Home

Achtergrond 206 x bekeken

Afleveringsbewijzen mest vervalst: naheffing MINAS onterecht opgelegd

In deze zaak had de inspecteur van de Dienst Regelingen een naheffingsaanslag aan een pluimveehouder opgelegd. Dit heeft hij gedaan op basis van het door Bureau Heffingen ontvangen afleverbewijzen. Deze waren echter niet door de pluimveehouder of een van zijn werknemers ondertekend. De inspecteur kan niet aannemelijk maken dat de mest werkelijk op het bedrijf was afgeleverd. Het Hof Arnhem vernietigt de uitspraak op bezwaar en de naheffingsaanslag.

De pluimveehouder had over 1999 een aangevoerde hoeveelheid fosfaat opgegeven van 2.180 kilo. De inspecteur van Dienst Regelingen (voorheen Bureau Heffingen) legt een naheffing op van € 4747,=. Hij komt namelijk op basis van door Bureau Heffingen ontvangen afleveringsbewijzen op een aanvoerpost van 3.349 kilo fosfaat. Het gaat om 10 afleverbewijzen waarvan de veehouder zegt dat hij deze mest nooit heeft ontvangen, de handtekening op deze afleverbewijzen is niet van hem. Ook beschuldigt hij de mestleverancier ervan dat hij om de onregelmatigheden rond de afleverbewijzen te verdoezelen, buiten zijn medewerking om, een verzoek tot toepassing van forfaitaire regeling heeft ingediend.

Nu de bewijzen niet door de pluimveehouder zijn ondertekend, moet door de inspecteur aannemelijk worden gemaakt dat er werkelijk mest is aangevoerd .In de naam en de geplaatste handtekening staat dezelfde spelfout. Ook de op de afleverbewijzen vermelde tijdstippen kunnen niet kloppen, gezien de korte tijd die er tussen laden en lossen zit. Dat de veehouder de levering van andere vrachten, waarbij de afleverbewijzen, ook op dezelfde wijze zijn ondertekend niet betwist, ontheft de inspecteur niet van zijn bewijslast.

Nu inspecteur niet aannemelijk heeft kunnen maken dat de mestlevering ook werkelijk heeft plaatsgevonden, wordt de naheffingsaanslag , alsmede de opgelegde boete vernietigd.

Uit deze zaak blijkt weer eens dat een goede administratie van groot belang is. Vaak wordt er in goed vertrouwen door de verkeerde persoon een handtekening geplaatst. Als er onenigheid ontstaat dan is de bewijslast in dat geval erg mager.

Meer informatie Volledige uitspraak van het Hof Arnhem

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.