Home

Achtergrond 2020 x bekeken

5 mei is doorbetaalde vrije dag in de tuinbouw

Vandaag, 5 mei, geldt in de sector als een doorbetaalde vrije dag waarop niet gewerkt hoeft te worden, zo staat in de CAO Glastuinbouw en in de CAO Open Teelten.

Wel kan het zijn dat hiervan af kan worden geweken, want in de CAO-tekst staat: "tenzij de bedrijfsomstandigheden zulks naar de mening van de werkgever dringend vorderen dat wel gewerkt wordt of de werkgever hierover afspraken heeft gemaakt met de werknemer". Wordt op 5 mei gewerkt, dan krijgt de werknemer wel een compenserende vrije dag op een ander moment in het jaar. Anders dan voor werken op de andere feestdagen geldt er geen toeslag wanneer er op 5 mei gewerkt wordt.

Volgens LTO Noord Glaskracht is er tijdens de CAO- onderhandelingen goed onderhandeld over 5 mei. Afschaffen van 5 mei als vrije dag komt de vakbonden te staan op een verlies van 0,38% loon als daar niets tegenover staat. Instemmen met het voorstel van de vakbonden om 5 mei als feestdag te laten vallen en de vakantiedagen met één uit te breiden, doet de loonkosten met 0,11% stijgen. Immers 5 mei valt ook regelmatig op zaterdag en zondag.

Gegeven de regeling dat de werkgever bepaalt of de bedrijfsomstandigheden het vrijaf nemen toelaten en er geen toeslag geldt, waren de werkgeverspartijen bij het cao overleg tot nu toe niet bereidt een stijging van de loonkosten op dit punt voor hun rekening te nemen, aldus LTO Noord Glaskracht.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.