Home

Achtergrond 428 x bekeken

Bedrijfswoning: zonder ondernemingsvermogen geen winst

Aan belaste winst op landbouwgrond wordt pas toegekomen als deze grond tot een ondernemingsvermogen heeft behoord. Grond waarop de ondernemer een woning laat bouwen, kan – maar hoeft niet – tot het ondernemingsvermogen behoren. Ook niet als er (tijdelijk) op die grond een gewas is verbouwd of als er andere zaken spelen die zouden kunnen wijzen op in de onderneming gebruikte grond. Etikettering tot privé-vermogen is in die gevallen zeker mogelijk volgens de rechtbank van Haarlem bij uitspraak van 20 december 2007.

Koop en verkoop van grond
Een landbouwer verkocht in 2000 landerijen aan een koper. De grond behoorde tot zijn ondernemingsvermogen. Bij de verkoop werd een (belaste) boekwinst gemaakt, waarvoor een vervangingsreserve werd gevormd. Twee jaar later verkreeg de ondernemer de eigendom van ruim 32 hectare landbouwgrond. Enkele maanden na deze verkrijging werd aan de ondernemer een bouwvergunning voor een bedrijfswoning verleend. De grond waarop gebouwd ging worden (6.880 m²) heeft de ondernemer nooit tot zijn ondernemingsvermogen gerekend, maar altijd tot zijn privé-vermogen.

Bestemmingswijzigingswinst?
De inspecteur meende dat de waardestijging van de grond (van cultuur- naar bouwgrond) een belaste waardestijging vormde. Het hele perceel (dus ook de genoemde 6.880 m²) behoorde volgens de inspecteur namelijk tot het ondernemingsvermogen van de ondernemer. Zo was op het hele perceel gerst verbouwd. Weliswaar voor een korte periode, want na de oogst van 2002, een paar maanden na de levering van de grond, liet de ondernemer de beoogde (bouw)grond braak liggen totdat de bouw van de woning van start kon gaan. Verder wees de inspecteur op het feit dat in de notariële akte van kavelruil (waarbij de ondernemer de grond in eigendom verkreeg) de grond in zijn geheel (dus ook het bouwkaveltje) tot cultuurgrond werd bestempeld. Al met al voldoende reden om de hele kavel tot ondernemingsvermogen te bestempelen.

Onbelast privé-vermogen
De ondernemer zag de hele gang van zaken toch iets anders. Hij was van plan geweest te gaan bouwen, en de woning met ondergrond van de ondernemer kan en mag tot het privé-vermogen worden gerekend. Hij had dan ook, zo vond hij, de vrijheid om een stukje van de gekochte cultuurgrond van meet af aan tot zijn privé-vermogen te rekenen. En in dat geval kan er geen sprake zijn van op die grond behaalde winst uit onderneming. En de rechter ging in deze redenering mee. Zonder ondernemingsvermogen geen winst, aldus de rechter. Dat op de grond even wat gerst was verbouwd, vormde in de ogen van de rechter onvoldoende reden om tot de conclusie te komen dat de grond door de ondernemer wel degelijk zakelijk gebruikt was. ‘Daarover niet zeuren’, was het oordeel van de rechter. Met als gevolg dat de bouwende landbouwer aan het langste eind trok.

Conclusie
De ondernemer die grond koopt en op die grond bouwplannen heeft voor een woning moet goed nadenken: moet de grond (helemaal) op de balans komen of niet. Op een eenmaal gedane keuze kan niet zonder meer (niet zonder een goede reden althans) worden teruggekomen. Splitsen moet bij voorkeur direct goed gebeuren, de kansen op herstel zijn klein. Hij moet ook voorzichtig zijn met (tijdelijke) landbouwactiviteiten. In dit geval ging het goed, maar het had ook anders kunnen lopen, en dan was het erg dure gerst geweest. Ook grond die gepacht wordt, kan voor fiscale doeleinden gesplitst worden. Later is dan mogelijk een stukje van het behaalde pachtersvoordeel vrij van inkomstenbelasting. Maart ook hier geldt: meteen goed doen!

mr. S.F.J.J. Schenk, directeur adviesgroep Fiscale Zaken van de Gibo Groep en voorzitter van de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs

Lees ook Perceel voor bedrijfswoning mag buiten het ondernemingsvermogen worden gehouden

Meer informatie Uitspraak Rechtbank Haarlem, 20 december 2007

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.