Home

Achtergrond 1 reactie

Westen moet misbruik markt stoppen

Op de aarde is voorlopig genoeg voedsel om iedereen hierin te kunnen voorzien.

Het feit dat er dagelijks toch 25.000 mensen sterven van de honger, komt volgens Esther Gaarlandt, werkzaam bij lobbyorganisatie Fairfood, grotendeels door het Westerse handelsbeleid.

De veranderende wereldvoedselmarkt is een 'hot item' deze weken. Het vraagstuk over de oplossing van het hongerprobleem speelt al veel langer. Volgens cijfers van het Wereld Voedsel Programma van de Verenigde Naties sterven dagelijks 25.000 mensen van de honger en hebben 854 miljoen mensen niet genoeg te eten voor een menswaardig bestaan.

Toch is er voorlopig genoeg voedsel op aarde om iedereen hierin te kunnen voorzien. Campagne- en lobbyorganisatie Fairfood legt daarom nog steeds de oorzaak van de huidige hongerproblematiek voor een groot deel bij het Westers handelsbeleid en ziet in het corrigeren daarvan ook deels de oplossing. Fairfood erkent dat handel en marktmechanismen belangrijke middelen zijn om honger en armoede te reduceren. De voorwaarde is hier wel dat er sprake is van eerlijke handel.

De liberalisering van de wereldmarkt is al lang gaande. Maar de huidige praktijk sluit niet aan op een gewenste situatie. Daarin zouden overheden eerlijke concurrentie moeten stimuleren door beperkingen voor toetreding tot een bepaalde markt op te heffen. Ongebreidelde liberalisatie wijst Fairfood echter af. Voor de minst ontwikkelde landen is tijdelijke marktbescherming soms noodzakelijk.

We leggen een deel van de oplossing van de hongerproblematiek op het bord van de consument en merkeigenaren. Consumptiegedrag kan invloed uitoefenen op de verduurzaming van voedsel- en drankproducten. Fairfood vraagt merkeigenaren daarom inzicht te geven in de duurzaamheid van productieketens aan de hand van een op internationale verdragen en normen gebaseerde vragenlijst.

De fairness criteria die Fairfood hanteert hebben tot uiteindelijk doel wereldwijd op elke trede van de productieladder een eerlijke handelspositie te creëren. Naast sociale en ecologische ontwikkelingen zijn vijf economische aspecten hierbij van invloed.
Het Westen moet een einde maken aan het misbruiken van zijn dominante marktpositie. Dit geldt ook voor het maken van prijsafspraken, die eerlijke handel tussen bedrijven frustreert.

Bovendien verloopt de competitie tussen landen binnen en buiten de Europese Unie (EU) oneerlijk, omdat markten van EU-landen beschermd worden met invoerrechten. Voor bewerkte producten rekenen de EU en de Verenigde Staten daarnaast veel hogere invoerrechten dan voor grondstoffen, waardoor het bedrijven in ontwikkelingslanden moeilijk wordt gemaakt bewerkte producten te exporteren. Tot slot blijft oneerlijke concurrentie in stand gehouden, omdat de EU ruime landbouwsubsidies verstrekt aan haar eigen boeren.

In dit economische krachtenveld zijn merkeigenaren een belangrijke speler. Bij hen ligt daarom ook een grote verantwoordelijkheid om eerlijke handel te bewerkstelligen. Zij opereren in sectoren die doordrenkt zijn met misstanden zoals kinderarbeid, slavernij, milieuvervuiling en corruptie. Fairfood stimuleert merkeigenaren inzicht te geven in hun productieketens met het doel deze te verduurzamen en zo deze misstanden tegen te gaan.

Voor het derde opeenvolgende jaar verricht Fairfood het product fairnessonderzoek: dit jaar onder 3.000 producten van bijna 800 bedrijven. De uitkomst wordt eind juni gepubliceerd. Dit helpt de consument een bewuste keuze in de supermarkt te maken en een bijdrage aan het hongerprobleem te leveren.

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    gert

    in afrika worden voedselconvooien overvallen door opstandelingen ,dat is zeker ook de schuld van het westen

Of registreer je om te kunnen reageren.