Home

Achtergrond

Waarschijnlijk geen phytophthora in opslag

De aardappelziekte phytophthora heeft deze winter waarschijnlijk niet kunnen overleven op aardappelopslag.

Dat is de voorgaande winter mogelijk wel gebeurd.Het Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) vermoedt dat in de winter van 2006/2007 phytophthora voor het eerst op groene plantendelen heeft kunnen overleven in Nederland, waarschijnlijk op aardappelopslag in wintertarwe. Daar heeft het PPO toen melding van gekregen.

Het PPO heeft afgelopen winter geen phytophthora-meldingen gekregen, zegt onderzoeker Bert Evenhuis. "Vlak voor de kerstdagen heeft het dusdanig gevroren dat het groene loof op aardappelopslag is afgestorven. Daar kon phytophthora zich niet vestigen."
De effecten van het wegblijven van deze groene brug zijn moeilijk in te schatten. Evenhuis: "Als veel opslag tijdens een zachte winter is geïnfecteerd, is te verwachten dat de ziekte eerder om zich heen grijpt in het voorjaar. Maar dit is nooit onderzocht."

Besmetting via de knol is een grotere infectiebron. Evenhuis: "Daardoor vormen afvalhopen, primair zieke planten in het perceel en aardappelopslag een bron van infectie in het voorjaar. Het afdekken van afvalhopen en bestrijding van opslag blijft nodig."
Phytophthora kan zich ook geslachtelijk vermeerderen via oösporen. Oösporen kunnen tot vier jaar overleven in de grond, zegt Evenhuis. "Met een vruchtwisseling van één op vier aardappelen is de infectie van de plant via oösporen tegen te gaan. Het belangrijkste blijft een effectieve bestrijding tijdens het groeiseizoen."

Of registreer je om te kunnen reageren.