Home

Achtergrond 1863 x bekeken

Waardering van verpachte gronden in box 3, belastingjaar 2007

Landbouwgronden vormen doorgaans ondernemingsvermogen. Wat die gronden waard zijn, is zelden relevant. Pas bij verkoop of overbrenging naar privé is waardering aan de orde. Dat ligt anders voor de particuliere (niet-ondernemende) eigenaar. De Belastingdienst publiceerde opnieuw het jaarlijkse waarderingsbesluit voor verpachte gronden. Hij (of zij, dat kan ook) moet deze grond in box 3 aangeven.

Waardebepaling is dan vaak lastig en kostbaar, zeker als deze gronden (zoals dat vaak het geval is met grond die eigendom is van particuliere beleggers) verpacht zijn. Het is daarom plezierig dat de Belastingdienst jaarlijks met een besluit komt met de waarderingsregels voor landbouwgronden in box 3. Ook hier gaat de fiscus met zijn tijd mee: met ingang van het belastingjaar 2006 worden de cijfers niet meer gepubliceerd in de vorm van een besluit, maar gepubliceerd op ww.belastingdienst.nl. Onlangs zijn de cijfers voor het belastingjaar 2007 bekendgemaakt. Een belastingplichtige heeft overigens de vrijheid af te wijken van de gepubliceerde cijfers. Hij moet dan het bewijs leveren van die lagere waarde, wat in de praktijk niet meevalt.

Welke gronden?
Niet alle gronden mogen met behulp van dit besluit worden gewaardeerd. De waardering geldt namelijk uitsluitend voor verpachte gronden in box 3 Wet inkomstenbelasting 2001. De waardering geldt verder alleen maar als sprake is van gronden (los grasland, los bouwland en de cultuurtoestanden tuinland en boomgaard) die ten behoeve van de landbouw worden gebruikt. Onder de waarderingsregels vallen uitdrukkelijk niet grond aansluitend aan de huiskavel, erf, bollengrond, land geschikt voor bollen en grond voor stadsuitbreiding en recreatie (warme gronden). Ook grond met daarin winbare hoeveelheden zand of grind mogen niet volgens dit besluit worden gewaardeerd. Hiervoor geldt dan weer de hoofdregel: waarderen tegen de waarde in het economisch verkeer.

Werkwijze
De werkwijze is voor het fiscale jaar 2007 niet veranderd. Als referentie voor de normwaarden wordt aangesloten bij het Landelijk prijsoverzicht per provincie (normering per provincie). Voor de waardepeildatum 1 januari 2007 worden de waarden van onverpachte gronden uit het Landelijk prijsoverzicht per provincie van de eerste helft van 2006 gehanteerd. Voor de waardepeildatum 31 december 2007 worden de waarden van onverpachte gronden, uit het Landelijk prijsoverzicht per provincie, van de tweede helft van 2006 gehanteerd. Opnieuw wordt onderscheid gemaakt tussen ‘niet eindige pacht’ en ‘eindige pacht’.

Rekeninghoudend met de omstandigheid dat de waarden in onverpachte staat in de publicaties door Dienst Landelijk Gebied (DLG) een gewogen gemiddelde betreffen, alsook om praktische redenen, worden de normwaarden van verpachte gronden per hectare voor de belastingsnormen gesteld op 90% van de waarden in onverpachte staat, zoals gepubliceerd door DL, en naar beneden afgerond op honderdtallen. Hierop wordt dan een korting toegepast wegens de pachtdruk. De nu verschenen publicatie geldt voor het belastingjaar 2007.

Ook onverpacht?
Het Besluit beperkt zich uitdrukkelijk tot de waardering van verpachte gronden. Dat lijkt een slordigheid te zijn, omdat inmiddels dit besluit ook toegepast mag worden op niet-verpachte gronden die tot een box 3-vermogen behoren. De eigenaar kan deze gronden natuurlijk ook niet verpachten, maar zelf (bijvoorbeeld hobbymatig) bewerken. Dergelijke grond moet hij in box 3 opgeven, waarbij hij de waardering in het Besluit kan volgen, uiteraard zonder de korting voor pacht toe te passen.

mr. S.F.J.J. Schenk, directeur adviesgroep Fiscale Zaken van de GIBO Groep en voorzitter van de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs

Lees ook Nieuwe normbedragen waardering verpachtte grond in box 3

Meer informatie Belastingdienst, 23 januari 2008: Landelijke landbouwnormen 2007 beschikbaar

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.