Home

Achtergrond 209 x bekeken

Bedreigingen Nederlandse afzetpositie groente en fruit

Ontwikkelingen op de internationale afzetmarkt voor groente en fruit kunnen een bedreiging vormen voor de Nederlandse afzet.

Dat schrijven het PT, LEI en ministerie van LNV in de nationale strategie voor uitvoering van de GMO-regels.

Zo dreigt Nederland op achterstand te komen door de schaalvergroting in de handel en retail. Dat kan er toe leiden dat de omvang van de aangeboden partijen in Nederland te krap wordt. "Deze trend kan worden versterkt door de dreigende versnippering van het aanbod door de toename van het aantal telersverenigingen", valt te lezen in de nationale strategie.

Tegelijk neemt de behoefte aan diversiteit in het productenpakket toe. Het is extra lastig om zowel aan de wens van grootschalige partijen als differentiatie te voldoen.

Het Nederlands GMO-beleid moet ervoor zorgen dat die positie versterkt wordt door schaalvergroting en samenwerking te stimuleren in de Nederlandse afzetstructuur. Uit de analyse van de betrokken partijen blijkt dat Nederlandse telers wel vaker aangesloten zijn bij telersverenigingen, maar dat het aantal verenigingen is toegenomen. In 2006 was 92 procent van de Nederlandse telers aangesloten bij een telersvereniging (was 70 procent in 1997), waarvan 200 uit het buitenland.

Of registreer je om te kunnen reageren.