Home

Achtergrond 2 reacties

Biodieselbeleid onverantwoord

Het tekort aan grond voor energiegewassen drijft de voedselprijzen verder op, voorspelt Arie van Dijk, veevoer- en grondstoffenspecialist en eigenaar van agrarisch adviesbureau Stigevo.

Hij vindt het beleid rond biodiesel onverantwoord. Hoewel het van verschillende kanten wordt tegengesproken, moeten we het biobrandstoffenbeleid als de hoofdschuldige zien van de aan de gang zijnde voedselinflatie.

De hausse van de graanprijzen begon ruim twee jaar geleden. Het startsein hiervoor werd gegeven door het Amerikaanse ministerie van landbouw met een prognose van het maisverbruik voor ethanolproductie. Het was niet moeilijk voor marktanalisten om aan te tonen dat er binnen een paar jaar een tekort aan mais zou kunnen ontstaan. De oorzaak hiervan is heel eenvoudig: er is niet voldoende land beschikbaar.

Dit drong ook door tot de beleggingsfondsen en een enorme stroom speculatief geld begon op gang te komen. Deze is inmiddels aangezweld tot 130 miljard dollar! Er is overigens nog steeds geen sprake van een maistekort, maar wel zijn de maisprijzen sinds het voorjaar van 2006 met maar liefst 140 procent gestegen. Op een gegeven moment beheerden de goederen- en beleggingsfondsen zelfs meer dan 90 miljoen ton mais op de Amerikaanse termijnmarkt.

Eenzelfde explosieve prijsontwikkeling als bij mais deed zich ook bij tarwe voor. De Amerikaanse tarweprijzen stegen in twee jaar zelfs met 270 procent. Nu gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat hierbij ook het weer en krapte een belangrijke rol speelden, maar zonder de genoemde ontwikkeling op de maismarkt zouden de tarweprijzen nooit zover hebben kunnen stijgen.

De Amerikaanse situatie sloeg over naar de EU waar de termijnmarktprijzen op een gegeven moment met 110 procent waren gestegen. Inmiddels zijn de tarweprijzen weer behoorlijk gedaald en als alle oogsten conform de verwachtingen uitpakken, dan is een verdere prijsdaling waarschijnlijk.

Zonder ethanolbeleid in de VS zouden de Amerikaanse tarweprijzen weer terugvallen naar het niveau van twee jaar geleden. Binnen de EU zouden de prijzen weer op interventieniveau terecht zijn gekomen. Het biodieselbeleid heeft met name de prijzen van plantaardige oliën tot ongekende hoogte doen stijgen. Wanneer we alleen naar sojaolie en palmolie kijken, dan spreken we over een prijsverhoging van 150 tot 200 procent.

Er is binnen de EU en in de VS niet voldoende land beschikbaar om alle plannen met betrekking tot biobrandstoffen te kunnen realiseren. Het onderlinge gevecht om het areaal blijft dan ook bestaan. In 2009/’10 is 35 procent van het Amerikaanse maisareaal nodig voor ethanolproductie. Dit kan leiden tot een tekort aan tarwe en sojabonen. De prijzen van genoemde producten zullen explosief blijven stijgen en de voedselinflatie wordt verder aangewakkerd. Het huidige beleid is mede om die reden niet verantwoord, terwijl de nadelen groter zijn dan de voordelen.

Administrator

Laatste reacties

  • no-profile-image

    nn

    Zonder Bio-brandstof gaan de graantelers kapot en verdwijnt de productie en gaat ook de prijs omhoog. Dan maar meer produceren en een bodem in de markt. Met een stijgende olie prijs word het steeds rendabeler dus gaat het ethisch of niet gelukkig gewoon gebeuren.

  • no-profile-image

    k.i.s.s.

    Gefeliciteerd heer van Dijk u kunt op een dikke bonus van de beleggingsfondsen rekenen want die hebben belang bij veel meningen, dus onrust op de markt en bij onrust stijgen de prijzen.

Of registreer je om te kunnen reageren.