Home

Achtergrond 240 x bekeken

Telen met Toekomst richt zich op emissieproblematiek

Het project Telen met Toekomst richt haar pijlen voor de glassierteelt de komende twee jaar op het verminderen van emissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater.

Telen met Toekomst werkt dan echter niet meer via netwerken met telers, maar ondersteunt lopende initiatieven van partners die deelnemen aan het convenant Gewasbescherming.

Van 2004 tot in 2007 waren praktijknetwerken van telers binnen het project Telen met Toekomst bezig met het verbeteren van de geïntegreerde gewasbescherming. In de eerste twee jaar in chrysant, roos en potplanten en de laatste twee jaar alleen in beide snijbloemengewassen.

Het project krijgt nu een vervolg tot 2010 waar echter de nadruk zal liggen op emissiereductie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater. Verder worden veel minder eigen initiatieven ontplooid en wordt er meer aangesloten bij lopende initiatieven. Als echter groepen telers of telersgroepen bij het project aankloppen met nieuwe methoden of technieken op het gebied van gewasbescherming of bemesting die leiden tot duurzamere productie, dan zijn er ook mogelijkheden om daarbij ondersteuning te verlenen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.