Home

Achtergrond 451 x bekeken

Boekverlies op pand wegens MKZ-crisis

De MKZ-crisis heeft naast de direct getroffen veehouders ook nadelige gevolgen gehad voor de industrie rondom de veehouderij. Dit gevolg blijkt duidelijk uit een recent gepubliceerde uitspraak van de rechtbank van Den Haag. Voor de mede-eigenaar van een slachterij is de pijn echter fiscaal verzacht. Een bedrag van €50.000 mag op grond van de toen net ingevoerde terbeschikkingsstellingsregeling (TBS-regeling) op het inkomen in aftrek worden gebracht.

De door de rechtbank beslechte zaak ‘lag’ als volgt:

Een ondernemer is voor 50% eigenaar van een pand. Het pand is specifiek ingericht voor de bedrijfsactiviteiten van een bv, die bestonden uit de productie en verwerking van vleeswaren. Het pand is aan deze bv verhuurd. De ondernemer is voor 50% middellijk aandeelhouder in deze bv.

Op 18 april 2001 is de bv failliet verklaard. Het pand is vervolgens vanaf 20 april 2001 aan een andere bv verhuurd. De ondernemer bezit geen aandelen in deze bv. Het pand valt in de periode 1 januari 2001 tot 20 april 2001 onder het resultaat uit een werkzaamheid: de TBS-regeling.

Het resultaat uit een werkzaamheid wordt, een aantal hier niet van belang zijnde uitzonderingen daargelaten, bepaald alsof de werkzaamheid een onderneming vormt. De belastingplichtige stelt voor het bepalen van het resultaat uit een werkzaamheid in de hier bedoelde zin, vermogensbestanddelen die per 1 januari 2001 zijn gaan behoren tot het vermogen van een werkzaamheid, bij het begin van het kalenderjaar te boek voor de waarden in het economische verkeer op dat tijdstip. Bij beëindiging van de terbeschikkingstelling wordt het verschil tussen de waarden in het economische verkeer en de boekwaarden van de tot het vermogen van de werkzaamheid behorende vermogensbestanddelen tot het resultaat uit overige werkzaamheden van het desbetreffende jaar gerekend.

De ondernemer heeft in zijn aangifte rekening gehouden met een boekverlies op het pand van €432.787. De inspecteur heeft dit boekverlies niet geaccepteerd. In geschil is of bij de berekening van het resultaat uit overige werkzaamheden rekening moet worden gehouden met een boekverlies van €432.787. De rechtbank is van oordeel dat de ondernemer alleen aannemelijk heeft gemaakt dat het pand tussen 1 januari 2001 en 20 april 2001 in verband met de MKZ-crisis in waarde is gedaald. De rechtbank stelt vervolgens het boekverlies in goede justitie vast op €100.000, waarvan de helft aan eiser kan worden toegerekend. Het beroep wordt gegrond verklaard.

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Geschreven op persoonlijke titel

Lees ook Lenen aan eigen bv in box 1 en lenen van eigen bv in box 3

Meer informatie Uitspraak Rechtbank ‘s-Gravenhage, 19 april 2007 (publicatie 27 maart 2008)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.