Home

Achtergrond 1 reactie

Blik doperwten geeft minder milieudruk dan glazen pot

Natuur en Milieu slaat de plank volledig mis met de suggestie dat pot beter voor het milieu is dan blik, benadrukt Ubbo Ubbens, secretaris van Stichting Kringloop Blik. De organisatie moet zich, volgens hem, meer richten op de milieubelasting van het verpakte product dan op de verpakkingenbelasting.

Met verbazing verneem ik dat Mirjam de Rijk, directeur van de Stichting Natuur en Milieu, pleit voor een hogere verpakkingenbelasting omdat het dan pas duidelijk is wat de consument moet kiezen: een glazen pot of een blik doperwten. Daarmee suggereert zij dat een glazen pot vanuit milieuoogpunt beter is dan een blikje. En dat is een vreemde uitspraak van iemand die beter moet weten. Een glazen pot heeft een bijna twee keer hogere milieudruk dan een blikje.
In dat licht is de opmerking van Natuur en Milieu dus ronduit verkeerd en misleidend voor de consument. Voor de duidelijkheid, blik wordt in Nederland in hoge mate gerecycled. Blik is zelfs het meest gerecyclede verpakkingsmateriaal in Nederland. Liefst 85 procent van alle metalen verpakkingen wordt gerecycled door ze simpel bij het huishoudelijk afval te gooien. Bij de afvalverwerking halen krachtige magneten het blik simpel uit het afval om daarna als schroot te worden ingezet bij de bereiding van nieuw staal om weer nieuwe producten van te maken: treinen, bruggen, fietsen en weer nieuwe blikjes.
Dus het blikje dat netjes weggegooid wordt in een vuilnisbak of afvalbak wordt automatisch gerecycled. Dat spaart grondstoffen en energie. En daarom is de CO2- druk van een blikje zo laag. Daarom is het jammer dat Mirjam de Rijk haar lezers op het verkeerde been zet. Je hoopt dat juist zij de verpakkingenbelasting in een milieuperspectief zou plaatsen.
De hoogte van de verpakkingenbelasting wordt bepaald door de CO2-druk van alleen de verpakking. Anders gezegd is het een maat voor de energie die nodig is om de verpakking te produceren en te recyclen.
Belangrijke en milieubepalende factoren als transport, opslag, bereiding en gebruik van het product zijn geheel achterwege gelaten. Zo is bijvoorbeeld de energie die nodig is om een diepvriesproduct gekoeld te bewaren en te transporteren niet meegenomen in de vergelijking.
Dit is wellicht een in het oog springend voorbeeld dat de milieudruk van alleen de verpakking nauwelijks iets zegt over de milieudruk van het verpakte product, maar zo zijn er talloze. De milieudruk van een verpakking is slechts een fractie van het verpakte product.
Je zou verwachten dat Natuur en Milieu aan de kaak zou stellen dat de verpakkingenbelasting niets zegt over de milieubelasting van het product zoals het op het schap staat. En dat is nu juist de basis waarop de consument een milieu-gerelateerde keuze moet maken.

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    kippenboer

    Doperwten uit blik en pot zijn echt niet lekker. Wij eten alleen diepvries. Mmmmmmmm

Of registreer je om te kunnen reageren.