Home

Achtergrond 1 reactie

Vergelijkbare resultaten voor praktijkcentrum

Praktijkcentrum Sterksel haalde in 2007 vergelijkbare technische resultaten als in 2006.

Dit meldt bedrijfsleider Mart Smolders in het jaarverslag van het praktijkcentrum Het aantal gespeende biggen berekend als aantal gespeende biggen per worp maal de bedrijfsworpindex kwam uit op 26,2. In 2006 was dit aantal 25,7 biggen.

Ook het aantal levend geboren biggen stijgt nog steeds. Gemiddeld speent Sterksel 0,2 extra biggen per worp. Het aantal doodgeboren biggen per worp kwam uit op 1,2. Volgens het jaarverslag is dit relatief hoge aantal een gevolg van een groot onderzoek waardoor het gangbare productiesysteem van drie weken tijdelijk werd verlaten. Hierdoor was het toezicht tijdens het werpen van de zeugen ook niet optimaal.

Ook bij de vleesvarkens waren de technische resultaten van 2007 vergelijkbaar met die van 2006. Het vleespercentage kwam uit op 56,8 iets hoger dan in 2006. Het type AA steeg met 1,1 procent, het type A met 1,9 procent.
Het proefbedrijf stopte in augustus met het gebruik van bijproducten in het brijvoer. Het bedrijf maakte deze keuze uit economische en kwaliteitsoverwegingen. Nadat de brijproducten uit het rantsoen waren gehaald verbeterden de voederconversie en kwamen de voerkosten lager uit.

In 2007 is er meer gemengd en gemixt tussen groepen dieren en dit had gevolgen voor de gezondheid van de vleesvarkens.

Eén reactie

  • no-profile-image

    T.M.C.Molenveld

    Ik zou graag willen weten wat het landelijk gemiddelde is van (afgespeende big per zeug per jaar). Ik heb in 2007 26.6 afgespeende big per zeug gedraaid maar wil weten hoeveel beter ik nu draai dan het landelijk gemiddelde. Als u het weet, graag reactie.

Of registreer je om te kunnen reageren.