leefomgeving. De weg ligt op één meter afstand van de woning, er is scheurvorming opgetreden in de gevel en er zitten kuilen in de weg. Volgens de rechter staat voldoende vast dat dit te wijten is aan het gebruiken van de weg door tractoren en vrachtwagens. De vordering dat er geen tractoren meer over de weg mogen rijden, wordt toegewezen, ook al is de toegang via de andere onverharde weg wat minder eenvoudig. De beperking van het aantal vervoersbewegingen wordt afgewezen, omdat dit te beperkend zou zijn voor de bedrijfsvoering.

Punt D en G worden afgewezen. Punt C,E en F worden toegewezen. De volledige motivatie van de rechter kunt u lezen in bijgevoegde uitspraak.

Meer informatie Volledige uitspraak van de Voorzieningenrechter Rechtbank Dordrecht

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.