Home

Achtergrond

Zaad mogelijke bron van Pepinobesmetting

Zaad geoogst van planten met pepinomozaïekvirus vormt een risico voor de overdracht van het virus naar productiebedrijven.

Uit de eerste resultaten van het grootschalig Europees onderzoeksproject Pepeira blijkt dat het virus, zij het op een relatief laag niveau, over kan gaan van zaadproductie naar teeltbedrijf. Al langer bestonden er vermoedens dat pepino met zaad werd overgebracht. Gemiddeld werd in 23 van de 8.778 plots van 10 kiemplanten (0,026%) pepinomozaïekvirus teruggevonden. De mate van overdacht bleek sterk afhankelijk van de tijd tussen de infectie van de moederplant en de zaadoogst. Zaad dat 8 weken na infectie werd geoogst bleek bij 1 op 50.000 kiemplanten pepino te geven. Wanneer het virus 15 weken voor de zaadoogst werd geïnoculeerd, dan waren ruim 10 keer zo veel kiemplanten besmet.

Het virus waarmee de moederplanten in een Belgische proefkas werden geïnfecteerd was een mengsel van de wijdverspreide Europese stam en de Chili-2-stam, beide vrij zwakke isolaten. Het onderzoek werd vervolgens uitgevoerd op tien instituten in tien EU-landen. Bij de zaadwinninig zijn geen virusdodende behandelingen uitgevoerd. "Je kunt dus spreken van een 'worst-case-scenario' bij dit onderzoek", aldus Pereira-coördinator René van der Vlugt van WUR Glastuinbouw. Van de andere kant is hier geen agressieve virusstam gebruikt. Mogelijk dat de overdraagbaarheid daarvan afwijkt van zwakkere stammen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.