Home

Achtergrond

Varkenshouders krijgen kennisnetwerk

Varkenshouders kunnen nu online netwerken en daarbij kennis uitwisselen met collega’s, onderzoek, onderwijs en het bedrijfsleven. Tijdens de opening van VarkensNET op 18 april liet Annemie Burger (directeur-generaal van het ministerie van LNV) zich erg positief uit over dit initiatief vanuit de LTO en Provincie Overijssel, aldus de website van dit kennisnetwerk.

In het kennisnetwerk VarkensNET kunnen varkenshouders concrete problemen voorleggen en daaromheen groepen vormen. Vervolgens kunnen ze online hun bevindingen uitwisselen, hulp van deskundigen inroepen of die spontaan aangeboden krijgen. Het kennisnetwerk kent ook netmentoren die de deelnemers op weg helpen in het nieuwe systeem. Verder zijn niet-varkenshouders welkom, want zij hebben een inbreng vanuit hun eigen discipline. Natuurlijk kunnen deelnemers elkaar ook buiten het internet om raadplegen.

VarkensNET start in de provincie Overijssel met de ondersteuning van studiegroepen en netwerken in het veld. De voorzieningen van VarkensNET op het internet zijn landelijk beschikbaar. Geïnteresseerden uit andere provincies kunnen nu al lid worden en eventueel met een groep een eigen ruimte aanvragen op VarkensNET. VarkensNET heeft de ambitie om binnen 3 jaar ook in het veld landelijk actief te zijn voor de Nederlandse varkenshouderij.

VarkensNET is een initiatief van LTO Noord Vakgroep Varkenshouderij en de provincie Overijssel. De Animal Sciences Group van Wageningen UR en stichting Privon (Praktijkvoorziening voor de intensieve veehouderij in Oost Nederland) zijn partners binnen VarkensNET. Als het meezit, heeft dit kennisnetwerk straks volop inbreng van varkenshouders en overige deskundigen.

Hoewel de website van VarkensNet demonstratiefilmpjes biedt over de werking van het systeem, zijn er nog geen voorbeelden van concrete problemen binnen het kennisnetwerk te bekijken. Als voorbeeld van een concreet probleem (wordt al een project in uitvoering) is het Ecolana Grondfonds op de site van Verantwoorde Veehouderij te bekijken. Te zien zijn nieuwsberichten, doel, aanpak, deelnemers en de mogelijkheid om ook als niet-lid een bericht toe te voegen.

Lees ook Netwerk platteland helpt elkaar te vinden

Meer informatie Website VarkensNET

Meer informatie Verantwoorde Veehouderij: Ecolana Grondfonds

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.